119,1759

Miroslav Trifunović

mtrifunovic|mmnkk|singidunum.ac.rs

Miroslav Trifunović je rođen 02.03.1952. u Slavonskom Brodu, Hrvatska (Jugoslavia).

Dr. Miroslav (Miša) TRIFUNOVIĆ

 

ABSTRAKT

 

Doktor Miroslav Trifunović je redovni profesor na Univerzitetu Singidunum u Beogradu (Srbija) i drži predavanja na većem broju predmeta iz oblasti poslovnog menadžmenta. Pre ovog zaposlenja radio je više od 20 godina na visokim odgovornim funkcijama u nekoliko međunarodnih korporacija. Pored toga što je obavljao funkcije direktora, generalnog menadžera i člana Upravnog odbora, zauzimao je rukovodeće pozicije za strateško planiranje, međunarodni razvoj poslovanja, prodaju i marketing, a radio je i na poslovima rukovođenja korporativnim komunikacijama, upravljanja kvalitetom i korporativnom društvenom odgovornošću.

Sa jakom međunarodnom pozadinom i bogatim praktičnim iskustvima poslovanja, Dr. Trifunović ima jedinstven pristup nastavi baziran na teorijskim principima na jednoj strani i praktičnm poslovnim iskustvima na drugoj.

 

Ekspertska znanja i sposobnosti

 • Strategijski menadžment, upravljanje ljudskim resursima, upravljanja projektima, preduzetništvo, marketing i prodaja, metodologija istraživanja, interkulturne kompetencijeIn
 • Intelektualna svojina i transfer tehnologija
 • Energetski resursi i upotreba, obnovljivi izvori energije, održivi razvoj
 • Korporativna društvena odgovornost (koncepti, evaluacija, izveštavanje, programi, integracija, SRI)

Najznačajniji profesionalni uspesi

 • Dekan na najvećem privatnom univerzitetu u Srbiji
 • Vrhunski poslovni rezultati u nekoliko evropskih kompanija
 • Osnivanje i razvoj mreže za prodaju i marketing Evopi, Rusiji, Africi i Bliskom istoku
 • Ostvarivanje najboljih rezultata u konkurenciji 19 evropskih prodajnih organizacija (godišnji rast 138%, 70% ROI-novčani tok)

Međunarodni profil i spospbnosti

 • Dvojno državljanstvo: Srbija i Holandija
 • Poslovno iskustvo u skoro svim evropskim zemljama, u zemljama bivšeg SSSR-a, Afrike, Bliskog istoka i Japana
 • Strani jezici (engleski, srpsko-hrvatski, holandski, japanski, ruski)

Kreativna poslovna rešenja

 • Originalni poslovni model "Jedinstvena kompanija u Evropi"
 • Inovativni koncept Virtualne direktne prodaje
 • Novi koncept prognoze poslovanja, novi koncept evaluacije doprinosa
 • Nova holistički koncept društveno odgovornog poslovanja

Obrazovanje, akademska dostignuća

 • Doktorat, magistratura i diploma (Tehnničke nauke, Mašinski fakultet)
 • Prosek ocena 8,88 (redovne studije) i 9,29 (post-dipllomske studije), među 5% najboljih studenata
 • Preko 30 naučnih radova i tehničkih izveštaja u domaćim i međunarodnim publikacijama i skupovima

Profil ličnosti

 • Majers Brigs - ENTJ
 • Logičan, analitičan, orjentisan na ciljeve, kritičan
 • Željan izazova, konkurentan, odlučujući, jasan, uporan
 • Strateški mislilac, orijentisan na akciju, organizovan, mobilan

Drugi interesi

 • Klasična muzika (karijera klasičnog gitariste),
 • Fotografija (kratka karijera kao fotograf)
 • Sport (osrednji tenis, golf početnik)

 

PROFESIONALNA ISTORIJA

 

Od 2012: Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija

Vodeći srpski privatni univerzitet sa jakom međunarodnom saradnjom

POZICIJE: Redovni professor, predavač na međunarodnom Krems - Singidunum programu, predavač na Poslovnom fakultetu i Fakultetu za Sport, na osnovnim, master i doktorskim studijama, dekan Poslovnog fakulteta.

