119,1759

Vera Ošmjanski

vosmjanski|mmnkk|singidunum.ac.rs


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu,
  2010-2015
 • Magistarske studije
  Univerzitet u Antverpenu, Belgija,
  2002-2003
 • Osnovne studije
  Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu,
  1993-1996

Knjige:

 • V. Ošmjanski, Vicekralj Uide; autor: Brus Četvin; prevela Vera Ošmjanski, Magnet, 2006
 • V. Ošmjanski, Doba lala; autor: Debora Mogah; prevela Vera Ošmjanski, Magnet, 2004
 • V. Ošmjanski, Deveti život Luja Draksa; autor: Liz Džensen; prevela Vera Ošmjanski, Magnet, 2004

Radovi u časopisima:

 • L. Beko, V. Ošmjanski, Integrisana nastava (CLIL) na visokoškolskim institucijama i meko zakonodavstvo, Evropsko zakonodavstvo, Vol. (u štampi), pp. * - *, 2017
 • V. Ošmjanski, Elf - koncept i pedagoške implikacije, Živi jezici: časopis za strane jezike i književnosti, Vol. 36, No. 1, pp. 133 - 147, Dec, 2016
 • V. Ošmjanski, ELF U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA: ISPITIVANjE STAVOVA SRPSKE AKADEMSKE ZAJEDNICE, Nastava i vaspitanje, No. 1/2016, pp. * - *, 2016
 • Vera V. Ošmjanski, Lidija V. Beko, Koncept ELF-a u nastavi engleskog jezika: prednosti i mane, Radovi Filozofsko fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, No. 14, pp. 531 - 542, 2012

Radovi na konferencijama:

 • V. Ošmjanski, L. Beko, Uloga job shadowing-a na početnoj godini akademskih studija, Zbornik radova međunarodne konferencije Strani jezik struke:Prošlost, sadašnjost, budućnost, Sep, 2014
 • V. Ošmjanski, L. Beko, Uloga job shadowing-a na početnoj godini akademskih studija, Konferencija o stranom jeziku struke, Fakultet orgazinizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Sep, 2014
 • V. Ošmjanski, English as a lingua franca: an authentic variety or just a means of global communication, Konferencija iz oblasti britanskih i američkih studija, Univerzitet u Temišvaru, Rumunija, May, 2012

Ostali radovi:

 • V. Ošmjanski, Koncept engleskog jezika kao lingua franca i njegova percepcija u akademskoj zajednici u Srbiji, doktorska disertacija, Jun, 2015
 • V. Ošmjanski, William Gison's Narratives as a Casebook of Post-modern Concerns, magistarska teza, Sep, 2003
Univerzitet Singidunum © 2017