117,0490

Katarina Nasradin

kmilosavljevic|mmnkk|singidunum.ac.rs

Katarina Nasradin je rođena 12.01.0001. u Beogradu, Srbija.

Od 2010. godine radi u struci kao nastavnik nemačkog jezika. Radila je u školi stranih jezika Studio centar, a značajno iskustvo u radu stekla je u Centru za strane jezike Kolarac od 2011. do 2012. Od oktobra 2012. zaposlena je na Univerzitetu Singidunum kao predavač nemačkog jezika kako na domaćim tako i na stranim studijama koji se izvode na engleskom jeziku.

Za vreme studija dobila je stipediju DAAD-a koja joj je omogućila da pohađa didaktički kurs "Jedan pogled u knjigu i dva u život" na Univerzitetu u Lajpcigu i takođe stipendiju CEEPUS-a u okviru koje je provela je mesec dana u Prevodilačkom centru u Beču.


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu,
  Nemački jezik i kultura, 2011-
 • Master studije
  Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu,
  Nemački jezik i književnost, 2010-2011
 • Osnovne studije
  Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu,
  grupa 17- Nemački jezik i književnost, 2006-2010
 • Srednja škola
  Treća beogradska gimnazija,
  Društveno- jezički smer, 2002-2006

Radovi na konferencijama:

 • M. Duvnjak, J. Travica, K. Milosavljević, M. Rončević, DigidaZu - A Poral for Learning the German Language in a Business Digital Environment, May, 2023
 • V. Bošković, M. Veljković Michos, D. Lunić, K. Nasradin, M. Pupavac, The Disadvantages of Online Foreign Language Teaching at the University Level, International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, pp. 341 - 346, Apr, 2022
 • M. Veljković Michos, K. Nasradin, V. Bošković Marković, Traditional Language Teaching Versus ICT Oriented Classroom, Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, pp. 627 - 632, Apr, 2019
 • K. Milosavljević, D. Marijančević, T. Gajić, E-Glossary as a Learning Resource, Sinteza 2016 - International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research, pp. 340 - 344, Apr, 2016
 • K. Milosavljević, V. Čelik Babić, K. Držajić, The Importance of Intercultural Business Communication and Business Language Learning, pp. 755 - 759, Apr, 2015
 • K. Milosavljević, I. Đerić, E-book and Internet Usage in the Teaching Process, pp. 488 - 492, Apr, 2014
 • K. Milosavljević, Biblioteka i kulture, pp. 245 - 246, Sep, 2013

Ostali radovi:

 • K. Milosavljević, Uticaj motivacije na učenje nemačkog jezika, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za germanistiku, Beograd, Oct, 2011
Univerzitet Singidunum © 2024