Sinigudnum logo
Naši diplomci: Aleksandra Tatomirov, Ximedes

Ja sam Aleksandra Tatomirov, završila sam Fakultet za informatiku i računarstvo na Univerzitetu Singidunum u Centru Novi Sad.

Naši diplomci: Aleksandra Tatomirov,  Ximedes - 1

Tokom studiranja bila sam aktivan član studentskog parlamenta, mnogobrojnih organizacija kao i fotograf svih, kako internih događaja tako i raznih sajmova obrazovanja i konferencija. To mi je omogućilo stipendiju na poslednjoj godini studiranja i priliku da upoznam i ostvarim kontakte u poslovnom svetu. Pored svega toga, profesori na fakultetu, sa bogatim radnim iskustvom i intelektom su uvek bili spremni da nama, studentima pomognu, da nas upute na pravi put, daju savet i dodatno znanje iz određenih oblasti. Neretko smo imali priliku da nakon uspešno završenih kurseva dobijemo i sertifikate iz određenih oblasti, koji su meni kasnije pomogli, kako u poslu tako i na izradi diplomskog rada koji sam uspešno odbranila 2018. godine.

Naši diplomci: Aleksandra Tatomirov,  Ximedes - 2

Pri kraju treće godine, 2017. dobila sam priliku da budem praktikant u firmi za razvoj softvera, gde radim i danas, Ximedes-u. Nakon 3. meseca prakse, dobila sam ponudu za posao na poziciji softver developera, tako da sam na poslednjoj godini studija bila zaposlena. Nije bilo lako u isto vreme raditi i studirati ali Univerzitet Singidunum ima vrlo dobro razvijen i prilagođen program za zaposlene studente. Kako sam imala dobro iskustvo sa tim, 2020. godine sam odlučila da upišem master studije, smer softversko i informaciono inženjerstvo, koje trenutno slušam.

Ximedes je kompanija iz Holandije sa sedištem u Haarlemu i kancelarijom u Novom Sadu. Bavi se razvojem softvera za korporativne klijente, ali takođe razvijaju i sopstvene proizvode koje dizajniraju i prodaju. Njihovi najveći klijenti su iz sektora finansija i javnog saobraćaja, odnosno banke i transportne organizacije, a kompanija zajedno sa njima rešava poslovne probleme koristeći najnovija tehnička rešenja. Kao kompanija, sakupili su IT profesionalce i pružili im dobre uslove rada i samim tim i mogućnost da klijentima ponude najbolja moguća rešenja i inovacije. Uzajamno poverenje, poštovanje i razumevanje između kompanije i klijenata je temelj na kojem grade njihovu kompaniju. Član su United Nations Global Compact inicijative.

Naši diplomci: Aleksandra Tatomirov,  Ximedes - 3

Kada bih mogla ponovo da biram, upisala bih ovaj fakultet još mnogo puta. Ne mogu pronaći dovoljno dobre reči koje bi iskazale zahvalnost za sve što mi je studiranje pružilo. Od predivnih studentskih dana, za koje je zaslužan parlament, profesori, kolege, putovanja, kao i svi zaposleni, preko neophodnog znanja koje sam usvojila i zbog kog razvijam svoju karijeru u smeru velikog poslovnog uspeha.Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send