118,4727

Kosana Vićentijević

kvicentijevic|mmnkk|singidunum.ac.rs


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Univerzitet Singidunum,
  Računovodstvo i revizija, 2007
 • Magistarske studije
  Univerzitet Singidunum,
  Računovodstvo, 2005
 • Osnovne studije
  Ekonomski fakultet Subotica,
  Računovodstvo, 1996

Knjige:

 • Z. Petrović, M. Stanišić, K. Vićentijević, Revizijska regulativa, Univerzitet Singidunum, 2016
 • Z. Petrović, K. Vićentijević, N. Stanišić, Računovodstvo, Univerzitet Singidunum, 2013
 • K. Vićentijević, Z. Petrović, N. Stanišić, Zbirka zadataka iz Upravljačkog računovodstva, Univerzitet Singidunum, 2013
 • Z. Petrović, N. Stanišić, K. Vićentijević, Praktikum iz računovodstvene regulative, Univerzitet Singidunum, 2009
 • K. Vićentijević, M. Stanišić, Revizijski zaključni izveštaj, Univerzitet Singidunum, 2009
 • K. Vićentijević, Z. Petrović, N. Stanišić, Zbirka zadataka iz Računovodstva, Univerzitet Singidunum, 2008

Radovi u časopisima:

 • K. Vićentijević, Z. Petrović, Nefinansijsko izveštavanje u kontekstu zaštite životne sredine, Ecologica, Vol. XXIV, No. 87, pp. 561 - 566, Sep, 2017
 • K. Vićentijević, Z. Petrović, VREDNOVANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA DATUM BILANSA U REPUBLICI SRBIJI, Agroekonomika, Vol. 46, No. 75, pp. 31 - 42, Sep, 2017
 • K. Vićentijević, Postupci revizora za identifikovanje ključnih pitanja revizije, Revizor, Vol. XX, No. 79, pp. 7 - 17, Sep, 2017
 • Ž. Spalević, K. Vićentijević, Pravni aspekti digitalne forenzike u računovodstvu i reviziji, Evropsko zakonodavstvo, Vol. XVI, No. 60, pp. 198 - 208, Jun, 2017
 • Ž. Spalević, K. Vićentijević, Forenzičko računovodstvo i revizija u digitalnom okruženju, Kultura polisa, Vol. XIV, No. 33, pp. 203 - 216, Jun, 2017
 • K. Vićentijević, NEFINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE KAO DODATNA VREDNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA, Zbornik radova - Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, UIRS, pp. 61 - 69, Mar, 2017
 • K. Vićentijević, NOVA FORMA I SADRŽAJ IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA, Revizor, Vol. XX, No. 77, pp. 37 - 48, Mar, 2017
 • Z. Jović, K. Vićentijević, N. Glišović, Sustainable growth rate of agricultural and food enterprises in Serbia, Ekonomika poljoprivrede, Vol. 63, No. 1, pp. 9 - 28, Mar, 2016
 • M. Žižović, Z. Petrović, K. Vićentijević, M. Žižović, FOUNDRIES OF THE KOLUBARA DISTRIC (VALJEVO) IN SERBIA DURING THE TRANSITION PERIOD, Metalurgia International, Vol. XVIII, No. 10, pp. 35 - 37, Oct, 2013
 • K. Vićentijević, N. Simeunović, Z. Petrović, G. Grubor, EXCEL FILE FINANCIAL FRAUD FORENSIC ANALYSIS – CASE STUDY, Metalurgia International, Vol. XVIII, No. 10, pp. 87 - 90, Jan, 2013

Radovi na konferencijama:

