118,7428

Zoran Jeremić

zjeremic|mmnkk|singidunum.ac.rs


Obrazovanje:

 • Osnovne studije
  Ekonomski fakultet Beograd,
  Ekonomika i organizacija preduzeća, 1974-1980
 • Doktorska disertacija
  Pravni fakultet Beograd,
  Društveno ekonomski, 1988-1997
 • Srednja škola
  Gimnazija, V.I Lenjin, Valjevo,
  Društveno ekonomski, 1970-1974
 • Doktorska disertacija
  Pravni fakultet beograd,
  društveno ekonomski, 1988-1997
 • Magistarske studije
  Pravni fakultet Beograd,
  Društveno ekonomski, 1982-1988

Knjige:

 • Z. Jeremić, Finansijska tržišta i finansijski posrednici, Univerzitet Singidunum, 2012
 • Z. Jeremić, Tržište akcija u Srbiji : analiza sektora i 100 kompanija na Beogradskoj berzi = #The #Stock Market in Serbia : Sector Analysis and 100 Companies on the Belgrade Stock Excange, Privredna komora Srbije, Ekonomist medija group, 2008
 • Z. Jeremić, Praktikum za finansijska tržišta, Univerzitet Singidunum, 2008
 • Z. Jeremić, Finansijska tržišta, Univerzitet Singidunum, 2008
 • Z. Jeremić, Tržište akcija u Srbiji : 50 izabranih Stock Market in Serbia : 50 chosen, Ekonomist medija group, 2007
 • Z. Jeremić, Privredni sistem i efikasnost monetarne politike, Narodna banka Srbije, Eksportpres, 1989

Radovi u časopisima:

 • T. Latas, Z. Jeremić, THE OPTION ON ELECTRIC ENERGY FOR THE DECREASE OF RISK ON THE EXAMPLE OF EEX (EUROPEAN ENERGY EXCHANGE), The European Journal of Applied Economics, Vol. 14, No. 2, pp. 43 - 57, 2017
 • Z. Jeremić, M. Milojević, I. Terzić, BUSINESS PERFORMANCE OF 15 LARGEST EXPORTERS IN FOOD-PROCESSING INDUSTRY IN THE PERIOD 2008-2014, Ekonomika poljoprivrede, Vol. LXIII, No. 3, pp. 943 - 957, 2016
 • Z. Jeremić, I. Terzić, M. Milojević, Value at Risk estimation and validation in the Serbian capital market in the period 2005-2015, Bankarstvo, Vol. 45, No. 1, pp. 15 - 42, 2016
 • Z. Jeremić, A. Petrovic, REGULATION AND TRADING WITH GREEN HOUSE EFFECT GASES AND ADVANTAGES OF SERBIA'S ENTRY IN THE EMISSION MARKET, International Journal for Quality Research, Vol. 9, No. 4, pp. 705 - 718, Dec, 2015
 • Z. Jeremić, M. Milojević, I. Terzić, Business performance of the largest exporters in Serbia during the period 2008-2014, Ekonomika preduzeća, Vol. LXIII, No. 5-6, pp. 293 - 305, Oct, 2015
 • Z. Jeremić, I. Terzić, Mogućnosti primene modernih portfolio teorija na kreiranje optimalnog portfolija akcija sa Beogradske berze, Singidunum revija, Vol. 5, No. 1, pp. 17 - 26, Jan, 2008
 • Z. Jeremić, Pozicioniranje banaka na finansijskom tržištu Srbije, Časopis za teoriju i praksu finansija, bankarstva, revizije i osiguranja, Vol. 4, No. 2, pp. 39 - 47, Feb, 2007
 • Z. Jeremić, Razvoj tržišta akcija i korporativno upravljanje u Srbiji, Finansije, bankarstvo, revizija, osiguranje, Vol. 4, No. 3, pp. 41 - 51, Jan, 2007
 • Z. Jeremić, Energetski sektor-šansa za razvoj finansijskog tržišta u Srbiji, Ekonomski anali, No. 51, pp. 61 - 71, Feb, 2006
 • Z. Jeremić, Harmonizacija finansijskog sistema Srbije sa Evropskom Unijom: -regulativa i praksa, Ekonomist, Vol. 58, No. 2, pp. 31 - 40, Feb, 2005
 • Z. Jeremić, Brza ekspanzija bankarskog sektora - impuls razvoju, pretnja makroekonomskoj stabilnosti, Ekonomist, Vol. 58, No. 1, pp. 145 - 151, Jan, 2005
 • Z. Jeremić, Finansijski sektor u Srbiji - komparativni prikaz, Ekonomski anali, Vol. 48, No. tematski broj, pp. 255 - 258, Apr, 2004
 • Z. Jeremić, Efikasnost tržišta akcija u Srbiji, Ekonomski anali, Vol. 47, No. tematski broj, pp. 147 - 158, Jan, 2003
 • Z. Jeremić, Uloga beogradske berze u razvoju finansijskog tržišta, Ekonomika preduzeća, Vol. 49, No. 0013-3078, pp. 166 - 169, Jun, 2001
 • Z. Jeremić, Integracioni procesi koa faktor razvoja tržišta kapitala u Srbiji, Ekonomist, Vol. 54, No. 1, pp. 129 - 132, Jan, 2001
 • Z. Jeremić, Program razvoja Beogradske berze u 2000. godini, Ekonomika preduzeća, Vol. 48, No. 5-6, pp. 120 - 127, Jun, 2000
 • Z. Jeremić, Uticaj planiranog uvođenja eura na promene u bankarstvu, Ekonomika preduzeća, Vol. 46, No. 3-4, pp. 251 - 262, Jan, 2000
 • Z. Jeremić, Kolika je tržišna vrednost kapitala jugoslovenskih banaka?, Berza, No. 7-8, pp. 65 - 72, Aug, 1997
 • Z. Jeremić, Pretpostavke za osnivanje i razvoj rejting organizacija u SR Jugoslaviji, Berza, Vol. 2, No. 2, pp. 42 - 50, Jan, 1997
 • Z. Jeremić, Dometi novoosnovanih banaka : redizajniranje bankarstva, Poslovni krug, Vol. 11, No. 1, pp. 38 - 41, Jan, 1997
 • Z. Jeremić, Commercial banking, 1994-1996, Yugoslav Survey, Vol. 37, No. 4, pp. 107 - 124, Feb, 1996
 • Z. Jeremić, Banke - iskušenja koja donosi stabilna valuta, Berza, No. 2, pp. 49 - 54, Jan, 1995
 • Z. Jeremić, Efikasnost monetarno-kreditne politike, Poslovna politika, Vol. 18, No. 3, pp. 37 - 40, Jan, 1989

