117,0490

Zoran Jović

zjovic|mmnkk|singidunum.ac.rs


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Ekonomski fakultet, Kragujevac,
  Finansije i bankarstvo, 2003-2006
 • Magistarske studije
  Ekonomski fakultet, Kragujevac,
  Privredni razvoj, 1982-1991
 • Specijalističke studije
  CSU University, Cleveland, USA,
  Marketing in the USA, 1989
 • Osnovne studije
  Ekonomski fakultet,
  Marketing, 1978-1982
 • Srednja škola
  Prva kragujevačka gimnazija,
  Prirodno-matematički smer, 1974-1978

Knjige:

 • L. Barjaktarović, M. Milojević, Z. Jović, Poslovne finansije, Univerzitet Singidunum Beograd, 2021
 • L. Barjaktarović, Z. Jović, M. Milojević, Poslovne finansije, Univerzitet Singidunum, 2018
 • L. Barjaktarović, Z. Jović, M. Milojević, Poslovne finansije, Univerzitet Singidunum Beograd, 2015
 • L. Barjaktarović, Z. Jović, M. Milojević, Poslovne finansije, Univerzitet Singidunum, 2013
 • P. Vukadinović, Z. Jović, Investicije, Univerzitet Singidunum, 2012
 • Z. Jović, Parabankarski i nekreditni poslovi, Beograd, 2008
 • Z. Jović, Menadžment finansijskih institucija, Univerzitet Singidunum, 2008

Radovi u časopisima:

