119,4149

Predrag Popović

ppopovic|mmnkk|singidunum.ac.rs

Predrag Popović je rođen 08.12.1952. u Užicu, Srbija.


Obrazovanje:

 • Srednja škola
  Gimnazija u Prijepolju,
  prirodno-matematički, 1967-1971
 • Osnovne studije
  Mašinski fakultet u Beogradu,
  Motori i motorna vozila, 1971-1977
 • Magistarske studije
  Mašinski fakultet u Beogradu,
  Motorna vozila, 1978-1981
 • Doktorska disertacija
  Mašinski fakultet u Beogradu,
  Motorna vozila, 2001
 • Doktorske studije
  Mašinski fakultet u Beogradu,
  Motorna vozila, 2001-

Knjige:

 • P. Popović, V. Živković, Osnovi standardizacije i metrologije, Univerzitet Singidunum, 2011
 • P. Popović, Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti, Univerzitet Singidunum, 2010
 • P. Popović, R. Mitrović, Ocenivanje usaglašenosti proizvoda – razvoj infrastrukture, Institut za nuklearne nauke VINČA, 2009
 • P. Popović, G. Ivanović, Projektovanje pouzdanosti mašinskih sistema, Institut za nuklearne nauke VINČA, 2005
 • Z. Pendić, L. Kovačević, P. Popović, J. Grahovac, Sistem kvaliteta - Praktični primeri, Društvo za kvalitet i standardizaciju Srbije, Centar za kvalitet - CENK Instituta "VINČA", Klub "NT", Beograd, 1995

Radovi u časopisima:

 • A. Petrović, N. Mitrović, M. Milošević, N. Momčilović, Ž. Mišković, T. Manevski, P. Popović, Experimental and numerical study of globe valve housing, Chemical Industry (Hemijska industrija), pp. 35 - 55, Dec, 2016
 • N. Stefanović, R. Mitrović, P. Popović, Creative Problem Solving Methods in Education Field and Compare Classic and Matrix 2003, Science Journal of Education, Vol. 4, No. 5, pp. 135 - 144, Aug, 2016
 • A. Bašić, P. Popović, Proposal of methodology for risk assessment in use of mobile phones, International Journal of Modern Trends in Engineering and Research (IJMTER), Vol. 2, No. 10, pp. 432 - 442, Oct, 2015
 • P. Popović, D. Popović, “Implementation of New International Standards for Certification and Inspection Bodies”, Journal of Applied Engineering Science, Vol. 12, No. 4, pp. 187 - 196, Sep, 2014
 • M. Đapić, L. Lukić, P. Popović, Technical product risk assessment integration into the enterprise risk management, Technical Gazette, Vol. 20, No. 4, pp. 721 - 730, Aug, 2013
 • N. Stefanović, R. Mitrović, P. Popović, Innovative Problem Solving Methods in Education Field, Education Journal, Vol. 2, No. 2, pp. 27 - 35, Jan, 2013
 • M. Đapić, P. Popović, L. Lukić, R. Mitrović, Risk assessment concept in the new approach directives and its integration in the Enterprise Risk Management (ERM), Industrija, Vol. 40, No. 1, pp. 3 - 38, Feb, 2012
 • M. Đapić, P. Popović, L. Lukić, R. Mitrović, Integrating Risk Assessment in the NAD into the ERM Model, TTEM - Technics Technologies Education Management, Vol. 7, No. 3, pp. 1044 - 1054, Jan, 2012
 • P. Popović, G. Ivanović, R. Mitrović, Design for Reliability of a Vehicle transmission system, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS. PART D, JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING, Vol. 226, No. 2, pp. 194 - 209, Jan, 2012
 • Z. Živanović, Z. Jovanović, P. Popović, Razvoj gradskih autobusa na prirodni gas u Srbiji i ekonomska opravdanost njihove primene, Industrija, Vol. 39, No. 4, pp. 241 - 265, Nov, 2011
 • P. Popović, R. Mitrović, M. Jelić, Razvoj nacionalne infrastrukture kvaliteta, Industrija, Vol. 39, No. 3, pp. 223 - 245, Jul, 2011
 • P. Popović, G. Ivanović, Methodology design for reliability power transmission systems of vehicles, INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN, Vol. 54, No. 3, pp. 262 - 283, Sep, 2010
 • P. Popović, J. Grahovac, M. Jovašević-Stojanović, Aparatura za određivanje zaštitnih karakteristika rukavica prema harmonizovanom standardu EN 437-1, Total Quality Management and Excelence, Vol. 38, No. 1., pp. 316 - 320, May, 2010
 • M. Kokunešoski, P. Popović, Upravljanje ambalažom u Srbiji prema novoj zakonskoj regulativi, Total Quality Management and Excelence, Vol. 38, No. 1., pp. 305 - 312, May, 2010
 • D. Tadić, P. Popović, A. Đukić, A Fuzzy Approach to Evaluation and Management of Therapeutic Procedure in Diabetes Mellitus Treatment, YUJOR - Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 20, No. 1, pp. 99 - 116, Jan, 2010
 • M. Jovašević-Stojanović, J. Grahovac, P. Popović, Osvrt na razvoj i primenu standarda u oblasti izloženosti i zaštite od inženjerski dizajniranih nanočestica, Total Quality Management and Excelence, Vol. 37, No. 4, pp. 191 - 196, Nov, 2009
