117,0490

Tamara Papić

tpapic|mmnkk|singidunum.ac.rs

Tamara Papić je rođena 21.04.1989. u Valjevu, Srbija.

Tamara Papić je docent na Univerzitetu Singidunum u Beogradu u oblasti menadzmenta inovacija i preduzetništva. Doktorirala je na Međunarodnoj postdiplomskoj školi Jožef Stefan u Ljubljani kao stipendista fonda AD Futura, sa bogatim iskustvom iz oblasti senzorskih tehnologija i primene multidiscplinarnih istraživanja.

Više od deset godina angažovana je u oblasti medija kao producent i koautor serijala o preduzetnicima „Moj heroj“ i „Zlatna ideja“ na RTS1 sa fokusom na predstavljanju inicijativa u oblasti inovacija i preduzetničkog ekosistema. Angažovana je u kreiranju startup ekosistema Republike Srbije kroz oganizaciju Akademije preduzetništva, Biznis akademije kvaliteta, Takmičenja za najbolje startup ideje Republike Srbije, Grada Beograda i AP Kosovo i Metohija koji su iznedrili brojne uspešne timove i kompanije. Bila je moderator platforme Znanjem do cilja kojia je okupila preko 1000 preduzetnica, mentor na programu Karijera 4.0 Inicijative „Digitalna Srbija“. Angažovana je u organizaciji strateških međunarodnih konferencija Smart City SEE i Beogradski Strateski Dijalog, Pametna sela Evrope.

Jedan od pokretača startup-a BabyFM koji razvija inovativni uređaj za kontinuirano merenje temperature kod beba uz pomoc senzora, veštačke inteligencije i aplikacije za mobilne uređaje.  Kompanija Baby FM podržana je brojnim grantovima od Innovation Forum Cambridge, Raising Starts, Star Tech, AdvancedAI#3, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije.


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  MPŠ Jožef Stefan, Slovenia,
  Senzorske tehnologije, 2016-2021
 • Master studije
  Fakultet organizacionih nauka,
  Menadzment kvaliteta i standardizacija, 2013-2014

Radovi u časopisima:

 • V. Ivan, T. Papić, V. Kovic, A. Savic, M. Jankovic, Accessible Dyslexia Detection with Real-Time Reading Feedback through Robust Interpretable Eye-Tracking Features, Brain Sciences, Vol. 13(3), Feb, 2023
 • I. Vajs, G. Kvascev, T. Papić, M. Jankovic, Eye-Tracking Image Encoding: Autoencoders for the Crossing of Language Boundaries in Developmental Dyslexia Detection, IEEE Access, Vol. 11, No. 22537495, pp. 3024 - 3033, Jan, 2023
 • I. Vajs, V. Kovic, T. Papić, A. Savic, M. Jankovic, Dyslexia detection in children using eye tracking data based on VGG16 network, 2022 30th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), No. 2211763, pp. 1601 - 1605, Oct, 2022
 • I. Vajs, V. Kovic, T. Papić, A. Savic, M. Jankovic, Spatiotemporal Eye-Tracking Feature Set for Improved Recognition of Dyslexic Reading Patterns in Children, SENSORS, Vol. 22, No. 13, pp. 4900 - 4900, 2022
 • T. Jakovljevic, M. Jankovic, A. Savic, I. Soldatovic, P. Todorovic, T. Jere Jakulin, G. Papa, V. Kovic, THE SENSOR HUB FOR DETECTING THE DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS IN READING IN CHILDREN ON A WHITE VS. COLORED BACKGROUND/COLORED OVERLAYS, SENSORS, Vol. 21, No. 2, pp. 406-1 - 406-13, 2021
 • T. Jakovljevic, M. Jankovic, A. Savic, I. Soldatovic, G. Colic, T. Jere Jakulin, G. Papa, V. Kovic, The Relation Between Physiological Parameters and Colour Modifications in text Background and Overlay During Reading in Children With and Without Dyslexia, Brain Sciences, Vol. 11, No. 5, pp. 539 - 539, 2021
 • T. Jakovljevic, M. Jankovic, A. Savic, I. Soldatovic, I. Macuzic, T. Jere Jakulin, G. Papa, V. Kovic, Effect of colours on reading performance in children measured by the sensor hub: from the perspective of gender, PLOS ONE, Vol. 16, No. 6, pp. e0252622 - e0252622, 2021

Radovi na konferencijama:

 • A. Mihajlović, J.Gajić, T. Papić, Neuromarketing Research And Their Application In Effective Advertising Strategy, "Conference On Advances In Science And Technology“ Coast 2023, Herceg Novi, Montenegro, Jun, 2023
 • T. Papić, J. Gajić, A. Mihajlović, Advanced Technologies As A Framework For Sustainable Marketing Campaigns (Ai Application In Neuromarketing), Sinteza 2023- International Scientific Conference on Information Technology, Computer Science, and Data Science, May, 2023
 • T. Papić, T. Jere Jakulin, INNOVATION MANAGEMENT: THE ROLE OF SYSTEM THINKING MODELS IN BUSINESS MODEL INNOVATION, May, 2023
 • T. Papić, T. Jere Jakulin, SYSTEM THINKING FOR BUSINESS MODEL INNOVATION, CONFERENCE MANUAL, pp. 57 - 66, May, 2023
 • T. Papić, T. Jere Jakulin, SYSTEMS THINKING MODELS AS A FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATION MANAGEMENT, Jun, 2022
 • T. Jakovljevic, G. Papa, V. Kovic, A. Savic, M. Jankovic, T. Jere Jakulin, Colors and colored overlays in dyslexia treatment, May, 2020
 • T. Jakovljevic, T. Jere Jakulin, G. Papa, THE ROLE OF COLOUR SENSING AND DIGITALIZATION ON THE LIFE QUALITY AND HEALTH TOURISM, pp. 713 - 720, Jun, 2019
 • T. Jakovljevic, G. Papa, V. Kovic, M. Jankovic, A. Savic, P. Todorovic, The sensor hub for detecting the influence of colors on reading in children with dyslexia (EEG, EDA, ECG, eye tracker), May, 2019
 • T. Jakovljevic, T. Javornik, G. Papa, Bluetooth based sensor networks for wireless EEG monitoring, pp. 43 - 46, Sep, 2018
 • T. Jakovljevic, Senzorska merenja u procesoj industriji: od obezbeđivanja kvaliteta do kontrole kvaliteta, pp. 265 - 272, Jun, 2018
 • T.Jakovljevic, Quality of life and digital transformation in healthcare, Jun, 2018
 • T. Jakovljevic, G. Papa, The role of physiological sensors in dyslexia treatment, pp. 325 - 328, Sep, 2017
 • T. Jakovljevic, The role of technical measurements in quality of services in tourism: smart sensor hub for wellbeing, pp. 122 - 129, Oct, 2016
 • T. Jakovljevic, B. Stosic, A. Cobrenovic, QUALITY MANAGEMENT AND INFORMATION: FROM STAKEHOLDERS REPORTING TO MEDIA PIONEERING QUALITY, Jun, 2016
Univerzitet Singidunum © 2024