Sinigudnum logo
Inženjerski menadžment
Flaster - language
Rukovodilac programa:
doc. dr Goran Avlijaš
Rukovodilac programa:
prof. dr Dragan Cvetković, dekan

Ukoliko ste zainteresovani za karijeru u oblasti inženjerskog menadžmenta, interesuje vas menadžment kvaliteta, menadžment ljudskih resursa i inženjerski sistemi i projektovanje, onda je program Inženjerski menadžment pravi izbor za vas.

Praktično znanje i veštine stečene na master studijama neophodne su za rukovođenje poslovima u savremenom svetu na pozicijama menadžera kvaliteta, proizvodnje i pratećih procesa, menadžera promena, razvojno-istraživačkih projekata, administracije e-poslovanja i dr.

 

Legenda

Izborne opcije:
  • U Upravljanje kvalitetom
  • M Menadžment ljudskih resursa
  • I Inženjerski sistemi
I semestar

Upoznavanje studenata sa osnovnim metodološkim postulatima, specifičnostima epistemologije tehničko – informacionih nauka, osnovnim logičkim metodama istraživanja, metodama i tehnikama za prikupljanje, analizu i eksplikaciju naučne građe u tehničko – informacionim naukama, kao i strukture naučnog istraživanja odnosno faza u postupku naučnog istraživanja.

Da studenti steknu osnovna znanja o savremenim kretanja u inženjeringu, kao i razvijanje ključne kompetencije i sposobnosti u pogledu shvatanja sistemskog pristupa kod projektovanja, izvođenja i eksploatacije složenih sistema – proizvoda ili objekata. Osposobljavanje za kreiranjem proizvoda kao sistema, za primenu složenih sistmskih alata i tehnika u tehničkim procesima u kojima se kreiraju proizvodi, kao i u upravljačkim procesima u kojima se koordinira realizacija projekta.

Osnovno znanje o poslovnim sistemima i projektovanju baza podataka i OLTP rešenja, uopšte.

Sticanje teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti kreiranja i primene standardizovanih menadžment sistema. Ovladavanje metodologijom integrisanja različitih menadžmnt sistema u osnovni menadžment sistem organizacije. Osposobljavanje kandidata za korišćenje integrisanih menadžment sistema za ostvrivanje ključnih performansi organizacije i ostvrivanje održivog uspeha.

Predmet je usmeren na sticanje znanja koja će studentima master programa omogućiti spoznaju ljudskih resursa kao osnove postizanja organizacionog uspeha u ekonomiji znanja, a menadžmenta ljudskih resursa kao strategijskog partnera u organizaciji, koji svim svojim aktivnostima podržava poslovnu strategiju i ostvarivanje poslovnih ciljeva organizacije. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa konceptom i primenom strategijskog menadžmenta ljudskih resursa, kao i metodama i tehnikama strategijskog menadžmenta ljudskih resursa koje doprinose donošenju pravovremenih i adekvatnih menadžerskih odluka.

Sticanje teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti inženjerskog projektovanja. Ovladavanje metodologijom integrisanja različitih sistema i osposobljavanje kandidata za korišćenje integrisanih sistema za ostvarivanje ključnih performansi organizacije i ostvarivanje održivog uspeha.

II semestar

Da studenti steknu osnovna znanja o o konceptu, metodologiji i alatima TQM.Težište predmeta je na upoznavanju fundamentalnog koncepta i principa modela izvrsnosti i standardizovanih menadžment sistema.

Upoznavanje studenata sa teorijom i praksom treninga i razvoja zaposlenih u savremenim poslovnim sistemima. Predmet pokriva strategijsku funkciju treninga i razvoja zaposlenih, koncepte učenja, motivacije i učinka, kao i pet koraka u razvoju efektivnih trening programa u organizacijama.

Da studenti steknu osnovna znanja o inovacijama. Težište predmeta je na osposobljavanju studenata za izradu inovacione strategije, poznavanju modela i rizika u inovacionom procesu. Na tim osnovama predmet treba da razvije znanja i veštine iz menadžmenta inovacijama kako bi inžinjerski menadžer buduće organizacije kreirao i održao konkurentsku prednost.

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja inženjerskog menadžmenta. U okviru dela izrade studijsko istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka stragegijsko taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student, obradom praktične istraživački orjentisane teme i njenom odbranom pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni metoda naučno-istraživačkog rada u rešavanju problema, donošenju odluka i sprovođenju odluka u život organizacija iz oblasti inženjerskog menadžmenta u proizvodnim i drugim organizacijama.

  • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

Popunite on-line prijavu za upis na studijski program "Inženjerski menadžment".