119,1759

Vesna Spasić

vspasic|mmnkk|singidunum.ac.rs


Obrazovanje:

 • Doktorska disertacija
  Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu,
  2002
 • Magistarske studije
  Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu,
  1977-1986
 • Osnovne studije
  Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu,
  1973-1977
 • Srednja škola
  Peta Beogradska gimnazija,
  1969-1973

Knjige:

 • S. Čerović, V. Spasić, Ekonomsko finansijska analiza poslovanja preduzeća u hotelijerstvu i turizmu, Univezitet Singidunum, 2016
 • V. Spasić, Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja, Univerzitet Singidunum, 2014
 • V. Spasić, B. Rabotić, Poslovanje turistickih agencija, Visoka turisticka skola strukovnih stugija - Beograd, 2013
 • V. Spasić, S. Čerović, Ekonomsko-finasijska analiza poslovanja preduzeća u hotelijerstvu i turizmu, Univerzitet Singidunum, 2013
 • V. Spasić, Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja, Univerzitet Singidunum, 2011
 • V. Spasić, Menadzment turistickih agencija i organizatora putovanja, Univerzitet Singidunum, 2010

Radovi u časopisima:

 • V. Spasić, V. Jovanović, Analiza agencijske prodaje avio krata na tržištu Srbije i Crne Gore, Singidunum revija, Vol. 7, No. 2, pp. 103 - 110, Dec, 2011
 • V. Spasić, I. Brdar, Avio-saobraćaj u Srbiji sa posebnim osvrtom na niskobudžetne avio-kompanije, Singidunum revija, Vol. 7, No. 1, pp. 107 - 116, Jan, 2010
 • V. Spasić, D. Pavlović, Efekti primene savremene informacione tehnologije u poslovanju malih turističkih agencija, Časopis za teoriju i praksu finansija, bankarstva, revizije i osiguranja, Vol. 5, No. 1, pp. 148 - 156, Jun, 2008

Radovi na konferencijama:

 • D. Pavlović, V. Spasić, N. Stanić, Market Trends for Tour Operator and Travel Agencies Booking Channels - Preferences of Young People in Serbia, SITCON 2016 Singidunum International Tourism Conference, pp. 209 - 2014, Sep, 2016
 • D. Pavlović, M. Knežević, V. Spasić, V. Božinović, EFFECTS OF HOTEL CAPACITIES DISTRIBUTION VIA ON-LINE TRAVEL AGENCIES, Zbornik radova "Hotelska kuća 2015", Nov, 2015
 • V. Spasić, D. Pavlović, Role of destination management companies (DMC) on improving competitiveness of Serbia as tourism destination, SITCON 2015 Singidunum International Tourism Conference, Belgrade,, pp. 23 - 28, Sep, 2015
 • V. Spasić, D. Pavlović, N. Stanić, DISTRIBUTING TOURISM AND TRAVEL SERVICES IN SERBIA - TRADITIONAL TRAVEL AGENCIES/TOUR OPERATORS VS. ONLINE DISTRIBUTION, Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, pp. 531 - 536, 2015
 • V. Spasić, A. NJeguš, D. Pavlović, MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES APPLICATION IN DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES, SINTEZA 2014; Impact of Internet on Business activities in Serbia and Worldwide; E-Business in tourism and hospitality industry;, pp. 772 - 776, 2014
 • V. Spasić, D. Pavlović, Uloga novih elektronskih posrednika u prodaji kapaciteta u hotelskoj industriji, Međunarodni zbornik naučnih i stručnih radova Hotelska kuća 2013, Hores, Beograd, 2013., pp. 388 - 398, Oct, 2013
 • V. Spasić, The role of tour operators and the pro-poor strategy - modern approach, Zbornik radova HOTELPLAN 2013, 2013
 • V. Spasić, D. Pavlović, Uticaj savremene informacione i komunikacione tehnologije na produktivnost rada u turističkim agencijama i organizatorima putovanja, VII Međunarodni naučni skup „Mediteranski dani“ Trebinje, Turistička privreda i povezane teme: tematski zbornik, Trebinje 20-22.09.2012., pp. 306 - 312, Sep, 2012
 • V. Spasić, Partnerstvo hotelijera i tuoperatora u lancu vrednosti na turističkom tržištu - savremeni aspekti u obezbeđenju kvaliteta turističkih usluga, Zbornik radova Hotelska kuća 2011., 2011
 • V. Spasić, Uloga turoperatora u promociji turističkog proizvoda Srbije, Zbornik radova "Unapređenje turizma kao faktor razvoja privrede Srbije", 2010
 • V. Spasić, Grancija sigurnosti i bezbednosti potrošača kao strategija organizatora putovawa, 2010
 • V. Spasić, Turizam posebnih interesovanja u poslovnoj strategiji turoperatora, Zbornika radova sa IV međunarodnog kongresa Hotelplan 2009, 2009
 • V. Spasić, Poslovanje turoperatora u uslovima rizika i neizvesnosti početkom 21. veka, 2009
 • V. Spasić, Prednosti tržišnih niša za formiranje proizvoda turoperatora, Zbornik radova sa III međunarodne konferencije Hotelplan 2008, 2008
 • V. Spasić, Očekivani efekti ulaska međunarodnih hotelskih lanaca na poslovanje hotelskih preduzeća i ekonomiju zemlje domaćina, Zbornik radova Hotelska kuća 2008., 2008
Univerzitet Singidunum © 2017