119,1759

Slavko Lošić

slosic|mmnkk|sinergija.edu.ba


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Univerzitet Sinergija Bijeljina,
  Doktor ekonomskih nauka, 2010
 • Magistarske studije
  Ekonomski fakultet Pale,
  Magistar ekonomskih nauka, 2007
 • Osnovne studije
  Ekonomski fakultet u Sarajevu,
  Diplomirani ekonomist, 1983
Univerzitet Singidunum © 2017