118,7428

Miroslav Knežević

miroslav.knezevic|mmnkk|singidunum.ac.rs

Miroslav Knežević je rođen 13.09.1988. u Užicu, Srbija.

Osnovnu školu završio je na Zlatiboru, a srednju Ugostiteljsko turističku školu u Čajetini, kao đak generacije i nosilac Vukove diplome. Godine 2007. osvojio je drugo mesto na Republičkom takmičenju iz oblasti ekonomije i turizma. Studije nastavlja na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum. Od 2008. godine se aktivno uključuje u studentsko organizovanje, najpre kao predsednik Studentskog parlamenta FTHM (2008-2009), a zatim kao predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta Singidunum (2009-2011). Tokom 2010. godine učestvovao je u formiranju Studentske konferencije Univerziteta Srbije (SKONUS) i bio imenovan za člana predsedničkog saveta. Iste godine postao je stipendista nemačke fondacije „Konrad Adenauer“. 

Od 2004-2009 sezonski je bio zaposlen u Turističkoj agenciji Zlateks na Zlatiboru. Akademske 2011/2012 radio je kao saradnik u nastavi a krajem 2012. je izabran u zvanje asistenta na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment. Od 2013. do 2015. godine obavljao je funkciju predsednika Kluba asistenata na Univerzitetu Singidunum. Početkom 2016. godine izabran je u zvanje docenta, gde izvodi nastavu na više predmeta iz oblasti turizma i hotelijerstva na osnovnim i poslediplomskim studijama. Učesnik je velikog broja stručnih, međunarodnih i domaćih projekata  (UN Joint Programme “Sustainable Tourism for Rural Development”; Strengthening Student Role   in Governance and Management at the Universities of Serbia in line with the Bologna  Process; Careers; Strategy for sustainable development of municipality Čajetina 2010-2020 i td.). Dobitnik je priznanja "Mladi lider godine" za 2012. godinu, na IX-om forumu menadžera hotela i hotelskih domaćinstava, u organizaciji redakcije stručnog časopisa "Turistički Svet" i udruženja za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Srbije. Moderator, ključni govornik i panelista na više stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. 

 


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Univerzitet Singidunum,
  Menadžment u turizmu, 2013-2016
 • Master studije
  Univerzitet Singidunum,
  Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu , 2011-2012
 • Osnovne studije
  Univerzitet Singidunum,
  Turistički i hotelijerski menadžment, 2007-2011
 • Srednja škola
  Ugostiteljsko turistička škola,
  Turistički tehničar, 2003-2007

Radovi u časopisima:

 • M. Knežević, S. Čerović, D. Borovčanin, A. Unković, THE USE OF IPA IN THE ANALYSIS OF CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOTEL INDUSTRY, Ekonomika preduzeća, Vol. LXV, pp. 245 - 258, Mar, 2017
 • M. Knežević, S. Čerović, V. Džamić, T. Radojević, Total Quality Management Implementation and Guest Satisfaction in Hospitality, Amfiteatru Economic, Vol. XIX, No. 44, pp. 124 - 143, Feb, 2017
 • S. Čerović, M. Knežević, D. Pavlović, The Effects of Tourism on the GDP of Macedonia, Montenegro and Serbia in the Process of European Integration, Amfiteatru Economic, Vol. XVIII, No. 42, pp. 407 - 423, Apr, 2016
 • V. Matović, M. Knežević, Uticaj zakonske regulative na kretanje cena prehrambenih proizvoda u maloprodaji u Srbiji / The Impact of Legislation on Retail Food Prices in Serbia, Industrija, Vol. 44, No. 4, pp. 63 - 86, 2016
 • M. Kostić, M. Jovanović Tončev, V. Džamić, M. Knežević, Economic and legal conceptual framework of viral marketing, Marketing, Vol. vol 46/2, No. 2, pp. 115 - 124, Dec, 2015
 • V. Matovic, M. Knežević, T. Brankov, The necessity to adjust traditional integrated marketing communications tools and techniques to new global trends, Ekonomika, pp. 141 - 155, Dec, 2015
 • S. Čerović, M. Knežević, N. Sekulović, D. Barjaktarović, F. Đoković, The impact of economic crisis and non-economic factors on the tourism industry in Zlatibor, The European Journal of Applied Economics, Vol. 12, No. 1, pp. 1 - 9, May, 2015
 • S. Čerović, M. Knežević, V. Matović, I. Brdar, The Contribution of Tourism Industry on the GDP of Western Balkan Countries, Industrija, Vol. 43, No. 3, pp. 159 - 170, 2015
 • D. Barjaktarović, M. Knežević, Contemporary trends in hotel business,, Hotel Link, No. 20-21/2013, pp. 79 - 85, Nov, 2013
 • D. Barjaktarović, M. Knežević, Savremene tendencije u poslovnoj orijentaciji hotelske industrije, Turistički svet, pp. 58 - 60, Dec, 2012
 • D. Barjaktarović, M. Knežević, Upravljanje događajima u hotelijerstvu, HOTELLINK, No. 19-20/2012, pp. 131 - 138, Nov, 2012