 • M. Kokunešoski, M. Pavlović, P. Popović, Rezultati kontrolisanja usaglašenosti ambalaže domaćih proizvođača prema direktivi Ambalaža 94/62/EC, Total Quality Management and Excelence, Vol. 37, No. 1-2, pp. CD - CD, May, 2009
 • J. Grahovac, P. Popović, M. Jovašević-Stojanović, Procedura za izbor ličnih zaštitnih sredstava u skladu sa analizom rizika, Total Quality Management and Excelence, Vol. 37, No. 1-2, pp. CD - CD, May, 2009
 • M. Kokunešoski, P. Popović, Ocenjivanje usaglašenosti ambalaže prema nacionalnim standardima i propisima, Total Quality Management and Excelence, Vol. 37, No. 4, pp. 171 - 177, Jan, 2009
 • M. Tasić, R. Mitrović, P. Popović, M. Tasić, Influence of Running Conditions on Resonant Oscillations in Fresh-Air Ventilator Blades Used in Thermal Power Plants, THERMAL SCIENCE, Vol. 13, No. 1, pp. 139 - 146, Jan, 2009
 • M. Kokunešoski, P. Popović, Komparativna analiza evropske direktive i nacionalne zakonske regulative u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada, Total Quality Management and Excelence, Vol. 36, No. 4, pp. 35 - 38, May, 2008
 • R. Mitrović, Z. Stamenić, P. Popović, Zahtevi u pogledu ocenjivanja usaglašenosti proizvoda prema direktivi 2006/42/EC, Total Quality Management and Excelence, Vol. 36, No. 4, pp. 13 - 20, May, 2008
 • M. Kokunešoski, M. Pavlović, A. Kandić, P. Popović, Rezultati kontrolisanja transportne ambalaže i ambalažnog papira, Total Quality Management and Excelence, Vol. 36, No. 1-2, pp. 247 - 248, May, 2008
 • D. Čanić, P. Popović, M. Tufegdžić, A. Đurđević, Dopunski zahtevi za sistem kvaliteta proizvođača koji proizvode opremu za upotrebu u eksplozivnim atmosferama prema ATEX direktivi 94/9/EC, Total Quality Management and Excelence, Vol. 36, No. 1-2, pp. 233 - 236, May, 2008
 • R. Mitrović, N. Stefanović, P. Popović, Procedure za upravljanje rizikom mašinskih sistema, Total Quality Management and Excelence, Vol. 36, No. 1-2, pp. 219 - 222, May, 2008
 • P. Popović, J. Grahovac, L. Kovačević, Prilog za postavku integrisanog sistema menadžmenta u oblasti IT usluga, Kvalitet, Vol. 18, No. 1-2, pp. 66 - 69, Feb, 2008
 • M. Kokunešoski, M. Pavlović, P. Popović, J. Savović, Evropska direktiva o ambalaži i kontrolisanje metalne i staklene ambalaže, Kvalitet, Vol. 17, No. 5-6, pp. 45 - 49, Jun, 2007
 • N. Vujanović, N. Jović, P. Popović, Projekat: Uspostavljanje integrisanog sistema menadžmenta u Vojnomedicinskoj akademiji Beograd – dosadašnje i predstojeće aktivnosti, Kvalitet, Vol. 17, No. 5-6, pp. 28 - 33, Jun, 2007
 • N. Stefanović, R. Mitrović, P. Popović, A Contrabution to Solving of Integration Contradiction Problem, Total Quality Management and Excelence, Vol. 35, No. 1-2, pp. CD - CD, May, 2007
 • M. Jovašević-Stojanović, J. Grahovac, P. Popović, Performance of personal protective equipment and appropriate protectioan against viruses, bacteria and nanodimesion RH agents, Total Quality Management and Excelence, Vol. 35, No. 1-2, pp. CD - Cd, May, 2007
 • M. Kokunešoski, M. Pavlović, P. Popović, M. Stoiljković, Rezultati kontrolisanja metalne ambalaže prema harmonizovanim standardima, Total Quality Management and Excelence, Vol. 35, No. 1-2, pp. CD - CD, May, 2007
 • P. Popović, G. Ivanović, A Methodology for the Design of Reliable Vehicles in the Concept Stage, STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, Vol. 53, No. 3, pp. 173 - 185, Mar, 2007
 • D. Kićević, P. Popović, The daimond of innovation in packaging and packaging waste, Total Quality Management and Excelence, Vol. 34, No. 3-4, pp. CD - CD, Dec, 2006
 • P. Popović, Designing a mechanical engineering system for reliability specification, Communications in Dependabiliy and Quality Management, Vol. 9, No. 3, pp. 75 - 81, Oct, 2006
 • P. Popović, L. Kovačević, J. Grahovac, Značaj međunarodne akreditacije sertifikacionog tela za proizvode, Kvalitet, Vol. 16, No. 7-8, pp. 52 - 55, Sep, 2006
 • M. Jovašević-Stojanović , J. Grahovac, P. Popović, Questions related to efficiency of personal protective equipment against nanoparticle contamination, Total Quality Management and Excelence, Vol. 34, No. 1-2, pp. 287 - 292, Jun, 2006
 • L. Kovačević, P. Popović, M. Kovačević, Upravljanje projektima metodom ograničenih resursa, Kvalitet, Vol. 16, No. 1-2, pp. 91 - 92, Feb, 2006
 • P. Popović, M. Jovašević-Stojanović , J. Grahovac, Neophodna ispitivanja za dobijanje CE znaka za lična zaštitna sredstva za zaštitu od radioaktivnih, hemijskih i bioloških agenasa, Total Quality Management and Excelence, Vol. 33, No. 4, pp. CD - CD, Dec, 2005