 • Z. Jović, Metode odbrane korporacija od neprijateljskog preuzimanja, Revizor, Vol. XXIII, No. 89-90, pp. 29 - 38, Jun, 2020
 • Stevan M. Tomašević, Zoran D. Jović, Sanja M. Vlaović Begović, Uticaj veličine preduzeća na profitabilnost poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji, Journal of Agricultural Sciences, Vol. 64, No. 3, pp. 293 - 302, Sep, 2019
 • Z. Jović, Odgovornost finansijskih institucija u zaštiti i upravljanju životnom sredinom, Ecologica, Vol. xxv, No. 92, pp. 847 - 851, Dec, 2018
 • Z. Jović, STF tehnika finansiranja za tržišta u razvoju, Revizor, Vol. XXI, No. 83, pp. 21 - 32, Sep, 2018
 • Z. Jović, Principi kreditiranja pravnih lica, Revizor, Vol. XXI, No. 83, pp. 71 - 82, Sep, 2018
 • Z. Jović, Značaj analize kreditnog zahteva u procesu finansiranja preduzeća, Revizor, Vol. 81/218, pp. 87 - 99, Mar, 2018
 • Z. Jović, Smanjenje troškova finansiranja obrtnog kapitala primenom koncepta SCF na tržištima u razvoju, Revizor, Vol. XIX, No. 76, pp. 89 - 98, Dec, 2016
 • Z. Jović, Finansiranje izvoznika pod okriljem finansiranja lanca snabdevanja, Revizor, No. 74/2016, pp. 49 - 59, Jun, 2016
 • Z. Jović, K. Vićentijević, N. Glišović, Sustainable growth rate of agricultural and food enterprises in Serbia, Ekonomika poljoprivrede, Vol. 63, No. 1, pp. 9 - 28, Mar, 2016
 • P. Kasavica, Z. Jović, Impact of asset quality on bank profitability - Case Study, Industrija, Vol. 43, No. 4/2015, pp. 105 - 128, Dec, 2015
 • Z. Jović, Komparativna berzanska i finansijska analiza vodećih evropskih i svetskih korporacija, Singidunum revija, Vol. 8, No. 1, pp. 27 - 37, Mar, 2011
 • Z. Jović, Svetske berze - trendovi u uslovima globalne finansijske krize, Singidunum revija, Vol. 7, No. 2, pp. 41 - 52, Oct, 2010
 • Z. Jović, Uticaj dopunskih bankarskih poslova na upravljanje rizicima banaka, Singidunum revija, Vol. 7, No. 1, pp. 43 - 47, 2010
 • Z. Jović, Sinergetski efekti bankarskih i nebankarskih finansijskih poslova na finansijskom tržištu Srbije, Singidunum revija, No. 7-8, pp. 88 - 107, 2009
 • Z. Jović, Principi menadžmenta finansijskih institucija, Singidunum revija, Vol. 6, No. 1, pp. 19 - 29, 2009
 • Z. Jović, Prodaja nedospelih potraživanja iz inostranstva i drugi parabankarski i nekreditni poslovi, Spoljnotrgovinski savetnik, Vol. 7, No. 12, pp. 55 - 65, Dec, 2008
 • Z. Jović, Alternativne organizacione forme povezivanja bankarskih i parabankarskih poslova, Lider, Vol. 6, No. 3-4, pp. 19 - 21, Apr, 2008
 • Z. Jović, Značaj razvoja parabankarskih i nekreditnih poslova na finansijskom tržištu Srbije, Singidunum revija, Vol. 5, No. 1, pp. 27 - 38, 2008
 • Z. Jović, Regulatorna i supervizorska rešenja za razvoj parabankarskih i nebankarskih poslova u Srbiji, Finansije, bankarstvo, revizija, osiguranje, Vol. 4, No. 4, pp. 30 - 39, Dec, 2007
 • Z. Jović, Prudencioni aspekti funkcionisanja finansijskih konglomerata, Lider, Vol. 5, No. 11-12, pp. 49 - 51, Nov, 2007
 • Z. Jović, Stvaranje finansijskih konglomerata i njihova prudenciona kontrola, Finansije, bankarstvo, revizija, osiguranje, Vol. 4, No. 3, pp. 22 - 34, Nov, 2007
 • Z. Jović, Stvaranje finansijskih konglomerata u svetu i njihova kontrola, Spoljnotrgovinski savetnik, Vol. 6, No. 11, pp. 12 - 22, Nov, 2007
 • Z. Jović, Uticaj parabankarskih i nekreditnih poslova na upravljanje profitabilnošću i ročnom usklađenošću aktive i pasive banaka, Finansije, bankarstvo, revizija, osiguranje, Vol. 4, No. 1, pp. 34 - 43, Mar, 2007
 • Z. Jović, Principi bankarskog menadžmenta, Svet finansija, No. 196, pp. 1 - 4, Nov, 2003
 • Z. Jović, M. Vukičević, Prilog unapređenju tehnike međunarodnog poslovnog pregovaranja, Svet finansija, No. 162, pp. 28 - 35, Sep, 1996

Radovi na konferencijama:

