118,4727

Vesna Nemec

vnemec|mmnkk|singidunum.ac.rs

Vesna Nemec je rođena 09.06.1961. u Lazarevcu, Srbija.

 

Prvo praktično iskustvo stekla je u Obrazovnom centru u Lazarevcu, a kasnije i na univerzitetskoj katedri na Fakultetu za fizičko vaspitanje u Beogradu gde je radila u periodu od 1992. do 2002. godine. Svoj profesorski rad nastavlja na Fakultetu za menadžment u sportu ALFA BK Univerziteta 2o12/2014, a onda prešla na Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum.

Jedan je od osnivača tri odbojkaška kluba. Od 2001. godine direktor je ORK „Feniks Čukarički“. Učestvovala je u organizaciji i sprovođenju nekoliko međunarodnih odbojkaških kampova u Crnoj Gori i Grčkoj. Učestvovala u brojnim istraživanjima u vezi sa vrhunskom odbojkom.

Aktivna u saradnji sa organizacijama i stručnjacima koje se bave ljudima sa posebnim potrebama i invaliditetom u cilju razvoja novih metodskih pristupa u njihovom treningu.

Od 2013. godine jedan je od osnivača udruženja Balkanskog kulturnog centra Beograd.


Obrazovanje:

 • Doktorska disertacija
  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,Univerzitet u Nišu,
  2008-2012
 • Magistarske studije
  Fakultet za menadžment u sportu, Alfa BK Univerzitet,
  2004-2007
 • Osnovne studije
  Fakultet za fizičko vaspitanje, Univerzitet u Beogradu,
  1982-1986
 • Srednja škola
  Gimnazija,
  Društveni, 1976-1980

Knjige:

 • Ovuka, M., Nemec, V., Autizam - vežbom do spoznaje (specifična trenažna tehnologija), Balkanski Kulturni Centar Beograd, 2016
 • Nemec, P., Nemec, V., Elementarne igre i njihova primena - drugo izdanje, IDEA, Beograd, 2009

Radovi u časopisima:

 • Milošević, M. B., Nemec, V., Nemec, P., Milošević, M. M., Programming methodology and control of aerobic training by running, Acta Kinesiologica, Vol. 11, No. 1, pp. 53 - 57, 2017
 • Nejić, D., Milić, V., Nejić, K., Nemec, V., Differences in Game Efficiency of Volleyball Players of the First and Second Serbian League, Sport Science , Vol. 9, No. 1, pp. 87 - 91, 2016
 • Nemec, P., Milošević, M. M., Nemec, V., Milošević, M. B., Production and development of muscle force in elite male volleyball players’ spike, Sport Science , Vol. 9, No. 2, pp. 32 - 40, 2016
 • Milošević, B. M., Nemec, V., Jourkesh, M., Nemec, P., Milošević, M. M., Behm, D., Determination of capacity and rules of the variability of maximum force using nonlinear mathematical models, Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, Vol. 16, No. 4, pp. 91 - 101, 2016
 • Milošević, M., Nemec, V., Morteza, J., Nemec, P., Milošević, M., Behm, D., Determination of capacity and rules of the variability of maximum force using nonlinear mathematical models: a case study, International Journal of Sport Studies , Vol. 6, No. 1, pp. 16 - 28, 2016
 • Milošević, M., Nemec,V., Rađo, I., Životić, D., Nemec, P., Milošević, M., Determination of capacity and rules of the variability of maximum force using nonlinear mathematical models: a case study., International Journal of Sport and Exercise Psychology, Vol. 35, No. 4, pp. 1 - 11, 2014

Radovi na konferencijama:

