117,1415

Jovana Jeremić

jjeremic|mmnkk|singidunum.ac.rs

Jovana Jeremić je rođena 31.12.1991. u Kragujevcu, Srbija.

Jovana Jeremic odmah nakon završetka integrisanih akademskih studija farmacije 2015. godine zapošljena na Fakumtetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, najpre kao facilitator (istraživač), 2016. godine kao saradnik u nastavi, a potom i kao asistent za užu naučnu oblast Farmaceutska biotehnologija. Doktorsku disertaciju odbranila je u decembru 2019. godine, na temu Kardioprotektivni efekti dialil trisulfida na ishemijsko-reperfuzionu povredu izolovanog srca pacova sa metaboličkim sindromom: uloga oksidacionog stresa. Od jula 2020. godine zapošljena je kao docent na katedri za Farmaceutsku biotehnologiju.

Veliko interesovanje, kao i izuzetan smisao za naučnu delatnost pokazala je još kao student i od 2012. godine aktivan je član u Laboratoriji za kardiovaskularnu fiziologiju, Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Iz dugogodišnjeg rada u laboratoriji proisteklo je da do sada ima 55 radova od kojih je 42 objavljeno u celini u časopisima sa SCI (M20) liste.

Dobitnik je četiri prestižne nagrade za svoja istraživanja: 2021. godine Travel Award za najbolje istraživanje mladog naučnika u Banjaluci, 2019. godine Gary Lopaschuk nagradu za najboljeg mladog istraživača u oblasti kardiovaskularnih istraživanja na kongresu International Academy of Cardiovascular Science, 2019. godine Travel Award za najbolje istraživanje mladog naučnika na kongresu internacionalne akademije za kardiovaskularne nauke i 2018. godine Young Investigator Award za poster prezentaciju na kongresu, održanom 2018. godine u Smolenicama, Bratislava. 


Obrazovanje:

 • Specijalističke studije
  Fakultet medicinskih nauka Univerzitet u Kragujevcu,
  Medicinska biohemija, 2018-
 • Doktorske studije
  Fakultet medicinskih nauka Univerzitet u Kragujevcu,
  Medicinske nauke, 2015-2019
 • Magistarske studije
  Fakultet medicinskih nauka Univerzitet u Kragujevcu,
  Integrisane akademske studije farmacije, 2010-2015
Univerzitet Singidunum © 2024