 • Z. Jović, S. Tomašević, Traditional vs Modern Approaches to Measuring the Performance of a Company, Zbornik radova FINIZ 2021, pp. 31 - 37, Dec, 2021
 • Zoran Jović, Goran Kunjadić, Dharmendra Singh, FINTECH and CBDC - Modern Trends in Banking, Zbornik radova FINIZ 2019, pp. 27 - 30, Dec, 2019
 • Z. Jović, G. Kunjadić, Monetary and technological aspects of the emergence and the development of cryptocurrencies, Zbornik radova FINIZ 2018, pp. 63 - 67, Dec, 2018
 • Z. Jović, Odgovornost finansijskih institucija u zaštiti i upravljanju životnom sredinom, Apr, 2018
 • Z. Jović, G. Ćorić, Trends in payment card acceptance on the internet, Zbornik radova FINIZ 2017 – Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum – Challenges in modern corporate governance, pp. 98 - 103, Dec, 2017
 • Z. Jović, G. Kunjadić, Economic, Security and Information Aspects of the Use of Cryptocurrencies and their Impact on the South - East European Countries, Cross-Border Book Series "New Challenges to Security and Development of the Balkans" Vol. 6, Veliko Trnovo, 2019, pp. 255 - 283, Nov, 2017
 • G. Kunjadić, Z. Jović, Bitcoin – banking and technological challenges, Zbornik radova, FINIZ – Međunarodna naučna konferencija, pp. 185 - 189, Dec, 2016
 • M.Stanić, Z. Jović, Fiskalno opterećenje BiH ekonomije kao faktor njene konkurentnosti, Zbornik radova Naučni skup Univerziteta Istočno Sarajevo: Ekonomija danas, pp. 303 - 309, Sep, 2016
 • Z. Jović, G. Ćorić, I. Pejović, The challenges of modern electronic banking, Zbornik radova International Scientific Conference Sinteza 2016, pp. 442 - 447, Apr, 2016
 • D. Ranisavljević, Z. Jović, The perspective of e-banking in small business banking sector, Zbornik radova International Scientific Conference Sinteza 2016, pp. 412 - 417, Apr, 2016
 • D. Miletić, M. Milojević, Z. Jović, Strategije upravljanja gotovinom kao dobra praksa u globalnom poslovanju, Zbornik radova FINIZ - Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum, pp. 177 - 181, Dec, 2015
 • K. Vićentijević, Z. Jović, Z. Petrović, THE IMPACT OF IMPAIRMENT OF RECEIVABLES ON THE REALITY OF FINANCIAL REPORTING IN THE REPUBLIC OF SERBIA, The book of proceedings FINIZ - Singidunum University International Scientific Conferenc, pp. 49 - 52, Dec, 2015
 • Z. Jović, K. Vićentijević, M. Stanić, Uloga održive stope rasta u upravljanju korporativnim finansijama, Zbornik radova, FINIZ - Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum, pp. 118 - 122, Dec, 2015
 • Z. Jović, G. Ćorić, Primenjena informatika i obrazovanje, Zbornik radova - XVI Međunarodni naučni skup Sinergija 2015, pp. 83 - 86, Nov, 2015
 • Z. Jović, K. Vićentijević, Pre-shipment i post-shipment finance proizvodi za unapređenje likvidnosti klijenata banaka, Zbornik radova - XVI Međunarodni naučni skup Sinergija 2015, pp. 7 - 10, Nov, 2015
 • Z. Jović, K. Vićentijević, Z. Petrović, ODRŽIVA STOPA RASTA HOTELSKIH I UGOSTITELJSKIH PREDUZEĆA U SRBIJI, Zbornik radova Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE, pp. 122 - 126, Sep, 2015
 • Z. Petrović, Z. Jović, K. Vićentijević, RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI TURISTIČKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI, Zbornik radova Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE, pp. 175 - 177, Sep, 2015
 • K. Vićentijević, Z. Petrović, Z. Jović, ASPEKTI FISKALNIH OLAKŠICA/PODSTICAJA TURIZMU REPUBLIKE SRBIJE, Zbornik radova Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE, pp. 161 - 163, Sep, 2015
