Sinigudnum logo
Menadžment u turizmu
Polje: Društveno-humanističke nauke
Oblast: Menadžment i biznis
Rukovodilac programa:
prof. dr Slobodan Unković,
emeritus

Utemeljena je na važnosti oblasti turizma za razvoj Srbije, kako je to definisano Strategijom razvoja turizma, usvojenom od strane Vlade Republike Srbije, kao i na potrebi za kadrovima najvišeg nivoa edukacije osposobljenim za sprovođenje originalnih i naučno relevantnih istraživanja u cilju kvalitetne realizacije Strategije.

Studijski program doktorskih studija MENADŽMENT U TURIZMU treba da omogući sticanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje osobenim praktičnim veštinama potrebnim za uspešan razvoj karijere u oblasti upravljanja složenim sistemima u okviru turističke privrede, državnih i drugih organizacija i struktura, kao i naučno-istraživačkim institucijama, fakultetima i visokim školama.

Opšta svrha studijskog programa doktorskih studija MENADŽMENT U TURIZMU je razvoj nauke, kritičkog mišljenja i obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja i razvoj novih postupaka, koji doprinose opštem razvoju društva, kao i da kritički procenjuju istraživanja drugih.

I godina

II godina

III godina

Popunite on-line prijavu za upis na studijski program "Menadžment u turizmu".