 • P. Popović, R. Mitrović, Razvoj i primena postupaka obaveznog ocenjivanja usaglašenosti proizvoda u skladu sa zahtevima Evropskih direktiva, Total Quality Management and Excelence, Vol. 33, No. 4, pp. CD - CD, Dec, 2005
 • P. Popović, D. Kićević, D. Alavantić, M. Kokunešoski, Metode ispitivanja i procedure ocenjivanja usaglašenosti u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada, Total Quality Management and Excelence, Vol. 33, No. 4, pp. CD - CD, Dec, 2005
 • D. Čanić, M. Tufegdžić, P. Popović, Postupci za ocenu usaglašenosti koji zahtevaju primenu sistema kvaliteta za proizvode za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama u skladu sa ATEX direktivom 94/9/EC, Total Quality Management and Excelence, Vol. 33, No. 4, pp. CD - CD, Dec, 2005
 • J. Grahovac, M. Jovašević-Stojanović, P. Popović, Ocenjivanje usaglašenosti ličnih zaštitnih sredstava, prema direktivi 89/686/EC, Kvalitet, Vol. 15, No. 7-8, pp. 71 - 76, Sep, 2005
 • M. Kokunešoski, D. Kićević, P. Popović, D. Alavantić, Analiza zahteva Evropskih propisa i standarda za ambalažu i ambalažni otpad, Kvalitet, Vol. 15, No. 7-8, pp. 35 - 39, Sep, 2005
 • P. Popović, Iskustva i problemi u procesu ocenjivanja usaglašenosti proizvoda, Kvalitet, Vol. 15, No. 7-8, pp. 61 - 64, Sep, 2005
 • P. Popović, J. Grahovac, L. Kovačević, Značaj i uloga akreditacije u procesu unapređenja poslovnog sistema naučnoistraživačke organizacije, Total Quality Management and Excelence, Vol. 33, No. 2, pp. 313 - 318, May, 2005
 • P. Popović, M. Trtanj, Uticaj neusaglašenosti zakonske regulative na poslove sertifikacije proizvoda, Kvalitet, Vol. 14, No. 7-8, pp. 51 - 54, Sep, 2004
 • P. Popović, G. Ivanović, M. Teslić-Aleksić, Uticaj razvoja mreže akreditovanih laboratorija na pouzdanost tahografa i bezbednost drumskog saobraćaja, Total Quality Management and Excelence, Vol. 32, No. 2, pp. 1 - 4, May, 2004
 • P. Popović, L. Kovačević, Razvoj novih proizvoda – izazov i potreba za mala i srednja preduzeća, Total Quality Management and Excelence, Vol. 32, No. 2, pp. 1/4 - 4/4, May, 2004
 • Z. Stevanović, P. Popović, Dekompozicija procesa – osnova za projektovanje QMS i IS, Kvalitet, Vol. 13, No. 7-8, pp. 73 - 76, Sep, 2003
 • P. Popović, L. Kovačević, Marketinško definisanje proizvoda, Total Quality Management and Excelence, Vol. 31, No. 2, pp. 398 - 406, May, 2003
 • P. Popović, G. Ivanović, The Methodology for Reliability Design of Power Transmission, SAE International Journal of Passenger Cars - Mechanical Systems, No. 2002-01-2201, pp. 2117 - 2127, Jul, 2002
 • P. Popović, Specifikacija za projektovanje tehničkih sistema, Total Quality Management and Excelence, Vol. 29, No. 2, pp. 63 - 66, May, 2001
 • G. Ivanović, P. Popović, S. Atanasković, M. Marković, Specifikacije za projekat sistema kvaliteta i savremenog informacionog sistema, Kvalitet, Vol. 10, No. 7-8, pp. 78 - 81, Sep, 2000
 • M. Kostić, P. Popović, L. Kovačević, J. Grahovac, Sistem kvaliteta u institutima – imperativ za uspešnost, Total Quality Management and Excelence, Vol. 28, No. 2, pp. 98 - 100, May, 2000
 • P. Popović, L. Kovačević, Koristi i prednosti od sertifikovanog sistema kvaliteta, Total Quality Management and Excelence, Vol. 28, No. 2, pp. 55 - 58, May, 2000
 • M. Demić, P. Popović, V. Pijevac, Prilog utvrđivanju stvarnih opterećenja agregata i sistema kamiona FAP 1921 BK/36 4x2, Tehnika, No. 3, pp. 14M - 20M, Sep, 1999
 • P. Popović, Identifikacija uzroka problema pri projektovanju proizvoda, Total Quality Management and Excelence, Vol. 27, No. 2, pp. 221 - 226, May, 1999
 • Miroslav Demić, P. Popović, Determining of actual loading of dump truck systems and aggregates, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol. 25, No. 2-3, pp. 11 - 29, Jan, 1999
 • M. Demić, P. Popović, V. Pijevac, Prilog utvrđivanju stvarnih vibracionih opterećenja specijalnog četvoroosovinskog kamiona, Vojnotehnički glasnik, Vol. 46, No. 4, pp. 412 - 420, Jul, 1998
 • M. Kovačević, L. Kovačević, P. Popović, Model diskontinualnog uvođenja novog proizvoda na tržište, Total Quality Management and Excelence, Vol. 26, No. 2, pp. 251 - 254, May, 1998
 • P. Popović, Postupak rada akreditovane laboratorije za ispitivanje u oblasti vozila, Kvalitet, Vol. 7, No. 11-12, pp. 53 - 55, Dec, 1997
 • M. Kostić, P. Popović, L. Kovačević, Upravljanje razvojem novog proizvoda, Total Quality Management and Excelence, Vol. 24, No. 3-4, pp. 69 - 74, Sep, 1996
