118,7428

Milica Čolović

mcolovic|mmnkk|singidunum.ac.rs


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Filozofski fakultet u Nišu,
  Psihologija, 2008-2015
 • Osnovne studije
  Filozofski fakultet u Nišu,
  Psihologija, 2003-2008
 • Srednja škola
  Gimnazija Stevan Sremac u Nišu,
  1999-2003

Knjige:

 • M. Čolović, D. Jovanović, M. Tošić, Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji početkom 21. Veka (Poglavlje: Struktura uzorka s obzirom na najvažnije sociodemografske varijable), Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2013
 • V. Nešić, M. Čolović, M. Nešić, Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji početkom 21. Veka (Poglavlje: Priroda rada i potrebe koje se mogu zadovoljiti na poslu), Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2013
 • G. Rakić, M. Belić, M. Čolović, Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji početkom 21. Veka (Poglavlje: Struktura uzorka s obzirom na varijable koje se tiču posla), Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2013

Radovi u časopisima:

 • M. Čolović, Kriza srednjih godina u savremenoj Srbiji, Glasnik Antropološkog društva Srbije, Vol. 52, No. 1-2, pp. 125 - 132, 2017
 • M. Čolović, M. Stojković, Kriza srednjih godina - spoljašnje manifestacije i unutrašnje promene (Midlife crisis - external manifestations and internal changes), TEME - časopis za društvene nauke, Vol. XLI, No. 2, pp. 315 - 336, 2017
 • M. Čolović, L. Zlatanović, Facijalni znaci maskiranja, blokiranja i suzbijanja eksperimentalno izazvane emocije tuge, Godišnjak za psihologiju, Vol. 8, No. 10, pp. 152 - 168, 2011
 • M. Čolović, Promene u doživljaju identiteta i razvoj generativnosti kod osoba u srednjim godinama, Godišnjak za psihologiju, Vol. 8, No. 10, pp. 41 - 53, 2011

Radovi na konferencijama:

