Sinigudnum logo
Univerzitet Singidunum - najbolji privatni univerzitet u Srbiji

Univerzitet Singidunum je osnovan 1999. godine kao privatna obrazovna institucija u Srbiji. Nudi studijske programe na tri nivoa - osnovne, master i doktorske studije, sa fokusom na praktičnu primenu znanja. Studenti imaju priliku da steknu praktično iskustvo kroz prakse, takmičenja i projekte u saradnji sa privrednim sektorom i vodećim domaćim i međunarodnim kompanijama.

Univerzitet Singidunum je najbolje rangirani privatni univerzitet u Srbiji na svetskoj rang listi univerziteta Webometrics, koja se formira prema kriterijumima prisutnosti, otvorenosti, izvrsnosti i uticajnosti. Takođe, najbolje je rangiran privatni univerzitet na AD Scientific Index listi.

Univerzitet Singidunum ima jaku međunarodnu orijentaciju i nudi studije na engleskom jeziku, uz partnerstva sa vodećim univerzitetima u Evropi i svetu. Pored toga, ima veoma razvijenu naučno-istraživačku delatnost, a svi udžbenici su javno dostupni. Višegodišnja praksa javnog objavljivanja svih master, magistarskih i doktorskih radova i organizovanje naučnih i stručnih konferencija doprinose kvalitetu Univerziteta Singidunum.

Profesori Univerziteta Singidunum su se našli na prestižnoj Stenfordovoj listi najboljih svetskih naučnika. Na karijernoj listi najuspešnijih naučnika nalaze se dva naša profesora - prof. dr Endre Pap i prof. dr Milan Tuba. Na godišnjoj listi najuspešnijih naučnika nalaze se četiri naša profesora - prof. dr Milan Tuba, prof. dr Endre Pap, dr Eva Tuba i prof. dr Nebojša Bačanin-Džakula.Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send