119,3659

Mirjana Šekarić

msekaric|mmnkk|singidunum.ac.rs

Mirjana Šekarić je rođena 16.08.1952. u Prištini, Srbija.


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Ekonomski fakultet Beograd,
  Statistička analiza u ekonomili, 1998
 • Magistarske studije
  Ekonomski fakultet Beograd,
  Statistička analiza u ekonomiji, 1987
 • Osnovne studije
  Ekonomski fakultet Priština,
  Opšti smer, 1975

Knjige:

 • M. Šekarić, L. Barjaktarović, Finansijska matematika i aktuarstvo sa zbirkom zadataka, Univerzitet Singidunun Beograd, 2012
 • M. Šekarić, Statističke metode sa zbirkom zadataka, Univerzitet Singisunum beograd, 2011
 • M. Šekarić, S. Mekić, M. Žižović, G. Prlinčević, Poslovna statistika kroz primere, Viša poslovna skola Blace, 2007
 • M. Šekarić, M. Žižović, S. Mekić, Poslovna statistika, Viša poslovna skola Blace, 2005
 • M. Šekarić, Zbirka rešenih zadataka iz Opšte statistike, Ekonomski fakultet Priština, 2003

Radovi u časopisima:

 • M. Šekarić, Metod trenda u planiranju privrednog razvoja, Ekonomski pogledi, pp. / - /, Jan, 2002
 • M. Šekarić, Korišćenje statističkih funkcija u mikroekonomiji, Ekonomski pogledi, pp. / - /, Jan, 2000
 • M. Šekarić, Negativni efekti zagađivanja životne sredine, Ekonomika, pp. / - /, Jan, 1998

Radovi na konferencijama:

 • M. Šekarić, M. Milovanović, M. Kostić, J. Šekarić Sotirovski, Značaj obrazovanja ljudskih resursa u hotelijerstvu, pp. 273 - 276, Sep, 2015
 • M. Šekarić, M. Kostić, J. Šekarić Sotirovski, Znanje, odlučujući faktor uspešnog poslovanja preduzeća, Jun, 2015
 • M. Šekarić, N. Stanić, M. Kostić, J. Šekarić Sotirovski, Uticaj ljudskih resursa na uspešno poslovanje u hotelskim preduzećima, Apr, 2015
 • M. Šekarić, M. Kostić, J. Šekarić Sotirovski, Informacione tehnologije u funkciji upravljanja znanjem kao konkurentske prednosti, Sinteza, 2014. Singidunum, Beograd, Apr, 2014
 • V. Džamić, V. Mizdraković, M. Šekarić, Internet kao komunikacioni kanal u uslovima globalizacije, pp. 274 - 276, Apr, 2014
 • M. Šekarić, M. Kostić, j. Šekarić Sotirovski, Menadžment znanja, imperativ uspešnosti savremenih organizacija, Apr, 2014
 • N. Stanić, M. Šekarić, UTICAJ EKONOMSKIH FAKTORA NA NATALITET U SRBIJI, pp. 216 - 222, Dec, 2013
 • M. Šekarić, M. Kostić, J. Šekarić Sotirovski, Pametne HR strategije i globalizacija, Dec, 2013
 • M. Šekarić, M. Kostić, J. Šekarić Sotirovski, Upravljanje intelektualnim kapitalom, moć na globalnom tržištu, Dec, 2013
 • M. Šekarić, J. Šekarić Sotirovski, M. Kostić, Žena preduzetnik, pp. 143 - 148, Nov, 2013
 • S. Spasić, A. Simićević, D. Mutavdžić, M. Šekarić, Kvalitet nastave statistike za nematematičare u visokom obrazovanju, Zbornik radova 12. međunarodnog naučnog skupa Sinergija 2013 - "Kvalitet - put u Evropu!", Bijeljina, Republika Srpska, ISBN 978-99955-26-27-6, pp. 594 - 598, Mar, 2013
 • M. Šekarić, M. Kostić, Znanje, kvalitet za budućnost, pp. 426 - 431, Mar, 2013
 • M. Šekarić, M. Kostić, Zaštita životne sredine - imperativ tehnološkog razvoja, 2012
 • M. Šekarić, M. Kostić, R. Amidžić, Menadžment znanja u funkciji razvoja ljudskih resursa u uslovima ekonomske krize, 2012
 • M. Šekarić, M. Kostić, Liderstvo u funkciji planiranja i kontrole sprovođenja strateških promena, 2011
 • M. Šekarić, E. Milenković, Rizik nepouzdane interne i eskterne baze podataka u osiguranju, 2011
 • M. Šekarić, E. Milenković, Uloga i značaj statistike i informatike u delatnosti osiguranja, 2010

Ostali radovi:

 • M. Šekarić, Međuzavisnost kretanja zaposlenosti i produktivnosti rada u AP Kosovo i Metohija, 1998
Univerzitet Singidunum © 2017