 • Milošević, B. M., Nemec, V., Jourkesh, M., Nemec, P., Milošević,M. M., Behm, D., Determination of capacity and rules of the variability of maximum force using nonlinear mathematical models: a case study, Book of Summaries 6th International Conference on “Sports Science and Health”, 2016
 • Nemec, M., Andropoulou, M., Nemec, P., Nemec, V., Brezić, G., Trenažna tehnologija i njeno mesto u stvaranju brenda sportske diplomatije, 2016
 • Nemec, P., Nemec, M., Nemec, V., Andropoulou, M., Dimitrijević, M., Uloga sublimativnih treninga ustvaranju brenda sportske diplomatije, 2016
 • Nemec, P., Nemec, V., Stardelova, M., Nejić, K., Uloga metrologije u savremenoj trenažnoj tehnologiji, 2016
 • Nemec, V., Krstić, I., Milosavljević, S., Gadžić, A., Dimitrijević, M., „Elementarne igre i njihova primena u treningu košarkaša u kolicima“, 2016
 • Ovuka, M., Nemec, V., Marković, V., Nejić, K., Kocić, G., Vežbe za indentifikaciju tela kod dece sa autizmom, 2016
 • Petronijević, S., Nemec, V., Drašković,V., Ugrinić, B., Značaj dijagnostike u utvrđivanju zdravstvenog statusa vežbača radi odabira adekvatne vrste trenažne tehnologije, 2016
 • Nemec, P., Nemec, V., Grković, V., Nemec, M., Sublimativni treninzi kao novi metod u sportskom vaspitanju dece, 2015
 • Bačanac, Lj., Nemec, P., Nemec, V., Uloga trenera u oblikovanju nesportskog i agresivnog ponašanja sportista, 2015
 • Nemec, M., Nemec, P., Bačanac, Lj., Nemec, V., Stvaranje brenda sportske diplomatije, 2015
 • Ovuka, M., Nemec, V., Nemec, M., "Kreativni pristup deci sa autizmom", 2015
 • Gadžić, A., Milojević, A., Nemec, V., "Fizička aktivnost i kognitivno funkcionisanje učenika sa posebnim potrebama i poremećajima u razvoju", 2015
 • Mahmutović, I., Nemec, V., Nejić, D., "Povezanost morfoloških karakteristika i bazično motoričkih sposobnosti kod igrača sedeće odbojke", 2015
 • Brezić, G., Nemec, V., Nemec, P., Kako se stvara šampionski tim u odbojci, 2014
 • Nemec, P., Bačanac, Lj., Nemec, V., Mačkić, L., Inovacioni pogledi na motoričke sposobnosti u sportu, 2014
 • Brezić, G., Nemec, P., Nemec, V., Telesna visina kao dominantan faktor u savaremenoj odbojkaškoj igri, 2014
 • Nemec, P., Nemec, V., Vitsios, S., Brezić, G., Nastanak i razvoj uloge libera u savremenoj koncepciji odbojkaškog tima, 2014
 • Nemec, P., Nemec, V., Bošnjak, I., Kocić, G., Brezić, G., Uticaj agresivnog ponašanja sportiste i trenera na ostvarenje vrhunskih rezultata, 2013
 • Nemec,V., Nemec, P., Stardelova, M. Dž., Relacije socioloških pokazatelja sa morfološkim i situaciono-motoričkim statusom kod selekcionisanih odbojkaša, pp. 236 - 244, 2012
 • Nemec, V., Nemec, P., Identifikacija karakterističnih morfoloških sklopova kod igrača i igračica odbojke formiranih na osnovu posmatranih longitudinalnih dimenzionalnosti, Sport mont 2008/15,16,17/VI, pp. 110 - 117, 2008
 • Nemec, P., Nemec, V., Društvena funkcija strukture sportske ličnosti, 2007
 • Nemec, P., Nemec, V., Studentski sport u Srbiji, 2006
 • Nemec, P., Nemec, V., Sportska struktura ličnosti kao presudni faktor u postizanju vrhunskih rezultata, 2006
 • Nemec, P., Nemec, V., "Pegametar u trenažnoj tehnologiji kao sredstvo za merenje skočnog impulsa", pp. 404 - 409, 2006
 • Nemec, V., "Elementarne igre – sredstvo za ostvarenje ciljeva u školi odbojke", pp. 400 - 403, 2006

Ostali radovi:

 • Nemec, V., "Relacije morfoloških karakteristika i situaciono-motoričkih sposobnosti sa mikrosocijalnim faktorima kod selekcionisane dece za odbojku", Mar, 2012
 • Nemec, V., "Značaj međuzavisnosti morfoloških dužinskih mera kod igrača odbojke", Sep, 2007
Univerzitet Singidunum © 2018