 • J. Gorbova, M. Čolović, M. Marjanović-Jakovljević, A. Njeguš, H. Demirel, G. Anbarjafari, Automatic Hidden Sadness Detection Using micro-expressions, Proceedings from the 12th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2017), Washington, DC. (accepted), pp. 828 - 832, May, 2017
 • M. Stanković, M. Čolović, The Impact of ICT Use on FLL in Different Personality Types, International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research Sinteza, pp. 326 - 331, Apr, 2016
 • M. Čolović, L. Zlatanović, Fizička aktivnost i kriza srednjih godina, Zbornik radova sa HV međunarodnog naučnog skupa Fis komunikacije 2011 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji, pp. 178 - 185, 2015
 • M. Tošić, I. Simić, M. Čolović, Dimenzije porodičnog funkcionisanja porodica sa decom različitog uzrasta, Tematski zbornik radova: Porodica sa adolescentom u tranziciji, Centra za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, pp. 49 - 66, 2015
 • M. Čolović, L. Zlatanović, V. Nešić, Volonterski rad sa decom različitih potreba, Tematski zbornik radova sa III Međunarodne naučno-stručne konferencije – Unapređenje kvaliteta života dece i mladih, pp. 219 - 229, 2015
 • I. Petrović, L. Zlatanović, M. Čolović, Povezanost prokrastinacije i samopoštovanja kod studenata, Zbornik radova - Rad, ličnost i društvo, pp. 197 - 208, 2014
 • L. Zlatanović, M. Čolović, Subjektivna dobrobit i samstvo iz kulturalne perspektive, Tematski zbornik radova – Komunikacija i ljudsko iskustvo, pp. 91 - 102, 2013
 • L. Zlatanović, M. Čolović, Učenje da se bude optimističan: pozitivna psihoplogija i obrazovanje, Zbornik radova sa naučnog skupa Vaspitač u 21. veku – Naše stvaranje, pp. 190 - 200, 2013
 • M. Čolović, L. Zlatanović, Uloga oca u razvoju i vaspitanju dece, Zbornik radova sa naučnog skupa Vaspitač u 21. veku – Naše stvaranje, pp. 201 - 216, 2013
 • M. Čolović, L. Zlatanović, I. Petrović, Povezanost prokrastinacije sa samoefikasnošću, optimizmom-pesimizmom i zadovoljstvom životom, Tematski zbornik radova – Komunikacija i ljudsko iskustvo, pp. 219 - 237, 2013
 • M. Čolović, Učenje u srednjim godinama – koncept celoživotnog obrazovanja, Knjiga rezimes sa I stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Holistički pristupi u vaspitanju” (HOLIPRI 2013),, pp. 105 - 106, 2013
 • M. Čolović, M. Kolić, Empatija kod predškolaca, Knjiga rezimes sa I stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Holistički pristupi u vaspitanju” (HOLIPRI 2013), pp. 87 - 88, 2013
 • M. Čolović, M. Kolić, Specifičnosti rada vaspitača sa zlostavljanom decom, knjiga rezimes sa I stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Holistički pristupi u vaspitanju” (HOLIPRI 2013), pp. 93 - 95, 2013
 • M. Čolović, M. Kolić, Osećanje smisla života kod mladih, knjiga rezimea sa međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiju,, pp. 183 - 184, 2013
 • M. Kolić, M. Čolović, Bazična uverenja srednjoškolaca o ljudskoj prirodi, knjiga rezimea sa međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiju, pp. 176 - 177, 2013
 • I. Petrović, M. Čolović, Odnos bazičnih crta ličnosti i sklonosti ka perfekcionizmu kod studenata, knjiga rezimea sa međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji, pp. 173 - 174, 2013
 • M. Čolović, Odnos samoefikasnosti i nivoa samopoštovanja kod studenata, knjiga rezimea sa naučnog skupa 19. empirijska istraživanja u psihologiji, 2013
 • M. Čolović, I. Petrović, Zadovoljstvo životom, optimizam i pesimizam na studentskoj populaciji, knjiga rezimea sa naučnog skupa 19. empirijska istraživanja u psihologiji, 2013
 • I. Petrović, M. Čolović, Odnos perfekcionizma i tendencije upoređivanja sa drugima kod studenata, knjiga rezimea sa naučnog skupa 19. empirijska istraživanja u psihologiji,, 2013
 • V. Nešić, M. Čolović, M. Nešić, Individual differences in assigning importance of some national identity features, Thematic Proceedings from International scientific conference “National and European Identity in the Process of European Integrations”, pp. 669 - 681, 2013
 • M. Čolović, M. Nešić, V. Nešić, Chronic diseases in middle-aged people in Serbia, Book of abstract, 2012
 • V. Nešić, M. Čolović, L. Zlatanović, Specifičnosti školovanja i učenja darovite dece, Zbornik rezimea sa III konferencije sa međunarodnim učešćem – Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi, pp. 67 - 68, 2012
 • M. Čolović, V. Nešić, Uloga medija u prevazilaženju problema u lokalnoj zajednici kod ljudi srednjih godina, Knjiga apstrakata, 2012
 • V. Nešić, M. Čolović, M. Nešić, Razlike u stavovima o tradicionalnoj ulozi žene u Srbiji, Program i izvodi saopštenja, 2012
 • M. Čolović, Uticaj literature na dozivljaj identiteta i vrednosti zena u prelaznom dobu, Knjiga rezimea, pp. 75 - 76, 2012
 • V. Nešić, M. Čolović, Odnos između zadovoljstva u poslu, izloženosti stresu na radnom mestu i pojedinih zdravstvenih problema, Knjiga rezimea, 2012
 • D. Džamić, L. Zlatanović, M. Čolović, Zadovoljstvo telesnim izgledom, status u grupi i samopoštovanje adolescenata, Knjiga rezimea, 2012