 • P. Popović, L. Kovačević, M. Kostić, A. Bređan, Planiranje razvoja novog proizvoda, Kvalitet, Vol. 5, No. 11-12, pp. 75 - 78, Dec, 1995
 • L. Kovačević, P. Popović, Razvoj novog proizvoda - marketinški pristup, Total Quality Management and Excelence, No. 1-2, pp. 15 - 20, Jan, 1995
 • L. Kovačević, Z. Pendić, M. Kovačević, P. Popović, N. Dašić, Donošenje odluka u marketingu, Kvalitet, Vol. 4, No. 11-12, pp. 21 - 26, Dec, 1994
 • P. Popović, L. Kovačević, Obezbeđenje kvaliteta u procesu projektovanja proizvoda, Kvalitet, Vol. 4, No. 11-12, pp. 31 - 35, Dec, 1994
 • G. Ivanovic, P. Popović, M. Stojovic, M. Đokić, Fault tree analysis applied to vehicle design, INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN, Vol. 15, No. 3/4/5, pp. 416 - 424, Jan, 1994
 • P. Popović, G. Ivanović, M. Stojović, Primena analize stabla otkaza u projektovanju motornog vozila, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol. 16, No. 91, pp. 148 - 157, Oct, 1990
 • P. Popović, Postupci simuliranja radnih opterećenja elemenata vozila, Motorna vozila i motori, Vol. 14, No. 80, pp. 134 - 143, Oct, 1988

Radovi na konferencijama:

 • A. Bašić, P. Popović, Risk Assessment of Mobile Phones Using Failure Mode and Effect Analysis, pp. 213 - 220, Apr, 2016
 • D. Nikolić, P. Popović, Methodology for periodical compliance of composite reservoirs installation in motor vehicles, Apr, 2016
 • A. Bašić, P. Popović, Risk assessment of mobile phones using failure mode and effect analysis, Apr, 2016
 • D. Popović, P. Popović, Smart Meter - Ready to Market Solution Analysis, Proceedings, pp. 255 - 258, Sep, 2015
 • J. Vesić Vasović, M. Radojičić, P. Popović, Z. Nešić, Increase of Efficiency of Multi-Criteria Decision Making Process in the Selection of Development Investment Projects, Proceedings, pp. 123 - 128, Jun, 2015
 • A. Bašić, P. Popović, Risk Assessment for Telecommunication Terminal Equipment, Proceedings, pp. 91 - 100, Jun, 2015
 • R. Mitrović, M. Tica, I. Atanasovska, P. Popović, Science – Generator of Industrial and Overall Development of Serbia and Republic of Srpska, DEMI 2015 - 12. International Conference on Accomplishmants in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, Organized by University of Banja Luka Faculty of Mechanical Engineering Banja Luka,, pp. 5 - 20, May, 2015
 • A. Bašić, P. Popović, Risk assessment methodology for use of mobile phones“,, Proceedings, Apr, 2015
 • D. Šarac, N. Mitrović, LJ. Tihaček-Šojić, M. Milošević, Ž. Mišković, P. Popović, Experimental Analysis of PMMA Block Surface During Axial Loading on Inserted Straight and Angled Dental Implants Using Digital Image Correlation Method, CD Proceedings, Sep, 2014
 • P. Popović, A. Bašić, Risk Asessment Procedures for Products which do not Fulfill the Essential Requirements of RTTE Directive, Apr, 2014
 • P. Popović, D. Popović, Management of Impartiality - A Key Request of New Version of International Standards for Certification and Inspection of Products and Services, pp. 887 - 892, Apr, 2014
 • A. Bašić, P. Popović, Analysis of the Implementation of RTTE Directive in the Technical Legislation of the Republic of Serbia, Organized by The DQM Research Center, Prijevor, Serbia, Jun, 2013
 • A. Đurđević, M. Tufegdžić, A. Videnović, P. Popović, Determinig Limiting Heating Gradient of Stator Windings of Overloaded Motor for Conformity Assessment with Directive ATEX, Mechanical Engineering Faculty, Laboratory for Production Metrology and TQM, Belgrade University, Jun, 2013
 • D. Popović, P. Popović, Developing of Integrated management system in Health institution Pharmacy Belgrade, CD Proceedings, Jerusalem, Israel, Oct, 2012
 • M. Đapić, P. Popović, V. Zeljković, Risk Assessment Integration into the Technical Product Development, Masinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-7083-758-4, pp. 269 - 272, Jun, 2012
 • N. Jović, P. Popović, L. Kovačević, The Integrated Management System Importance in the Military Medical Academy Belgrade Healthcare Service Development Process, Invitation paper, Organized by Mechanical Engineering Faculty, Laboratory for Production Metrology and TQM, Belgrade University, Serbia, pp. 201 - 205, Jun, 2011
 • V. Zeljković, M. Đapić, M. Veselinović, P. Popović, Conformity of Foodstuffs Machinery to the EU Regulation, ISBN 978-86-86663-68-9, May, 2011
 • D. Tadić, P. Popović, D. Milovanović, A Fuzzy Multi-Criteria Ranking of Drugs-Relevant of Business Quality of Pharmaceutical Companies, CD Proceedings, Tel Aviv, Israel, Nov, 2010