REZULTATI: Uspešno vodi nastavu iz više poslovnih oblasti (Uvod u menadžment, Upravljanje projektima, Upravljanje ljudskim resursima, Menadžment u sportu, Timovi i timski rad, Interkulturne kompetencije), odlični rezultata 360 evaluacije. U nastavi koristi ilustracije brojnih praktičnih primera koji potiču iz sopstvenog poslovnog iskustva.

 

1997-2012 Omron Evropa (Evropski centar japanske firme Omron Electric Corporation), Hofdorp, Holandija

Globalni lider u sistemima za industrijsku automatizaciju i elektronskim komponentama (5.000 mil. €, 34.000 zaposlenih u svetu)

POZICIJE: Generalni direktor za Korporativnu društvenu odgovornost, Generalni menadžer i director za Strateško planiranje i razvoj poslovanja, Generalni menadžer za nova tržišta, Direktor nekoliko evropskih filijala, stalni član evropskog Upravnog odbora, Evropski menadžer za komunikacije, Menadžer zadovoljstva klijenata. Direktno odgovoran Direktoru evropske organizacije.

REZULTATI: Uspostavio i razvilo Evropski program za društveno odgovorno poslovanje, usatanovio novu pan-evropsku organizaciju na osnovu inovativnog poslovnog modela, osnovao i potpuno razvio mrežu prodaje i marketinga na tržištima zemalja u razvoju, rukovodio radom najboljih evropskih prodajnih organizacija ostvarujući godišnji dvocifreni rast poslovanja, uspešno vodio korporativne komunikacije i razvoj brenda firme.

 

1988-1997: Jokogava Evropa (Yokogawa Europe, Evropski centar japanske firme Yokogava Electric Corporation), Amersfort, Holandija

Globalni lider u distributivnim kontrolnim sistemima i mernoj instrumentaciji (3.000 mil €, 20.000 zaposlenih u svetu)

POZICIJE: Menadžer marketinga proizvoda (merna instrumentacija), Menadžer prodaje (evropska distribucija merne instrumentacije), Menadžer prodaje (Holandija), evropski Generalni menadžer (merna instrumentacija). Direktno odgovoran Direktoru evropske organizacije.

REZULTATI:  Uspešno plasirao LED proizvode na Evropsko tržiste, vodio efikasnu i efektivnu tehničku podršku i marketing merne instrumentacije, razvio pan-evropsku prodajnu mrežu, osnovao filijale u nekoliko evropskih zemalja, za samo dve godine postigao tržišni udeo od 6% sa potpuno novom serijom proizvoda (DSO), postigao lidersku poziciju u sa industriskim rekorderima u Evropi (tržišni udeo od 21%), vodio akviziciju Nemačke firme nbn-Elektronik. 

 

1984-1986: Kjoto Univerzitet (Kyoto University), Kyoto, Japan

Univerzitet rangiran kao drugi od ukupno 860 univerziteta u Japanu (četiri dobitnika Nobelove nagrade)

POZICIJE: Iastraživač, naučni saradnik na katedri za Naučni inženjering. Direktno odgovoran šefu katedre.

REZULTATI: Razvio inovativnu metodu merenja optičkih karakteristika (refraktivnog indeksa) sprašenih lignite.

 

1986-1988, 1979-1984: Nuklearni isntitut Boris Kidrič, Vinča, (Beograd, Srbija)

Najveća istraživačka organizacija u Jugoslaviji (1200 zaposlenih u 12 OOUR-a)

POZICIJE: Istraživač, Viši istraživač, Vođa projekta. Direktno odgovoran Direktoru laboratorije

REZULTATI:  Učestvovao, koordinisao i vodio veci broj projekata iz oblasti transporta toplote i mase (posebno iz oblasti sagorevanja uglja). Objavio oko 30 naučnih radova i tehničkih izveštaja.

 

Detailjnije informacije na raspolaganju.

