Sinigudnum logo
Interna revizija i forenzika
Flaster - language
Rukovodilac programa:
prof. dr Zoran Petrović
Rukovodilac programa:
prof. dr Milovan Stanišić, predsednik

Ovaj studijski program obezbeđuje studentima sticanje znanja i veština koje im pomažu u uspešnom obavljanju poslova interne revizije, računovodstvene i revizijske forenzike, evaluacije i rizika. Takođe, na ovom studijskom programu se stiču odlične osnove za pripremu polaganja testa radi sticanja međunarodnog sertifikata IIA (Globalnog Instituta internih revizora).

Master program Interna revizija i forenzika ima svrhu da odgovori na rastuće interesovanje za internu reviziju i forenziku na visokoškolskim ustanovama. Za ovaj studijski program zainteresovana su i privredna društva, banke, organizacije za osiguranje, investicioni fondovi i druge finansijske i nefinansijske organizacije, koje bi zaposlile master ekonomistu koji poseduje dobro zaokružen set veština za obavljanje poslova interne revizije, forenzike i evaluacije i rizika.

I semestar

Upoznavanje studenata sa osnovnim metodološkim postulatima, specifičnostima epistemologije društvenih nauka, glavnim logičkim metodama istraživanja, metodama i tehnikama za prikupljanje, analizu i eksplikaciju naučne građe kao i strukture naučnog istraživanja odnosno faza u postupku naučnog istraživanja.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti revizije i usluga srodnih reviziji. Ovladavanje tehnikama revizije i tehnikama usluga srodnih reviziji. Upoznavanje sa savremenim dostignućima u oblasti revizije i usluga srodnih reviziji. Cilj praktične nastave je da kroz studije slučajeva i druge praktične primere studenti steknu potrebne veštine u vezi sa revizijom i uslugama srodnih reviziji.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti forenzičkog računovodstva. Ovladavanje tehnikama forenzičkog računovodstva. Upoznavanje sa savremenim dostignućima u oblasti forenzičkog računovodstva i tendencijama u njegovom razvoju. Cilj praktične nastave je da kroz studije slučajeva i druge praktične primere studenti steknu potrebne veštine u vezi sa forenzičkim računovodstvom.

Upoznavanje sudenata sa modernom internom revizijom, njenim dostignućima i osnovnim principima u primeni nove tehnologije i novim softverskim alatima.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti forenzike. Razumevanje prevara, uključujući prevare u organizaciji i prevare protiv organizacije. Ovladavanje tehnikama forenzike. Upoznavanje sa savremenim dostignućima u oblasti forenzike i tendencijama u njenom razvoju.

Sticanje znanja iz oblasti identifikacije, procene, merenja i vrednovanja identifikovane izloženosti rizicima, kontrole izloženosti i finansiranja ostataka rizika.

II semestar

Sticanje znanja i veština iz oblasti interne revizije, a naročito u procenjivanju rizika i kontrola i njihove kategorizacije u različitim oblastima privrednih i neprivrednih organizacija u cilju postizanja efikasnog upravljanja rizicima i sistemima kontrola, a sve to radi ostvarivanja ciljeva privrednih društava i drugih organizacija.

Cilj predmeta je da se kod studenata razviju i izoštre postojeće forenzičke veštine i da nauče tehnike potrebne za efikasno otkrivanje prevara. U tom smislu cilj je da oni nauče metodologiju revizije prevara, sa naglaskom na razumevanju zajedničke šeme prevara, tehnika njihove detekcije i metoda za sprečavanje prevara.

Sticanje znanja iz oblasti finansijskog izveštavanja za specijalne potrebe (osnivanja pravnih lica, statusnih promena, stečaja, likvidacije) i poreskog izveštavanja, kao i znanja za tumačenje ovih izveštaja.

Sticanje osnovnih i opštih teorijskih znanja u oblasti veštačenja i ovladavanje sposobnostima i veštinama za njihovu praktičnu primenu. Kako veštačenje obuhvata sve sfere realnog života neophodno je upoznati se sa korpusom njegovih različitih vidova. Posebno je potrebno izučiti specifičnosti i karakteristike pojedinih vrsta veštačenja (ekonomsko-finansijsko, građevina i stambeno komunalna oblast, mašinstvo i elektronika, medicina i dr). Veštačenje podrazumeva i konekciju širih teritorijalnih entiteta, pa je neophodno sticanje znanja i u tom pogledu, a posebno upoznavanje sa stanjem u pravnom sistemu EU i harmonizacija propisa u ovoj oblasti, što je takođe jedan od ciljeva.

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru oblasti interne revizije i forenzike. U okviru dela izrade studijsko istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i kreiranja adekvatnih odluka stragegijsko taktičkog i operativnog karaktera. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.

Cilj izrade i odbrane diplomskog-master rada je da student, obradom praktične istraživački orjentisane teme i njenom odbranom pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni metoda naučno-istraživačkog rada u rešavanju problema, donošenju odluka i sprovođenju odluka u život organizacija iz oblasti interne revizije i forenzike.

  • Kandidat polaže sedam ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje tri predmeta iz drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

Popunite on-line prijavu za upis na studijski program "Interna revizija i forenzika".