 • N. Jović, M. Jevtić, P. Popović, Developing an Integrated Management System in the Military Medical Academy Belgrade – A Road to Business Exelence, CD Proceedings, Tel Aviv, Israel, Nov, 2010
 • A. Jelić-Aksentijević, M. Jelić, P. Popović, Management of Human Assets in Textile Manufacturing Companies, High business-technical school of Uzice, Proceedings, ISBN 978-86-83573-18-9, pp. 4-1 - 4-6, Oct, 2010
 • J. Grahovac, P. Popović, M. Đapić, Upravljanje računarskim otpadom prema zakonskoj regulativi, Zbornik radova, Mar, 2010
 • J. Grahovac, P. Popović, A. Videnović, Zahtevi nacionalne regulative za e-otpad i osvrt na zahteve EU, Zbornik radova, 2010
 • M. Kokunešoski, M. Pavlović, P. Popović, Strategija tretiranja ambalažnog i industrijskog otpada u Srbiji u skladu sa praksom i načelima EU, Zbornik radova, Sep, 2009
 • P. Popović, L. Kovačević, M. Tufegdžić, Risk assessment in the safety improvement process in areas with potentially explosive atmospheres, Invitation paper, Organized by Mechanical Engineering Faculty, Laboratory for Production Metrology and TQM, Belgrade University, Serbia, pp. 545 - 552, May, 2009
 • S. Stevović, P. Popović, Methodological approach to technical and environmental quality menagament, Invitation paper, Organized by Mechanical Engineering Faculty, Laboratory for Production Metrology and TQM, Belgrade University, Serbia, pp. 535 - 543, May, 2009
 • M. Đapić, L. Lukić, P. Popović, Korišćenje ekspertnih sistema na bazi teorije funkcije uverenja u konceptualnom projektovanju, Zbornik radova, Informaciono društvo Srbije, ISBN 978-86-85525-04-9, Mar, 2009
 • G. Ivanović, P. Popović, P. Mojović, Software for Management of Maintenance System for Truck, Passenger Car and Coach, CD Proceedings, Nov, 2008
 • R. Mitrović, N. Stefanović, P. Popović, Procedure za upravljanje rizikom mašinskih sistema, Zbornik radova u tematskom broju časopisa “Menadžment totalnim kvalitetom i izvrsnost”, Vol. 36, No.1-2, Beograd, May, 2008
 • P. Popović, L. Kovačević, J. Grahovac, Informacione tehnologije i zahtevi najnovijih standarda sistema menadžmenta, Zbornik radova, ISBN 978-86-85525-03-2, Mar, 2008
 • M. Kokunešoski, P. Popović, Zaštita životne sredine i evropska direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu, Zbornik radova, 2008
 • D. Tadić, P. Popović, S. Janković, M. Matijević, A Fuzzy Approach in Evaluation Therapeutic Procedure – Relevance for Patient Satisfaction, CD Proceedings, pp. 245 - 254, Sep, 2007
 • G. Ivanović, P. Popović, Reliability design of power transmission, published in Journal of KONES 2007 Vol 14, ISSN 12341 4005, Warsaw, Poland, Sep, 2007
 • L. Kovačević, P. Popović, J. Grahovac, Risk Management as the Business Systems Efficiency Improvement Approach Based of Information Technology, Proceedings, Research Center of Dependability and Quality Management (DQM), Cacak, pp. 708 - 715, Jun, 2007
 • N. Stefanović, R. Mitrović, P. Popović, M. Ristivojević, A Contribution to Solving of Integration Contradiction Problem in Designing Engineering Systems, International Journal «Total Quality Management and Excelence», Vol.35, No.1-2, May, 2007
 • M. Pavlović, M. Konkunešoski, P. Popović, D. Kićević, Određivanje četiri teška metala u različitim ambalažnim materijalima, Zbornik radova, ISBN: 86-86663-09-5, May, 2007
 • G. Ivanović, P. Popović, Logistics Information System and Business Processes of a Transportation Company, CD Proceedings, Tel Aviv, Israel, Nov, 2006
 • R. Mitrovi, P. Popović, M. Ristivojević, N. Stefanović, Safety method application in designing mechanical systems, International Journal Total Quality Management and Excelence, No1-2 Vol 34, pp. 277 - 286, Nov, 2006
 • M. Jovašević Stojanović, J. Grahovac, P. Popović, The necessary testing of protective gloves against radioactive, biological and chemical agents for CE mark obtaining, Proceeding in International Journal Total Quality Management and Excelence, No1-2 Vol 34, pp. 277 - 286, Nov, 2006
 • P. Popović, M. Teslić-Aleksić, The Influence of Legal Regulations and Tachograph Reliability on Road Traffic Safety, Proceedings, Research Center of Dependability and Quality Management (DQM), Cacak, Jun, 2006
 • P. Popović, L. Kovačević, The Method of Probability Distribution Determination in Risk Assessment, Proceedings, Research Center of Dependability and Quality Management (DQM), Cacak, Jun, 2006