Radovi na konferencijama:

 • Z. Jeremić, L. Đurić, Finansiranje internet kompanija: od startapa do izlaska na berzu, Apr, 2017
 • Z. Jeremić, T. Latas, RIZICI ZLOUPOTREBE TRŽIŠNE MOĆI NA BERZAMA ELEKTRIČNE ENERGIJE/RISKS OF MARKET POWER MISUSE IN ELECTRICITY MARKETS, pp. 141 - 146, Dec, 2016
 • I. Terzić, Z. Jeremić, M. Milojević, Metode validacije modela za merenje tržišnog rizika - Backtesting, Dec, 2015
 • I. Terzić, Z. Jeremić, M. Milojević, Modelovanje rizika na Banjalučkoj berzi, Nov, 2015
 • Z. Jeremić, A. Petrovic, REGULATION AND TRADING WITH GREEN HOUSE EFFECT GASES AND ADVANTAGES OF SERBIA'S ENTRY IN THE EMISSION MARKET,Peta regionalna konferencija: Industrijska energetika i zaštita ţivotne sredine u zemljama Jugoistoĉne Evrope, Jun, 2015
 • Z. Jeremić, M. Milojević, I. Terzić, Uticaj likvidnosti na poslovanje preduzeća koja su u skladu sa zakonom o računovodstvu Republike Srbije razvrstana kao velika pravna lica, Apr, 2015
 • I. Terzić, Z. Jeremić, M. Milojević, METHODS OF VALIDATING THE MODELS FOR MEASURING MARKET RISK - BACKTESTING, pp. 161 - 166, 2015
 • Z. Jeremić, I. Terzić, FINANCIAL REPORTING OF LISTED COMPANIES ON THE STOCK EXCHANGES IN EUROPEAN UNION AND SOUTHEAST EUROPE, Book Of Proceedings, pp. 64 - 66, Dec, 2014
 • Z. Jeremić, I. Terzić, Empirical estimation and comparison of normal and Student-t linear VaR on the Belgrade Stock Exchange, Apr, 2014
 • Z. Jeremić, I. Terzić, Finansijsko izveštavanje kompanija listiranih na berzama u Evropskoj uniji i jugoistočnoj Evropi, 2014
 • Z. Jeremić, Mogućnosti i ograničenja primene fundamentalne i portfolio analize akcija na Beogradskoj berzi, Sep, 2009
 • Z. Jeremić, V. Džagić, Uticaj ekonomske krize na likvidnost banaka u Srbiji, zbornik radova Kopaonik biznis forum 2009, Mar, 2009
 • Z. Jeremić, Fundamentalna analiza akcija sa Beogradske berze, Mar, 2008
 • Z. Jeremić, Trgovanje akcijama banaka na Beogradskoj berzi, Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji i zemljama u okruženju-86-7852-020-4 (broš.), 2008
 • Z. Jeremić, Deset performansi tržišta akcija u Srbiji, Posletranzicioni procesi, Miločerski ekonomski forum, SES,SCG, pp. 244 - 253, Sep, 2003
 • Z. Jeremić, Prijem akcija iz svojinske transformacije u berzansku trgovinu, Transformacija preduzeća i finansijska tržišta - u susret novim zakonskim rešenjima, Aranđelovac, 16-17. jun 2000., pp. 161 - 172, Jun, 2000
 • Z. Jeremić, Sekundarno trgovanje akcijama iz svojinske transformacije - uloga berze, Izazovi transformacije u realnom i finansijskom sektoru Srbije, pp. 163 - 172, May, 2000

Ostali radovi:

 • M. Đenić, Z. Jeremić, Performanse neto izvoznika u periodu ekonomske krize, pp. 143 - 152, 2014
Univerzitet Singidunum © 2018