117,1015

Vedran Cvijanović

vcvijanovic|mmnkk|singidunum.ac.rs

Vedran Cvijanović je rođen 19.10.1988. u Sisku, Republici Hrvatskoj.

Bavi se naučnoistraživačkim radom u oblasti istorije opšte književnosti sa posebnim osvrtom na anglosaksonsku književnost. Poseduje višegodišnje iskustvo u akademskom pisanju i lektorsko-korektorskim poslovima.


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet,
  Književnost, 2012-2018
 • Master studije
  Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet,
  Jezik, književnost, kultura, 2011-2012
 • Osnovne studije
  Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet,
  Engleski jezik i književnost, 2007-2011
 • Srednja škola
  Gimnazija Smederevo,
  Filološki smer – engleski jezik, 2003-2007

Radovi u časopisima:

 • Cvijanović, Vedran, Haman i Herder: rasprava oko porekla jezika, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Vol. 67, No. 3, pp. 803 - 825, 2019
 • Cvijanović, Vedran, Becovo teološko tumačenje Hamanovog ranog dela, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Vol. 65, No. 3, pp. 843 - 865, 2017
 • Cvijanović, Vedran, Rađanje ideje o romantizmu unutar nemačkog prosvetiteljskog duha (I), Sveske, No. 122, pp. 117 - 124, 2016
 • Cvijanović, Vedran, Rađanje ideje o romantizmu unutar nemačkog prosvetiteljskog duha (II), Sveske, No. 123, pp. 185 - 191, 2016
 • Cvijanović, Vedran, Haman i religija (I), Sveske, No. 117, pp. 129 - 135, 2015
 • Cvijanović, Vedran, Haman i religija (II), Sveske, No. 118, pp. 181 - 186, 2015
 • Cvijanović, Vedran, Foknerov veo mistike i pesimizma: proučavanje simbolike potonulih vrednosti u delima Buka i bes i Avesalome! Avesalome! (II), Sveske, No. 111, pp. 89 - 94, 2014
 • Cvijanović, Vedran, Platonovo razumevanje pesništva, Sveske, No. 113, pp. 49 - 55, 2014
 • Cvijanović, Vedran, Put ka nebeskom: hermeneutika Johana Georga Hamana kao razotkrivanje smisla i istine književnog dela, Nasleđe, No. 28, pp. 273 - 283, 2014
 • Cvijanović, Vedran, Foknerov tragični junak i njegova propast: otkrivanje vela kobnog slučaja, Folia linguistica et litteraria, No. 8, pp. 173 - 183, 2014
 • Cvijanović, Vedran, Foknerov Don Kihot od Joknapatofe: paralele i poređenje likova Don Kihota i Kventina Kompsona, Reči, No. 6, pp. 175 - 188, 2013
 • Cvijanović, Vedran, Biblija u distopiji: razotkrivanje i proučavanje religijskih motiva i tema u romanu Vrli novi svet (II), Sveske, No. 107, pp. 74 - 82, 2013
 • Cvijanović, Vedran, Foknerov veo mistike i pesimizma: proučavanje simbolike potonulih vrednosti u delima Buka i Bes i Avesalome! Avesalome! (I), Sveske, No. 110, pp. 53 - 57, 2013
 • Cvijanović, Vedran, Osnove Hamanove hermeneutike: čitaočev ključ teksta, Mons Aureus, No. 42, pp. 51 - 54, 2013
 • Cvijanović, Vedran, Biblija u distopiji: razotkrivanje i proučavanje religijskih motiva i tema u romanu Vrli novi svet (I), Sveske, No. 106, pp. 69 - 77, 2012

Radovi na konferencijama:

 • Cvijanović, Vedran, Razmatranja o smislu filologije u svetlu duhovnih nauka, Kultura i/ili nauka, knj. 6/1, pp. 113 - 122, 2018
 • Cvijanović, Vedran, Kritika nauke kao kritika prekomernog racionalizma u Hamanovim Sokratskim memoarima, Kultura i/ii nauka, knj. 5/1, pp. 153 - 170, 2017
 • Cvijanović, Vedran, Philologia crucis: Hamanovo poimanje celokupnog čoveka i odbrana hrišćanske vere u Filološkim idejama i sumnjama, Filologija kulture, knj. 2, pp. 159 - 176, 2016
Univerzitet Singidunum © 2024