 • J. Grahovac, M. Jovašević Stojanović, P. Popović, Elementi za izradu tehničkog propisa iz oblasti ličnih zaštitnih sredstava, Zbornik radova, pp. A244 - A248, May, 2006
 • J. Grahovac, P. Popović, Z. Mihajlović, Softverske metrike kao pomoć pri upravljanju softverskim projektom, Zbornik radova, pp. 236 - 240, May, 2006
 • P. Popović, L. Kovačević, Značaj sertifikacije stručnih lica u ocenjivanju usaglašenosti, 33. Zbornik radova, pp. A239 - A243, May, 2006
 • B. Radak, A. Žujić, P. Popović, Belgrade Air Quality Indicators – Meeting EU Standards, Total Quality Management and Excelence, Vol. 34, No 1-2, Belgrade, pp. 293 - 300, May, 2006
 • M. Banjac, A. Petrović, P. Popović, V. Turanjanin, Procedure for Determination of Coefficient of Discharge for Safety Valves and Measurment Devices Accuracy, Total Quality Management and Excelence, Vol. 34, No 1-2, Belgrade, pp. 305 - 313, May, 2006
 • M. Jovašević-Stojanović, J. Grahovac, P. Popović, Questions Related to Efficiency of Personal Protection Equipment Against Nanoparticle Contamination, Total Quality Management and Excelence, Vol. 34, No 1-2, Belgrade, pp. 287 - 292, May, 2006
 • M. Kovačević, P. Popović, L. Kovačević, Dinamičko upravljanje projektovanjem metodom kritičnog niza, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici, UDK: 65.012.2, YU ISSN 0352-6862, pp. 551 - 556, 2006
 • P. Popović, Design for Reliability Specification of a Mechanical Engineering System, Proceedings, Organized by Research Center of Dependability and Quality Management (DQM), Cacak, pp. 155 - 161, Jun, 2005
 • M. Jovašević Stojanović, P. Popović, Aktuelna EU legislativa o sredstvima za zaštitu disajnih organa, Zbornik radova, ISBN 86-80581-77-1, pp. G51 - G56, May, 2005
 • K. Subotić, B. Radak, P. Popović, Legislativa i standardi EU u oblasti zaštite od zračenja, Zbornik radova, ISBN 86-80581-77-1, pp. C75 - C80, May, 2005
 • B. Radak, K. Subotić, P. Popović, Principi održivosti u zakonodavstvu za zaštitu sredine EU, Zbornik radova, ISBN 86-80581-77-1, pp. G47 - G50, May, 2005
 • P. Popović, M. Kovačević, L. Kovačević, Informacioni sistem za rad berze projekata, Zbornik radova, May, 2005
 • P. Popović, L. Kovačević, Akreditaciela za ocenjivanje usaglašenosti preduslov u procesu notifikacijeja t, Zbornik radova,, pp. G38 - G45, May, 2005
 • P. Popović, G. Ivanović, Design for Reliability of Vehicles in the Concept Phase, JUMV- Yugoslav Society of Automotive Engineeris, Proceedings, ISBN 86-80941-3--1, Belgrade, pp. 1 - 15, May, 2005
 • S. Pavićević, P. Popović, Problematika transfera tehnologija u malim i srednjim preduzećima, Zbornik radova, pp. III45 - III53, May, 2004
 • M. Kovačević, P. Popović, L. Kovačević, Small Projects Stock- Smalll Business Support, YUPMA 2004, Zbornik radova, pp. 373 - 377, May, 2004
 • P. Popović, Akreditacija Instituta “VINČA” za sertifikaciju proizvoda, Zbornik radova, VKK Ministarstva odbrane SCG, pp. 165 - 169, Oct, 2003
 • J. Grahovac, P. Jovanović, D. Kostić, P. Popović, Efikasno upravljanje održavanjem – primer informacione podrške, Zbornik radova, pp. 282 - 285, Jun, 2003
 • Z. Stevanović, P. Popović, Analiza procesa održavanja – osnova projektovanja informacionog sistema i sistema menadžmenta kvalitetom, Zbornik radova, pp. 339 - 347, Jun, 2003
 • G. Ivanović, P. Popović, Methodology for Reliability Design of System, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Vrnjačka Banja, pp. 182 - 187, Nov, 2002
 • P. Popović, G. Ivanović, The Methodology for Reliability Design of Power Transmission, SAE Technical Paper 2002-01-2201, Jul, 2002
 • P. Popović, M. Đurić, Značaj mreže akreditovanih metroloških laboratorija za bezbednost i održavanje motornih vozila, Zbornik radova, May, 2002
 • P. Popović, G. Ivanović, The Methodology for Reliability Design of Mechanical Systems, University of Exeter, UK, Dec, 2001
 • S. Pantelić, G. Ivanović, P. Popović, N. Panić, Logistics Information System and Business Processes of a Transportation Company, University of Exeter, UK, pp. 103 - 116, Dec, 2000
 • M. Kostić, P. Popović, L. Kovačević, J. Grahovac, Sistem kvaliteta u institutima – imperativ za budućnost, Zbornik radova u tematskom broju časopisa “Menadžment totalnim kvalitetom” Vol 28, N 2, pp. 55 - 58, May, 2000
 • G. Ivanović, D. Radulović, S. Đorđević, P. Popović, The "Fix-it" Subsystem of Motor Vehicle Maintenance Information System, University of Exeter, UK, Dec, 1998
 • P. Popović, Obezbeđenje kvaliteta u procesu održavanja proizvoda, Zbornik radova, pp. 448 - 459, May, 1998