 

 

 

 

 

 

 


Obrazovanje:

 • Doktorska disertacija
  Univerzitet u Bogradu, Mašinski fakultet,
  Temotehnika i energetika, 1980-1984
 • Magistarske studije
  Univerzitet u Bogradu, Mašinski fakultet,
  Temotehnika i energetika, 1975-1977
 • Osnovne studije
  Univerzitet u Bogradu, Mašinski fakultet,
  Temotehnika i energetika, 1970-1975
 • Srednja škola
  Peta beogradska gimnazija,
  prirodno matematički smer, 1966-1970

Knjige:

 • M. Trifunović, Renewable Energy Sources Technology, State University of Malta,La Valeta, Malta, 2014
 • M. Trifunović, Overivew of the Energy Use, State University of Malta,La Valeta, Malta, 2014
 • M. Trifunović, V. Mnić, Toplotna izolacija, Jougoslovenski građevinski centar, 1979

Radovi na konferencijama:

 • M. Trifunović, Corporate Social Responsibility Today: Trends & Challenges, 2015
 • M. Trifunović, Energy at the Crossroads, 2015
 • M. Trifunović, K. Boldyrev, Research Methods and Internet Data: Threat and Opportunity, 2014
 • M. Trifunović, S. Oka, Komparativna analza sgorevanja različitih ugljeva u fluidizovanom sloju, May, 1987
 • M. Trifunović, T. Kunitomo, Reflectance Measurements and Results for Low Quality Coals, Mar, 1986
 • M. Trifunović, A. Dobrosavljević, P. Radulovic, Kompjuterizovani monitoring performansi u termoelektrani Nikola Tesla, Oct, 1985
 • M. Trifunović, P. Radulovic, Combustion Testing of Yugoslav Lignite in Laboratory Furnace, ASME paper 84-JPGC-FU-8, Oct, 1984
 • M. Trifunović, P. Radulovic, Kaategorizacija domaćih lignita, Jun, 1984
 • M. Trifunović, P. Radulovic, L. Jovanovic, Eksperimentalno cevno ložište za ispitivanje sagorevanja ugljenog praha, Mar, 1984
 • M. Trifunović, P. Radulovic, Sagorevanje Kostolaćkih, Kolubarskih i Kosovskih lignita u loboratorijskom ložištu, 1984
 • M. Trifunović, P. Radulovic, Kategorizacija domaćih lignita pomoću laboratorijskog cevnog ložišta, 1984
 • M. Trifunović, P. Radulovic, Ispitivanje sagorevanja Kolubarskih, Kostolačkih i Kosovskih lignita u laboratorijskom cevnom ložištu, Nov, 1983
 • M. Trifunović, Razvoj termoizolacionih materijala za stambene i industrijske objekte, Jan, 1983
 • M. Trifunović, P. Radulovic, L. Jovanovic, Eksperimentalno cevno lozište za sagorevanje ugljenog praha, 1983
 • M. Trifunović, P. Radulovic, L. Jovanovic, Pulverized Coal Combustibility Testing of Yugoslav Lignites, 1982
 • M. Trifunović, P. Radulovic, L. Jovanovic, Doprinos optimizaciji sagorljivosti sprasenih jugoslovnskihlignita, May, 1981
 • M. Trifunović, Mogucnosti kompjuterskog programa DOE-2 za energetsju analizu stambenih zgrada, Oct, 1980
 • M. Trifunović, Neki problemi kod odredjivanja optimalne debljine toplotne izolacije za spoljne zidove objekata koji se greju, Nov, 1979
 • M. Trifunović, Graficko resenje problema optimalne debljine, Oct, 1979
 • M. Trifunović, Optimalna debljina sa stanovista ukupnih ukupnih troskova toplotne izolacije, Nov, 1977

Ostali radovi:

 • M. Trifunović, A. Saljnikov, Mogućnost korišćenja otpadne toplote iz tehnološkog procesa za ostvarivanje centralnog grejanja u sklopu idejnog rešenja kompleksnog grejanja stare željezare MKS (kategorizacije nije primenljiva), Jul, 1984
 • M. Trifunović, A. Dobrosavljević, Analize uglja i njihova obrada na raćunaru PDP-11, Feb, 1983
 • M. Trifunović, B. Todorović, Studija određivanja optimalne izolacije hladnjača, 1978
 • M. Trifunović, B. Todorović, Studija optimalne debljine toplotne izolacije, 1978
Univerzitet Singidunum © 2017