117,1117

Mile Stanišić

milestanisic|mmnkk|singidunum.ac.rs


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu,
  Računovodstvo i revizija, 2010
 • Magistarske studije
  Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu,
  Bankarstvo i monetarna ekonomija, 1999
 • Srednja škola
  Ekonomska škola, Ključ,
  Ekonomski tehničar, 1978

Knjige:

 • M. Stanišić, Interna revizija, Univerzitet Singidunum, 2018
 • Z. Petrović, M. Stanišić, K. Vićentijević, Revizijska regulativa, Univerzitet Singidunum, 2016
 • M. Stanišić, Interna kontrola i revizija, Univerzitet Singidunum, 2014

Radovi u časopisima:

 • M. Stanišić, UPRAVLJANJE FUNKCIJOM INTERNE REVIZIJE, Revizor, Vol. 25, No. 100, pp. 93 - 110, Dec, 2022
 • M. Stanišić, Odgovornost internih revizora u upravljanju rizicima od prevara, Revizor, Vol. XXIV, No. 93, pp. 79 - 94, Mar, 2021
 • M. Stanišić, Implikacije IT rizika i kontrola na internu reviziju, Revizor, Vol. XXIII, No. 89-90, pp. 61 - 74, Jun, 2020
 • M. Stanišić, Rešavanje konflikata u internoj reviziji, Revizor, Vol. XXII, No. 87-88, pp. 65 - 80, Dec, 2019
 • M. Stanišić, N. Spahić, M. Tomin, Revizija kontrola aplikativnog softvera, Revizor, Vol. XXII, No. 86, pp. 7 - 19, Jun, 2019
 • M. Ilić, D. Saković, M. Stanišić, Development of Company’s Creditworthiness Analysis Model Based on the Characteristics of the National Market, Industrija, Vol. 47, No. 2, pp. 7 - 25, Jun, 2019
 • M. Stanišić, Tehnike interne revizije uz pomoć kompjutera, Revizor, Vol. XXI, No. 83, pp. 57 - 70, Sep, 2018
 • M. Stanišić, Uveravanje o internoj kontroli, Revizor, Vol. 21, No. 81, pp. 75 - 86, Mar, 2018
 • A. Todorović-Dudić, M. Stanišić, V. Perović, Contribution of controlling to business efficiency, Industrija, Vol. 45, No. 1, pp. 25 - 44, 2017
 • M. Stanišić, Korišćenje rada internih revizora od strane revizora pri obavljanju revizije finansijskih izveštaja, Revizor, Vol. XVIII, No. 73, pp. 23 - 38, Jan, 2016
 • S. M Alaswad, M. Stanišić, Role of internal audit in performance of Libyan financial organizations, International Journal of Applied Research, No. 2 (2), pp. 352 - 356, 2016
 • M. Stanišić, Kriterijumi strateškog planiranja interne revizije, Revizor, Vol. XVIII, No. 72, pp. 23 - 39, Dec, 2015
 • M. Stanišić, Razvijanje godišnjeg plana interne revizije na bazi rizika, Revizor, Vol. XVIII, No. 69, pp. 53 - 79, Mar, 2015
 • M. Stanišić, Formulisanje kriterijuma za izražavanje mišljenja interne revizije, Računovodstvo, Vol. LIX, No. 2, pp. 130 - 145, 2015
 • A. Vasiljević, M. Stanišić, Značaj sistemske kontrole obračuna cene koštanja i profitabilnosti poslovanja, Revizor, Vol. XVIII, No. 69, pp. 41 - 53, 2015
 • M. Stanišić, Interna revizija u funkciji upravljanja rizikom u privrednim društvima, Poslovna ekonomija, Vol. XVII, No. 2, pp. 167 - 190, 2015
 • M. Stanišić, A. Vasiljević, Uspostavljanje i značaj kontrolnog principa „razdvajanje dužnosti“ za menadžere i ostvarivanje ciljeva preduzeća, Poslovna ekonomija, pp. 177 - 194, 2014
 • M. Stanišić, Napredne tehnike testiranja u reviziji, Revizor, Vol. XVII, No. 68, pp. 31 - 46, 2014
 • M. Stanišić, A. Vasiljević, Identifikovanje kontrolnih ciljeva finansijskog izveštavanja, Računovodstvo, No. 3-4, pp. 16 - 29, 2013
 • A. Vasiljević, M. Stanišić, Analiza bilansa kao osnova upravljanja kreditnim rizikom, Računovodstvo, No. 1-2, pp. 6 - 14, 2013
 • M. Stanišić, Uloge i odgovornosti za efikasno funkcionisanje interne kontrole, Revizor, Vol. XVI, No. 62, pp. 41 - 62, 2013
 • M. Stanišić, Dokumentovanje kontrola finansijskog izveštavanja, Revizor, Vol. XVI, No. 63, pp. 25 - 49, 2013
 • M. Stanišić, Karakteristike kontinuirane interne revizije, Revizor, Vol. 54, No. 59, pp. 49 - 65, 2012
 • M. Stanišić, Koordinacija između internih i eksternih revizora, Revizor, Vol. 54, No. 57, pp. 69 - 88, 2012
 • M. Stanišić, Eksterna ocena kvaliteta funkcije interne revizije, Revizor, Vol. 14, No. 53, pp. 23 - 42, 2011
 • M. Stanišić, Razvijanje modela procenjivanja rizika, Revizor, Vol. 14, No. 54, pp. 27 - 43, 2011
 • M. Stanišić, Stvaranje univerzuma rizika, Revizor, Vol. 14, No. 55, pp. 21 - 38, 2011
 • M. Stanišić, Integrisano upravljanje rizikom i interna revizija, Računovodstvo, Vol. 54, No. 3-4, pp. 99 - 119, 2010
 • M. Stanišić, Testiranje u internoj reviziji baziranoj na riziku, Revizor, Vol. 12, No. 49, pp. 41 - 52, 2010
 • M. Stanišić, Metodologija procene rizika kreditnog procesa, Revizor, Vol. 14, No. 50, pp. 69 - 93, 2010
 • M. Stanišić, Modeliranje principa procene rizika, Revizor, Vol. 13, No. 51, pp. 23 - 37, 2010
 • M. Stanišić, Upoznavanje revizora sa internom kontrolom finansijskog izveštavanja prilikom planiranja i sprovođenja revizije efikasnosti interne kontrole, Revizor, Vol. 11, No. 45, pp. 43 - 53, 2009
 • M. Stanišić, Interne kontrole u funkciji prevencije i otkrivanja prevare, Revizor, Vol. 12, No. 46, pp. 7 - 24, 2009
 • M. Stanišić, Prelazak sa tradicionalne interne revizije na reviziju baziranu na riziku, Revizor, Vol. 12, No. 47, pp. 19 - 28, 2009
 • M. Stanišić, Uloga interne revizije u upravljanju rizicima banke, Računovodstvo, Vol. 53, No. 5-6, pp. 94 - 104, 2009
 • M. Stanišić, Uloga interne revizije u procesu obezbeđenja kontinuiteta poslovanja banke, Bankarstvo, Vol. 37, No. 11-12, pp. 80 - 88, 2008
 • M. Stanišić, Sarbanes-Oxley zakon, Revizor, Vol. 10, No. 42, pp. 7 - 29, 2008
 • M. Stanišić, Institut internih revizora, Revizor, Vol. 10, No. 41, pp. 23 - 30, 2008
 • M. Stanišić, Osnovni principi interne revizije, Revizor, Vol. 10, No. 41, pp. 7 - 13, 2008
 • M. Stanišić, Procedure samoocenjivanja kontrole putem radionice, Revizor, Vol. 10, No. 43, pp. 7 - 36, 2008
 • M. Stanišić, Upravljanje rizikom u preduzeću, Poslovna ekonomija, Vol. 2, No. 1, pp. 125 - 140, 2008

