117,1415

Lepa Babić

lbabic|mmnkk|singidunum.ac.rs


Obrazovanje:

 • Visoka škola
  Filozofski fakultet Sarajevo ,
  Odsjek za pedagogiju i psihologiju , 1986-1990
 • Magistarske studije
  Ekonomski fakultet Banja Luka ,
  Menadžment poslovnih sistema, 2001-2003
 • Doktorska disertacija
  Fakultet za menadžment Novi Sad ,
  2004-2007

Knjige:

 • J. Boljanović, L. Dražeta, L. Babić, G. Dobrijević, Razvoj karijere i poslovnih veština, Univerzitet Singidunum, 2019
 • B. Mašić, L. Babić, J. Boljanović, G. Dobrijević, S. Veselinović, Menadžment: principi, koncepti i procesi, Univerzitet Singidunum, 2010
 • L. Babić, Edukacija u organizaciji, Univerzitet Singidunum, 2009

Radovi u časopisima:

 • L. Babić, The Development and Preliminary Validation of the Coyre Competencies for Employment Scale (CCES), Andragoške studije, No. 2, pp. 133 - 151, 2023
 • L. Babić, J. Boljanović, Contemporary approach to education in the organization, Singidunum Journal of Applied Sciences, Vol. 10, No. 1, pp. 46 - 53, Jan, 2013
 • L. Babić, B. Kordić, Stavovi maturanata prema nastavku školovanja, Pedagogija, Vol. 67, No. 4, pp. 556 - 565, Aug, 2012
 • B. Kordić, L. Babić, Uloga mentorstva u razvoju mladih, Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, Vol. 44, No. 1, pp. 196 - 212, Jun, 2012
 • L. Babić, B. Kordić, Graduates beliefs about career management, Industrija, Vol. 40, No. 2, pp. 175 - 187, Apr, 2012
 • B. Kordić, L. Babić, Odnos beogradskih studenata prema sportu na univerzitetu, Nastava i vaspitanje, Vol. 60, No. 4, pp. 688 - 702, Dec, 2011
 • B. Kordić, L. Babić, Facebook i druženje kod srednjoškolaca, Teme, Vol. 35, No. 4, pp. 1627 - 1640, Oct, 2011
 • L. Babić, B. Kordić, Experience of competency and confidence at work, Singidunum revija, pp. 285 - 293, Dec, 2010
 • B. Kordić, L. Babić, Tetovaža i pirsing među srednjoškolcima u Beogradu, Engrami, Vol. 32, No. 3, pp. 27 - 42, Sep, 2010
 • L. Babić, B. Kordić, Domaće TV serije i nacionalna osećanja omladine Beograda, Sociološki pregled, Vol. 44, No. 3, pp. 439 - 451, Sep, 2010
 • L. Babić, Teorijski modeli odnosa između edukacije i ishoda na organizacionom nivou, Singidunum revija, pp. 131 - 137, Jun, 2010
 • B. Kordić, L. Babić, Betting behaviour of young people in Belgrade, Engrami, Vol. 32, No. 1-2, pp. 59 - 66, Jun, 2010
 • B. Kordić, L. Babić, Enjoyment in pornography and sexual behavior of young people of Belgrade, Engrami, Vol. 31, No. 1-2, pp. 5 - 17, Jun, 2009
 • L. Babić, Eukacija kao strateški cilj organizacije, Inovacije u nastavi, Vol. 19, No. 4, pp. 108 - 112, Aug, 2007

Radovi na konferencijama:

 • B. Kordić, L. Babić, J. Babić, Društvene mreže na internetu, vršnjaci i brendirana roba, Ulogata na mediumite vo promocijata na proizvodite i uslugite, pp. 292 - 300, 2012
 • B. Kordić, B. Popović-Ćitić, L. Babić, Mentorstvo mladih u funkciji unapređenja bezbednosti obrazovno-vaspitnih ustanova, Reagovanje na bezbednosne rizike u obrazovno-vaspitnim ustanovama, pp. 167 - 180, 2012
 • L. Babić, J. Boljanović, Preduzetništvo kao profesija koja se uči, Zbornik radova Inovacije i preduzetništvo: alati za uspeh na tržištu Evropske unije, pp. 177 - 186, 2012
 • L. Babić, B. Kordić, Nacionalna kultura i karijerni razvoj, Zbornik radova: VIII Naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija 2011, pp. 250 - 265, 2011
 • J. Boljanović, L. Babić, Savremeni pristup znanju kao resursu u javnoj upravi., Zbornik radova na temu Politička volja i administrativni kapaciteti Kao preduslov reformi, pp. 177 - 193, 2011
 • L. Babić, B. Kordić, L. Barjaktarović, Istraživanje i merenje u kontekstu upravljanja edukacijom u organizaciji, Zbornik apstrakata SM 2010 XV internacionalni naučni skup, Palić, ISBN 978-86-7233-254-4, pp. 17 - 18, May, 2010
 • L. Babić, B. Kordić, Značaj emocionalne sigurnosti u poslu za menadžment, Zbornik radova: VI Naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija 2010, pp. 305 - 311, 2010
 • L. Babić, B. Kordić, Zemlje periferije u bolonjskom procesu, Zbornik radova: V Naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija 2010, pp. 98 - 103, 2010
 • B. Kordić, L. Babić, Psihološke osnove sportske aktivacije, Zbornik radova VI međunarodna konferencija „Menadžment u sportu“, pp. 326 - 333, 2010
 • L. Babić, B. Kordić, Seminarski radovi i funkcionalna pismenost, Zbornik radova: III međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija Vaspitno-obrazovni horizonti 2010, pp. 312 - 316, 2010
 • B. Kordić, L. Babić, Struktura ljudske sigurnosti, Savremeni oblici ugrožavanja bezbjednosti i strategije suprotstavljanja, pp. 295 - 301, 2009
 • L. Babić, B. Kordić, Samopouzdanje i stavovi zaposlenih prema edukaciji, Zbornik radova: I Naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija 2009, pp. 169 - 175, 2009
 • B. Kordić, L. Babić, Sport na beogradskim univerzitetima, Zbornik radova V međunarodna konferencija „Menadžment u sportu“, pp. 326 - 333, 2009
 • L. Babić, Uticaj povezanosti komponenti opšteg stava zaposlenih i dodatne edukacije na menadžment u organizacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike srpske i Elektroprivrede Republike srpske, Simpozijum o operacionim istraživanjima, pp. 445 - 448, 2007
 • L. Babić, Specifične karakteristike preduzetništva našeg podneblja, Podunavski naučni i kulturni forum, pp. 71 - 81, 2004
 • L. Babić, Fleksibilnost organizacione strukture u funkciji strateškog menadžmenta, Zbornik radova sa međunarodne konferencije UPS, 2004
Univerzitet Singidunum © 2024