Sinigudnum logo
« Vrati se na spisak svih studijskih programa

Inteligentno softversko inženjerstvo
Polje: Tehničko-tehnološke nauke
Oblast: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Rukovodilac programa:
prof. dr Marko Tanasković,
dekan
MV

Cilj studijskog programa je da student postignu naučne kompetencije i akademske veštine iz oblasti razvoja inteligentnih softverskih sistema.To, pored ostalog, uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.

Cilj studijskog programa je obrazovanje visokostručnog naučnog kadra, koji problematiku razvoja inteligentnih softverskih sistema može da tretira prikladnim teorijsko matematičkim aparatom veštačke inteligencije, posebno zasnovanim na mašinskom učenju, kao i najsavremenijim teorijskim postavkama distribuiranih softverskih sistema.

Jedan od važnih ciljeva ovog studijskog programa je razvijanje sposobnosti kod kandidata da problematiku razvoja inteligentnih softverskih sistema sagleda, kako iz aspekta naučnih disciplina na koje se oslanjaju veštačka inteligencija I softversko inženjerstvo, tako i iz aspekta odabranih specifičnih oblasti primene koje, pored zajedničkih metoda i tehnika, zahtevaju i domenski specifična znanja. Na taj način se stiče odgovarajući naučno-metodološki okvir prikladan za rešavanje teorijskih i praktičnih problema, koji leže u osnovi analize i sinteze inteligentnog softvera.

Cilj studijskog programa je takođe i osposobljavanje studenata za timski rad, te razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje svojih originalnih rezultata naučnoj javnosti.

Cilj studijskog programa je usklađen sa osnovnim ciljevima Univerziteta - da obrazuje i osposobi kadrove, koji će imati zavidan stepen znanja što bi im omogućilo da budu konkurentni na tržištu rada.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 2400 € u dinarskoj protivvrednosti po godini studija (40 € za 1 ESPB).

Prijavi se za upis

I godina

II godina

III godina