Radovi na konferencijama:

 • M. Stanišić, REVIZIJA OPŠTIH KONTROLA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA, International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, pp. 195 - 202, Apr, 2019
 • S. Janković, N. Škobo, M. Stanišić, Implementing a balanced scorecard methodology in SME, pp. 403 - 406, 2016
 • M. Stanišić, S. Janković, N. Škobo, Tertman rizika u COSO sistemu interne kontrole, pp. 71 - 76, 2016
 • M. Stanišić, Efikasnost interne revizije u identifikovanju rizika u privrednim društvima, pp. 642 - 652, Nov, 2015
 • M. Stanišić, Uloga odbora za reviziju u kontroli integriteta finansijskih izveštaja, Zbornik radova, pp. 17 - 25, 2015
 • M. Stanišić, Upravljanje IT rizikom, Zbornik radova, pp. 723 - 728, 2015
 • M. Stanišić, Različite uloge i odgovornosti interne i eksterne revizije, Zbornik radova, pp. 62 - 68, 2015
 • M. Stanišić, Odgovornosti odbora za reviziju u sprečavanju prevara, pp. 137 - 142, 2014
 • M. Stanišić, Revizija kontrola informacionih sistema, pp. 588 - 594, 2014
 • M. Stanišić, Uloga interne revizije u korporativnom upravljanju, pp. 375 - 401, 2013
 • M. Stanišić, Uspostavljanje strukture sistema odbrane od rizika u funkciji nadzornog odbora i odbora za reviziju, pp. 75 - 90, 2013
 • R. Pejanović, M. Stanišić, S. Đukić, Karakteristike i institucionalizacija interne revizije na univerzitetima, Zbornik radova, XIX Skup TRENDOVI RAZVOJA: "UNIVERZITET NA TRŽIŠTU, pp. 1 - 4, 2013
 • M. Stanišić, Karakteristike programa i kontrola menadžmenta za sprečavanje prevara u finansijskim izveštajima, Zbornik radova, Revicon, Neum, pp. 483 - 506, 2012
 • M. Stanišić, Uticaj procene rizika na kvalitet finansijskih izveštaja, Zbornik radova, Savez računovođa i revizora Srbije, Zlatibor, pp. 433 - 459, 2010
Univerzitet Singidunum © 2024