 • P. Popović, G. Ivanović, Reliability Design with Respect to the Operational Effectiveness, University of Exeter Centre for Management of Industrial Reliability, Cost and Effectiveness (MIRCE), pp. 281 - 292, Dec, 1997
 • P. Popović, L. Kovačević, Ugradnja proizvoda i izvođenje radova, Prilog časopisu Menadžment totalnim kvalitetom, pp. 277 - 282, May, 1997
 • P. Popović, L. Kovačević, Servisiranje proizvoda, Zbornik radova, pp. 216 - 221, May, 1996
 • P. Popović, L. Kovačević, Z. Pendić, Korektivne i preventivne mere - važan element za unapređenje kvaliteta, Zbornik radova, pp. 280 - 285, May, 1995
 • G. Ivanović, P. Popović, M. Stojović, M. Đokić, The fault tree analysis application in motor vehicle design, Associazione tecnica dell'automobile, Università di Firenze, pp. 1105 - 1114, May, 1992
 • G. Ivanović, P. Popović, M. Stojović, Fault tree analysis for buses, Procedings, Sep, 1990
 • P. Popović, M. Stojović, Analiza stabla otkaza zglobnog prenosnika motornog vozila, Zbornik radova, pp. 473 - 476, 1988
 • J. Todorović, P. Popović, Uticaj rasipanja dinamičke izdržljivosti na pouzdanost elemenata vozila, Zbornik radova, 1981

Ostali radovi:

 • A. Videnović, M. Tufegdžić, A. Đurđević, P. Popović, Novo laboratorijsko postrojenje za utvrđivanje dielektrične čvrstoće elektrotehničkih izolacionih materijala, pp. 1 - 13, Jun, 2016
 • A. Đurđević, A. Videnović, P. Popović, M. Tufegdžić, Novo laboratorijsko postrojenje za ispitivanje stepena zaštite električnih uređaja od prodora vode pomoću zaštitnih kućišta, pp. 1 - 15, Dec, 2015
 • A. Đurđević, M. Tufegdžić, A. Videnović, P. Popović, Laboratorijsko postrojenje za ispitivanje stepena zaštite električnih uređaja od pristupa opasnim delovima i od prodora čvrstih stranih predmeta pomoću zaštitnih kućišta, pp. 1 - 17, Dec, 2014
 • A. Videnović, A. Đurđević, M. Tufegdžić, P. Popović, Novo laboratorijsko postrojenje za visokonaponska ispitivanja izolacija električnih i elektronskih aparata, pp. 1 - 12, Dec, 2014
 • A. Videnović, P. Popović, A. Đurđević, M. Tufegdžić, Novo laboratorijsko postrojenje za ispitivawe mehaničke čvstoće električnih i elektronskih aparata za domaćinstvo, pp. 1 - 13, Dec, 2013
 • P. Popović, M. Tufegdžić, M. Đapić, M. Jelić, N. Tjapkin, A. Petrović, Unapređenje projektne dokumentacije za akreditaciju sertifikacionih i kontrolnih tela za proizvode prema novim zahtevima standarda, pp. 1 - 14, Dec, 2013
 • N. Mitrović, M. Milošević, N. Momčilović, A. Petrović, Ž. Mišković, A. Sedmak, P. Popović, Local Strain and Stress Analysis of Globe Valve Housing Subjected to External Axial Loading, pp. 214 - 217, Sep, 2013
 • M. Đapić, P. Popović, L. Lukić, Integration of the Technical Product Risk Assessment Within the ISO 31000 Enterprise Risk Management Concept, pp. 263 - 276, Jan, 2013
 • M. Tufegdžić, A. Đurđević, A. Videnović, P. Popović, J. Labus, N. Tjapkin, V. Bursać, Laboratorijska aparatura za određivanje energija pražnjenja uzrokovanih elektrostatičkim naelektrisanjem generisanim na nemetalnim (neprovodnim) materijalima koji se koriste u opremi i uređajima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferam, pp. 1 - 15, Dec, 2012
 • A. Đurđević, M. Tufegdžić, P. Popović, A. Videnović, J. Labus, N. Tjapkin, V. Bursać, Laboratorijsko postrojenje za ispitivanje termičkih i elektromehaničkih osobina električnih obrtnih mašina (elektromotora) koji se koriste kod rotacionih električnih mašina i ručnih alata sa elektromotorom, pp. 1 - 15, Dec, 2012
 • N. Tjapkin, D. Dudić, V. Bursać, A. Đurđević, A. Videnović, M. Tufegdžić, P. Popović, J. Labus, Laboratorijska oprema za određivanje termičkih karakteristika cevi za vođenje električnih kablova, pp. 1 - 14, Dec, 2012
 • P. Popović, L. Kovačević, D. Čanić, M. Tufegdžić, M. Đapić, Metodologija za procenu rizika u radnim prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, pp. 1 - 12, Dec, 2010
 • V. Zeljković, M. Đapić, P. Popović, R. Mitrović, Poboljšanje mašine za ispravljanje felni RSM 220 u skladu sa zahtevima evropskih direktiva, pp. 1 - 9, Dec, 2010
 • M. Kokunešoski, M. Pavlović, A. Kandić, P. Popović, I. Vukanac, M. Đurašević, Ocenjivanje usaglašenosti ambalaže, pp. 1 - 12, Dec, 2009
 • J. Grahovac, P. Popović, M. Jovašević-Stojanović, Aparature za kontrolisanje prolaženja i apsorpcije vodene pare i kontrolisanje hemijske otpornosti zaštitnih rukavica, pp. 1 - 12, Dec, 2009