 • L. Zlatanović, M. Čolović, E. Šekrevski, Osećaj koherentnosti, stres i strategije prevladavanja stresa kod studenata psihologije, knjiga rezimea, pp. 191 - 192, 2012
 • V. Nešić, M. Čolović, M. Nešić, Pušenje lule iz ugla kulturalne antropologije, Program i izvodi saopštenja, 2012
 • M. Čolović, V. Nešić, Stres i zadovoljstvo poslom kod osoba zaposlenih u različitim sektorima, Knjiga rezimea, pp. 72 - 73, 2012
 • V. Nešić, M. Čolović, Psihološki aspekti pušenja lule, knjiga rezimea sa II Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Nauka i savremeni Univerzitet”, pp. 105 - 105, 2012
 • M. Čolović, V. Nešić, L. Zlatanović, Saradnja predškolske ustanove, škole i porodice u cilju podrške razvoju i učenju dece sa posebnim obrazovnim potrebama u inkluzivnim uslovima, Zbornik rezimea sa III konferencije sa međunarodnim učešćem – Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi, pp. 73 - 74, 2012
 • I. Petrović, L. Zlatanović, M. Čolović, Povezanost prokrastinacije i samopoštovanja kod studenata, knjiga rezimea sa VIII konferencije sa međunarodnim učešćem Dani primenjene psihologije – Savremeni trendovi u primenjenoj psihologiji, 2012
 • V. Nešić, M. Čolović, Shvatanje siromaštva u različitim vremenima, knjiga rezimea sa II Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Nauka i savremeni Univerzitet”, 2012
 • M. Čolović, L. Zlatanović, Aktivni odmor i organizacija slobodnog vremena odraslih: fizička aktivnost naspram kompjutera i interneta, Zbornik radova sa HV međunarodnog naučnog skupa Fis komunikacije 2011 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji, pp. 172 - 177, 2012
 • L. Zlatanović, M. Čolović, Samopouzdanje sportista iz perspektive teorije samoefikasnosti, Zbornik radova sa HV međunarodnog naučnog skupa Fis komunikacije 2011 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji, pp. 167 - 171, 2012
 • M. Čolović, L. Zlatanović, Komunikacija i psihološke igre među ljudima, Zbornik radova sa konfererencije Jezik, književnost, komunikacija – Jezička istraživanja, pp. 84 - 93, 2012
 • L. Zlatanović, J. Obrenović, M. Čolović, M. Nešić, Kognitivna nauka kao primer naučne interdisciplinarnosti, Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Nauka i savremeni univerzitet – Obrazovanje i savremeni Univerzitet, pp. 322 - 332, 2012
 • M. Čolović, L. Zlatanović, Uloga vaspitača u emocionalnom razvoju, prepoznavanju i adekvatnom izražavanje emocija kod dece, Zbornik radova sa naučnog skupa Vaspitač u 21. veku – Naše stvaranje, pp. 161 - 174, 2012
 • L. Zlatanović, M. Čolović, V. Nešić, Mogućnosti unapređivanja kvaliteta života dece i mladih iz perspektive pozitivne psihologije, Tematski zbornik radova sa III Međunarodne naučno-stručne konferencije – Unapređenje kvaliteta života dece i mladih, pp. 773 - 783, 2012
 • L. Zlatanović, M. Čolović, Značaj analitičke psihologije za vaspitanje, Zbornik radova sa konferencije Vaspitanje za humane odnose – problemi i perspektive, pp. 380 - 392, 2011
 • M. Čolović, I. Petrović, L. Zlatanović, Prokrastinacija, bazične dimenzije ličnosti i zadovoljstvo životom, Knjiga rezimea, pp. 268 - 269, 2011
 • A. Zlatković, L. Zlatanović, M. Čolović, I. Petrović, Studije psihologije i stigmatizovanje učinilaca krivičnih dela, Knjiga rezimea, pp. 371 - 372, 2011
 • M. Čolović, L. Zlatanović, Uticaj kulture na facijalno ispoljavanje emocije tuge, Knjiga sažetaka, pp. 51 - 52, 2011
 • M. Čolović, L. Zlatanović, Facijalni znaci maskiranja, blokiranja i suzbijanja eksperimentalno izazvane emocije tuge, Knjiga rezimea, pp. 141 - 142, 2011
 • M. Perič, L. Zlatanović, M. Čolović, Nivoi i modaliteti agresivnosti kod padobranaca, Zbornik sažetaka, 2011
 • L. Zlatanović, M. Čolović, D. Joksimović, Interdisciplinarnost psihologije sporta i vežbanja, Zbornik sažetaka, 2011
 • M. Čolović, L. Zlatanović, Komunikacija u primarnoj dijadi, Zbornik rezimea, 2011
 • M. Čolović, S. Vidanović, Usvojene rodne uloge i motivacija za roditeljstvo, knjiga sažetaka sa 20. naučnog skupa Dani Radomira i Zorana Bujasa, 2011
 • L. Zlatanović, M. Čolović, Modeli socijalne kognicije i zdravo ponašanje, knjiga rezimea sa 59. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije – Naš identitet i društvene promene, 2011
 • I. Petrović, M. Čolović, L. Zlatanović, Odnos prokrastinacije, perfekcionizma i optimizma/pesimizma, knjiga rezimea sa 59. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije – Naš identitet i društvene promene, 2011
 • M. Čolović, L. Zlatanović, I. Petrović, Odnos prokrastinacije, samoefikasnosti i tendencije upoređivanja sa drugima, Knjiga rezimea sa 59. naučno-stručnog skupa psihologa Srbije – Naš identitet i društvene promene, 2011
 • M. Čolović, L. Zlatanović, Razvoj asertivnosti kao važan zadatak procesa vaspitanja, Zbornik rezimea, 2010
 • M. Čolović, S. Vidanović, Želim da imamo dete: motivacija za roditeljstvo i nivo obrazovanja roditelja, knjiga apstrakata sa II kongresa sa međunarodnim učešćem Mentalno zdravlje dece i mladih, nova razumevanja, nove mogućnosti, DEAPS, 2010
Univerzitet Singidunum © 2018