 • L. Barjaktarović, K. Vićentijević, Analysis of the risk management practice in the Serbian companies, The book of proceedings FINIZ 2017 - Challanges in modern coprorate governance, Singidunum University, Belgrade, 12/01/17, pp. 1 - 7, Dec, 2017
 • M. Stanišić, Z. Petrović, K. Vićentijević, ZNAČAJ PROMENE REVIZIJSKE REGULATIVE ZA KORISNIKE IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA, Zbornik radova, pp. 26 - 30, Dec, 2016
 • K. Vićentijević, Z. Jović, Z. Petrović, THE IMPACT OF IMPAIRMENT OF RECEIVABLES ON THE REALITY OF FINANCIAL REPORTING IN THE REPUBLIC OF SERBIA, The book of proceedings FINIZ - Singidunum University International Scientific Conferenc, pp. 49 - 52, Dec, 2015
 • M. Stanišić, Z. Petrović, K. Vićentijević, THE ANALYSIS OF IRREGULARITIES IN THE CALCULATION OF DEPRECIATION OF FIXED ASSETS IN THE REPUBLIC OF SERBIA, The book of proceedings FINIZ - Singidunum University International Scientific Conference, pp. 1 - 3, Dec, 2015
 • Z. Jović, K. Vićentijević, M. Stanić, Uloga održive stope rasta u upravljanju korporativnim finansijama, Zbornik radova, FINIZ - Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum, pp. 118 - 122, Dec, 2015
 • Z. Jović, K. Vićentijević, Pre-shipment i post-shipment finance proizvodi za unapređenje likvidnosti klijenata banaka, Zbornik radova - XVI Međunarodni naučni skup Sinergija 2015, pp. 7 - 10, Nov, 2015
 • Z. Petrović, Z. Jović, K. Vićentijević, RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI TURISTIČKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI, Zbornik radova Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE, pp. 175 - 177, Sep, 2015
 • Z. Jović, K. Vićentijević, Z. petrović, ODRŽIVA STOPA RASTA HOTELSKIH I UGOSTITELJSKIH PREDUZEĆA U SRBIJI, Zbornik radova Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE, pp. 122 - 126, Sep, 2015
 • K. Vićentijević, Z. Petrović, Z. Jović, ASPEKTI FISKALNIH OLAKŠICA/PODSTICAJA TURIZMU REPUBLIKE SRBIJE, Zbornik radova Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE, pp. 161 - 163, Sep, 2015
 • Z. Jović, K. Vićentijević, Tripartitni finansijski aranžman na primeru obrnutog faktoringa, Zbornik radova, ISBN: 978-86-7912-592-7, pp. 146 - 150, May, 2015
 • Z. Petrović, K. Vićentijević, Z. Jović, Tradicionalni vs. kompjuterizovani (automatizovani) način popisa materijalne imovine, Zbornik radova, ISBN: 978-86-7912-592-7, pp. 151 - 156, May, 2015
 • K. Vićentijević, Z. Petrović, S. Rakočević, Stanje i perspektive primene cloud računovodstva u Republici Srbiji, Zbornik radova, ISBN: 978-86-7912-592-7, pp. 157 - 163, May, 2015
 • J. Kaljević, J. Boljanović, K. Vićentijević, M. Žižović, I. Pantelić, B. Tešić, Informacione tehnologije kao podrška menadžmentu znanja u organizacijama, Zbornik radova, ISBN: 978-86-7912-592-7, pp. 228 - 234, May, 2015
 • K. Vićentijević, Z. Petrović, Z. Jović, N. Glišović, S. Rakočević, J. Kaljević, Upotreba Cloud računovodstva u odnosu na tradicionalno računovodstvo u Republici Srbiji, Zbornik radova ISBN: 978-86-7912-595-8, pp. 711 - 714, Apr, 2015
 • Z. Jović, K. Vićentijević, SEKTORSKA STRUKTURA PROBLEMATIČNIH PLASMANA U SRBIJI, Zbornik radova, ISBN: 978-86-7912-595-8, pp. 469 - 474, Apr, 2015
 • K. Vićentijević, M. Žižović, Z. Petrović, J. Kaljević, I. Pantelić, S. Rakočević, Višekriterijumska analiza upotrebe Interneta u nastavi računovodstva na osnovnim akademskim studijama, Zbornik radova, ISBN: 978-86-7912-595-8, pp. 151 - 153, Apr, 2015
 • M. Žižović, N. Damljanović, K. Vićentijević, J. Kaljević, Višekriterijumski izbor partnera za inovacioni projekat, Zbornik radova, ISBN 978-86-84531-17-1, COBISS.SR-ID 211788812, pp. 161 - 166, Dec, 2014
 • K. Vićentijević, Z. Petrović, L. Barjaktarović, S. Lošić, Indikatori za prepoznavanje sumnjivih klijenata u funkciji sprečavanja pranja novca, Zbornik radova, ISBN: 978-99955-26-35-1, pp. 125 - 128, Dec, 2014
 • M. Žižović, N. Damljanović, K. Vićentijević, J. Kaljević, M. Žižović, Višekriterijumski pristup organizaciji rada računara u malim i srednjim preduzećima sa stanovišta zaštite i forenzike, Zbornik radova, ISBN: 978-99955-26-35-1, pp. 191 - 194, Dec, 2014
 • K. Vićentijević, D. Stefanović, External Auditor as a “Friend” of the Audit Client: How to Turn Audit Costs into a Useful Investment?, Book of Proceedings, Singidunum University International Scientific Conference: Financial Reporting Function of the Corporate Governance, pp. 37 - 39, Dec, 2014
 • L. Barjaktarović, K. Vićentijević, A. Vjetrov, RISK ANALYSIS: CASE HENKEL, Financial reporting Function oF the corporate governance - The book of proceedings, ISBN: 978-86-7912-569-9, pp. 13 - 15, Dec, 2014
 • M. Žižović, J. Kaljević, I. Pantelić, K. Vićentijević, MULTICRITERIA APPROACH TO ORGANIZATION OF TEACHING ACCOUNTING, Zbornik radova štampan u celini, ISBN: 1313-230X, pp. 180 - 183, Nov, 2014
 • Z. Petrović, K. Vićentijević, D. Stefanović, N. Stanić, SAVREMENI OBLICI NEMATERIJALNIH ULAGANJA U ERI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA, Zbornik radova, pp. 559 - 563, Apr, 2014
 • N. Stanišić, Z. Petrović, K. Vićentijević, V. Mizdraković, Auditor Switching and Qualified Audit Opinion: Evidence from Serbia, Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, pp. 552 - 558, Apr, 2014
 • K. Vićentijević, Z. Petrović, Menadžersko izveštavanje, Zbornik radova, pp. 52 - 56, Dec, 2013
 • J. Kaljević, I. Pantelić, S. Milovanović, Z. Petrović, K. Vićentijević, Primena softverske simulacije u nastavi računovodstva, Zbornik radova štampan u celini, Sep, 2013
 • K. Vićentijević, I. Pantelić, J. Kaljević, S. Milovanović, Uticaj primene softverskog alata u nastavi računovodstva, Zbornik radova, pp. 79 - 84, Jun, 2013
 • Z. Petrović, K. Vićentijević, N. Arežina, V. Mizdraković, Značaj forenzičkog računovodstva u upravljanju pravnim licem, pp. 8 - 15, Mar, 2013
 • K. Vićentijević, Računovodstvene politike kao bitan preduslov kvlitetnog finansijskog izveštavanja, Zbornik radova, pp. 358 - 363, Mar, 2013
Univerzitet Singidunum © 2018