 • M. Pavlović, B. Radak, J. Savović, M. Stoiljkovic , P. Popović, Interlaboratory Comparison Serving to Compare Laboratories and Methods of Chemical Determination, pp. 129 - 136, Jul, 2008
 • G. Ivanović, P. Popović, The Influence of Traceability and Tachograph Reliability on Road Traffic Safety, pp. 107 - 114, Jul, 2008
 • P. Popović, MENADŽMENT TOTALNIM KVALITETOM I IZVRSNOST, 2008
 • D. Čanić, M. Tufegdžić, P. Popović, M. Trtanj, Razvoj metoda i postupaka ocenjivanja usaglašenosti proizvoda i postrojenja koji se koriste u potencijalno eksplozivnim atmosferama shodno zahtevima direktive ATEX 94/9/EEC i harmonizovanih standarda, pp. 1 - 10, Dec, 2007
 • N. Vujanović, P. Popović, L. Kovačević, N. Erić, Metodologija za projektovanje i implementaciju integrisanog sistema menadžmenta (IMS) u zdravstvenim organizacijama, pp. 1 - 12, May, 2007
 • P. Popović, KVALITET, 2005
 • P. Popović, L. Kovačević, Razvoj i primena metodologije za projektovanje i izradu dokumentacije u cilju akreditacije Kontrolnog tela za proizvode i procese u Institutu VINČA prema međunarodnom standardu JUS ISO/IEC 17020:2002 i EN 45004, Jun, 2004
 • P. Popović, L. Kovačević, Razvoj i primena metodologije za projektovanje i izradu dokumentacije u cilju akreditacije Sertifikacionog tela za proizvode u Institut „VINČA“ prema međunarodnom standardu EN 45011, Sep, 2002
 • P. Popović, Razvoj savitljive komande spojnice, ručne kočnice i gasa motornih vozila u cilju uvođenja novih tehnologija i povećanja pouzdanosti, pp. 1 - 32, Jul, 2001
 • P. Popović, Razvoj i primena metodologije projektovanja pouzdanosti mehaničkog sistema za prenos snage motornog vozila, pp. 1 - 181, Feb, 2001
 • P. Popović, L. Kovačević, J. Grahovac, Razvoj i primena metodologije za projektovanje i izradu dokumentacije u cilju uspostavljanja i sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom u organizacijama prema međunarodnom standardu ISO 9001, 2000
 • P. Popović, L. Kovačević, J. Grahovac, Razvoj i primena metodologije za projektovanje i izradu dokumentacije u cilju akreditacije laboratorija za ispitivanje i metroloških laboratorija prema međunarodnom standardu ISO/IEC 17025:2001, Dec, 1999
 • P. Popović, M. Stojović, Razvoj i primena metodologije za proračun pouzdanosti sklopova teretnih vozila postupkom analize stabla otkaza (FTA), Jun, 1992
 • P. Popović, Ž. Šakota, R. Mileusnić, Razvoj i primena metodologije za ispitivanje i verifikaciju prototipa teškog teretnog vozila sa uređajem za samoistovar FAP 3235 VBKM/8x4, pp. 1 - 220, Dec, 1990
 • P. Popović, Ž. Šakota, Razvoj i primena metodologije za ispitivanje prototipa malolitražnog gradskog automobila MPA-POLIESTER, pp. 1 - 150, Dec, 1989
 • P. Popović, S. Nikolić, Poboljšanje fizičko-hemijskih karakteristika pogonskog goriva za rakete lansera KOL-15, Sep, 1987
 • P. Popović, R. Mileusnić, Razvojno-verifikaciona ispitivanja lansera raketa KOL-15 na specijalnom vozilu FAP 9,0t (FAP 2832 BDS/A) pri vožnji i gađanju u realnim uslovima, pp. 1 - 430, Dec, 1985
 • P. Popović, V. Pijevac, R. Grba, Novo rešenje sistema za upravljanje i sistema za oslanjanje prednjih, pogonskih, upravljačkih mostova u okviru razvoja novog vozila FAP 90t, 8x8, specijalne namene, pp. 1 - 50, Dec, 1985
 • P. Popović, A. Grujović, R. Mileusnić, Razvoj merno-kompjuterskog lanca za akviziciju i diskretizaciju analognog signala u cilju identifikacije radnog opterećenja elemenata i sklopova motornog vozila u realnim radnim uslovima, pp. 1 - 880, Jul, 1984
 • P. Popović, Ž. Zec, M. Đurić, Razvoj i primena metodologije za ispitivanja na vek trajanja i pouzdanost prototipova pneumatskih mehova proizvođača CONTINENTAL, SAVA, SPIK i TRAYAL za autobuse i teretna vozila, pp. 1 - 155, Dec, 1983
 • P. Popović, Ž. Zec, B. Janković, Razvoj i primena metodologije za dinamičko ispitivanje vučnih viljuški i vučnih kuka proizvođača AUTO-COOP, pp. 1 - 75, Feb, 1983
 • P. Popović, Ž. Zec, B. Janković, Razvoj i primena metodologije za statičko i dinamičko ispitivanje prikoličnih osovina proizvođača GOŠA, UTVA, ZMAJ i FAP, pp. 1 - 120, Sep, 1982
 • P. Popović, Ž. Zec, B. Janković, Razvoj i primena metodologije za dinamičko ispitivanje sedla poluprikolice proizvodjača UTVA i FAP-Livnica, pp. 1 - 80, Jun, 1982
 • P. Popović, Istraživanje zakona raspodele kritičnih napona elemenata prenosnika snage teretnih vozila, pp. 1 - 107, Dec, 1981
 • J. Todorović, N. Janićijević, P. Popović, Razvoj i primena metodologije za razvojna ispitivanja prototipa vozila FAP 2225 BK sa uređajem za samoistovar, Jun, 1979
Univerzitet Singidunum © 2017