Radovi na konferencijama:

 • S. Čerović, J. Popesku, D. Pavlović, M. Knežević, Konkurentska pozicija destinacija verskog turizma - Srbija i odabrani konkurentski set / Competitive position of religious tourism destinations - Serbia and selected competitive set, Conference Proceedings - SITCON 2017 Singidunum International Tourism Conference, pp. 17 - 25, Jun, 2017
 • D. Borovčanin, S. Čerović, M. Knežević, Primena poslovne inteligencije u hotelijerstvu, Apr, 2017
 • S. Čerović, M. Knežević, D. Borovčanin, V. Džamić, Can we rely on Internet distribution systems’ rating? A case study of Booking.com and HRS.com, Sep, 2016
 • S. Čerović, M. Knežević, D. Borovčanin, THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN GUEST SATISFACTION ANALYSIS IN HOSPITALITY, pp. 582 - 588, May, 2016
 • D. Pavlović, M. Knežević, V. Spasić, V. Božinović, EFFECTS OF HOTEL CAPACITIES DISTRIBUTION VIA ON-LINE TRAVEL AGENCIES, Zbornik radova "Hotelska kuća 2015", Nov, 2015
 • D. Barjaktarović, S. Čerović, M. Knežević, Uticaj hotelskog poslovanja na privredni razvoj Srbije, Zbornik radova,, Nov, 2015
 • S. Čerović, P. Vukadinović, M. Knežević, THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON TOURISM AND IMPACT OF TOURISM ON OTHER ACTIVITIES WITH AN EMPHASIS ON GREENFIELD INVESTMENTS IN TOURISM, Zbornik radova:Tourism destination competitiveness, pp. 47 - 52, Sep, 2015
 • S. Čerović, D. Barjaktarović, M. Knežević, Podsticanje razvoja turizma u funkciji konkurentnosti Srbije kao turističke destinacije, Sep, 2015
 • F. Đoković, J. Boljanović, V. Džamić, B. Krstić, M. Knežević, Nova uloga menadžmenta znanja u određivanju intelektualnog kapitala - referat po pozivu, Umrežavanje, nauka, primena - VII naučni skup, pp. 222 - 228, May, 2015
 • M. Knežević, D. Barjaktarović, P. Obradović, Ocenjivanje kvaliteta hotelskih usluga putem interneta, Zbornik radova Sinteza 2014, pp. 767 - 771, Apr, 2014
 • D. Barjaktarović, M. Knežević, Contemporary trends in hotel business, Zbornik radova;, Nov, 2013
 • D. Barjaktarović, M. Knežević, Ostvarivanje energetske efikasnosti u hotelijerstvu, Zbornik radova Hotelska kuća 2013 Beograd, HORES., pp. 317 - 327, Oct, 2013
 • D. Barjaktarović, M. Knežević, Uloga menadžmenta u obezbeđivanju kvaliteta u hotelijerstvu, Zbornik radova Sinergija 2013 Bijeljina, pp. 661 - 670, Mar, 2013
 • N. Minić, N. Radović, M. Knežević, Primena i značaj informacionih sistema u poslovanju organizacija za upravljanje destinacijom, Turistička privreda i povezane teme: tematski zbornik radova, Mediteranski dani 2012, Trebinje, pp. 184 - 193, Sep, 2012
 • I. Brdar, M. Knežević, P. Obradović, Pristupačni turizam – mogućnost za sve, 2012
Univerzitet Singidunum © 2018