 • Z. Jović, Umrežavanje poslovnih aktivnosti banaka sa poslovnim aktivnostima svojih klijenata -rad po pozivu, Zbornik radova, VII naučni skup sa međunarodnim učešćem Mreža 2015, Valjevo, 22.05.2015., pp. 140 - 145, May, 2015
 • Z. Jović, K. Vićentijević, Tripartitni finansijski aranžman na primeru obrnutog faktoringa, Zbornik radova, ISBN: 978-86-7912-592-7, pp. 146 - 150, May, 2015
 • Z. Petrović, K. Vićentijević, Z. Jović, Tradicionalni vs. kompjuterizovani (automatizovani) način popisa materijalne imovine, Zbornik radova, ISBN: 978-86-7912-592-7, pp. 151 - 156, May, 2015
 • K. Vićentijević, Z. Petrović, Z. Jović, N. Glišović, S. Rakočević, J. Kaljević, Upotreba Cloud računovodstva u odnosu na tradicionalno računovodstvo u Republici Srbiji, Zbornik radova ISBN: 978-86-7912-595-8, pp. 711 - 714, Apr, 2015
 • Z. Jović, K. Vićentijević, SEKTORSKA STRUKTURA PROBLEMATIČNIH PLASMANA U SRBIJI, Zbornik radova, ISBN: 978-86-7912-595-8, pp. 469 - 474, Apr, 2015
 • Z. Jović, G. Ćorić, Bezbednost elektronskog poslovanja u bankarstvu, Zbornik radova, XV Međunarodni naučni skup Sinergija 2014, BIjeljina, decembar, 2014., pp. 143 - 146, Dec, 2014
 • Z. Jović, V. Jović, Uloga i veštine finansijskog direktora u stvaranju i očuvanju vrednosti firme, Zbornik radova, Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum Finiz: Finansijsko izveštavanje u funkciji korporativnog upravljanja, Beograd, 0512. 2014., pp. 109 - 111, Dec, 2014
 • Z. Jović, Primena informacionih tehnologija u obavljanju finansijskih bezgotovinskih transakcija, Zbornik radova, VI naučni skup sa međunarodnim učešćem Mreža 2014, Valjevo, 08.05.2014., pp. 14 - 19, May, 2014
 • Z. Jović, Primena Interneta u savremenom bankarskom i berzanskom poslovanju, Zbornik radova, Međunarodna naučna konferencija Sinteza 2014: Uticaj Interneta na poslovanje u Srbiji i svetu, Beograd 25.-26.04.2014., pp. 180 - 185, 2014
 • Z. Jović, Outsourcing kao preduzetnička šansa, Zbornik radova, V naučni skup sa međunarodnim učešćem Uspon 2013, Valjevo, 28.-29.11.2013., pp. 21 - 26, Nov, 2013
 • Z. Jović, N. Novaković, Primena interneta u bankarskom poslovanju, Zbornik radova, IV naučni skup sa međunarodnim učešćem Mreža 2013, Valjevo, 14.06.2013., pp. 155 - 160, Jun, 2013
 • Z. Jović, G. Ćorić, Elektronsko poslovanje kao uslov kvaliteta bankarskog poslovanja, Zbornik radova, XII Međunarodni naučni skup Sinergija 2013, Bijeljina, mart, 2013, pp. 448 - 455, Mar, 2013
 • Z. Jović, Uticaj kvaliteta aktive na adekvatnost kapitala banaka u Srbiji, Zbornik radova, XII Međunarodni naučni skup Sinergija 2013, Bijeljina, mart 2013, pp. 341 - 348, Mar, 2013
 • Z. Jović, Korporativna odgovornost u zaštiti i upravljanju životnom sredinom, Zbornik radova, X Međunarodni naučni skup Sinergija 2012, Bijeljina, mart 2012, pp. 466 - 473, Mar, 2012
 • Z. Jović, Trendovi razvoja faktoring poslova u EU, Zbornik radova, 6. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija 2010, Bijeljina, mart, 2010., pp. 47 - 52, Feb, 2010
 • Z. Jović, Uticaj parabankarskih i nekreditnih poslova na upravljanje likvidnošću i solventnošću banaka, Zbornik radova, Naučni skup – Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije u 2007. godini, Kragujevac, februar, 2007., Feb, 2007
 • Z. Jović, Razvoj parabankarskih i nekreditnih poslova na finansijskom tržištu Srbije, Zbornik radova, Naučni skup – Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije u 2006. godini, Kragujevac, decembar, 2005., Dec, 2005
 • Z. Jović, Strukturne promene i dalji pravci tranzicije bankarstva u Srbiji, Zbornik radova, Naučni skup – Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije u 2005. godini, Kragujevac, decembar, 2004., Dec, 2004
Univerzitet Singidunum © 2024