119,4149

Olivera Nikolić

onikolic|mmnkk|singidunum.ac.rs


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Evropski univerzitet, Fakultet za internacionalni menadžment,
  2003
 • Magistarske studije
  Univerzitet u Beogradu, Prirodno matematički fakultet,
  Odsek za matematiku, 1979
 • Osnovne studije
  Univerzitet u Beogradu, Prirodno matematički fakultet,
  Odsek za matematiku, 1970

Knjige:

 • M. Žižović, O. Nikolić, I. Kostić-Kovačević, Kvantitativne metode sa zbirkom zadataka, Univerzitet Singidunum, 2016
 • M. Žižović, O. Nikolić, Kvantitativne metode sa zbirkom zadataka, Univerzitet Singidunum Beograd, 2011
 • M. Žižović, O. Nikolić, A. Simićević, Kvantitativne metode-zbirka zadataka, Unverzitet Singidunum, Beograd, 2010
 • M. Žižović, O. Nikolić, Kvantitativne metode, Univerzitet Singidunum Beograd, 2010

Radovi u časopisima:

 • O. Nikolić, Acceleration detection of large (probably) prime numbers, International Journal of UbiComp (IJU), Vol. 4, No. 1, pp. 1 - 9, Jan, 2013
 • O. Nikolić, The selection of information in the decision-making process, Industrija, pp. 19 - 23, Apr, 2005

Radovi na konferencijama:

 • O. Nikolić, B. Nikolić, M. Đorđević, M. Đurić-Jovičić, S. Nikolić, Komunikator za osobe sa poremećajem autističkog spektra - prikaz aplikacije, 2014
 • M. Žižović, N. Damljanovic, O. Nikolić, N. Deretic, New MCD-method, Proceedings UNITECH 2013 Gabrovo Bulgaria, pp. IV-109 - IV-112, Nov, 2013
 • M. Žižović, N. Damljanovic, O. Nikolić, N. Deretic, Novi metod visekriterijumskog odlucivanja, Zbornik radova V Naucni skup USPON 2013 Valjevo, pp. 16 - 20, Nov, 2013
 • O. Nikolić, M. Žižović, N. Damljanović, Predlog projekta „Bolonjskog“ Univerziteta, pp. 399 - 403, May, 2010
 • S. Curcic, M. Žižović, O. Nikolić, Decision-Making Based on Marketing Logistic Information, Proceedings of UNITECH'08 Gabrovo Bulgaria, pp. III-216 - III-219, Nov, 2008
 • M. Žižović, J. Janjic, N. Damljanovic, O. Nikolić, Znacaj i ocenjivanje turistickih manifestacija, Zbornik radova SPIN'08 Beograd, pp. 183 - 186, Nov, 2008
 • J. Janjic, M. Žižović, D. Djurcic, O. Nikolić, Specificnosti ocenjivanja turistickih manifestacija vezanih za zavrsne radove u poljoprivredi, Zbornik radova SYM-OP-IS 2008 Soko Banja, pp. 441 - 443, Sep, 2008
 • O. Nikolić, Logistic-marketing information systems for progress in new markets, pp. 41 - 48, Jan, 2008
 • O. Nikolić, Jedan pristup ocenjivanju turističkih manifestacija, Zbornik radova, pp. 189 - 193, 2007
 • M. Žižović, D. Djurcic, O. Nikolić, Predlog za ocenu jedne vrste inovacija, Zbornik radova IV SPIN 2006 Beograd, pp. 39 - 42, Nov, 2006
 • M. Žižović, J. Lazic, O. Nikolić, One Information Measure and its Applications in Decision-Making, Proceedings UNITECH'05 Gabrovo Bulgaria, pp. I-173 - I-175, Nov, 2005
 • M. Žižović, A. Petojevic, D. Solesa, O. Nikolić, OCENJIVANJE VREDNOSTI PRILOGA U MEDIJIMA, Zbornik radova SYM-OP-IS 2005, pp. 440 - 443, Sep, 2005
 • M. Žižović, O. Nikolić, Ocenjivanje realizacije i kontrole strategija, Zbornik radova SYM-OP-IS 2004 Fruska Gora, pp. 343 - 345, Sep, 2004
 • M. Žižović, R. Petrovic, O. Nikolić, Ocena kvaliteta procesa kao mesta transformacije informacija, Zbornik radova SYM-OP-IS 2002 Tara, pp. X17 - X20, Sep, 2002
Univerzitet Singidunum © 2017