118,7428

Ivan Ćuk

icuk|mmnkk|singidunum.ac.rs

Ivan Ćuk je rođen 17.11.1984. u Beogradu, Srbija.

Ivan Ćuk je rođen u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu, završio je 2009. godine sa prosečnom ocenom tokom studija 9,06. Diplomski rad na temu „Kondiciona priprema orijentiraca u takmičarskom periodu“ ocenjen je sa najvišom ocenom 10. Tokom osnovnih studija bio je višegodišnji stipendista Ministarstva prosvete i sporta (od 2004-2007. godine) i najbolji student školske 2005/2006. godine. Doktorske akademske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja upisao je 2011. godine – studijski program „Eksperimentalne metode istraživanja humane lokomocije“. Predviđenim planom i programom doktorskih studija položio je sve ispite sa prosečnom ocenom 9,75. Doktorsku disertaciju na temu „Mehaničke osobine mišića nogu procenjene u uslovima skokova sa različitim opterećenjem“ odbranio je u februaru 2015. godine, pod mentorstvom prof. dr Slobodana Jarića. Doktorske studije završio je kao student generacije, a dva puta je bio student godine (školske 2011/2012 i 2013/2014). Od 2012. do 2015. godine, tokom trajanja doktorskih studija, bio je zaposlen na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja kao Istraživač saradnik, u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom „Mišićni i neuralni faktori humane lokomocije i njihove adaptivne promene“ (#175037). Osim toga, bio je angažovan i u okviru istraživačkog projekta "Evaluacija metoda za procenu uloge mišićnih i neuralnih faktora i njihovih adaptivnih promena u humanoj lokomociji" (#145082) i na izbornom predmetu Orijentiring. U martu 2015. godine izabran je u zvanje Profesora strukovnih studija, na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu, za predmete Biomehanika, Antropomotorika, Dijagnostika u sportu i Osnove sportskog treninga, gde je radio do oktobra 2017. godine. U oktobru 2015. godine je izabran u zvanje Docenta na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerziteta Singidunum, gde je angažovan na predmetu Atletika, a od oktobra 2017. godine i na predmetima Istorija sporta i Analitika u sportu i skauting. Novembra 2015. godine, na osnovu odluke Komisije za sticanje naučnih zvanja pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, stiče zvanje Naučni saradnik u oblasti društvenih nauka – fizičko vaspitanje i sport. Do sada je kao autor ili koautor objavio 10 radova u indeksiranim časopisima međunarodnog značaja i učestvovao na više stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. U sportskoj praksi je radio kao atletski i kondicioni trener vrhunskih sportista i kao personalni trener na turističkom kruzeru. Kao aktivni sportista bavio se atletikom i orijentiringom od 2001-2010. godine. Od 2017. godine je član stručnog saveta Atletskog saveza Srbije.


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
  2011-2015

Radovi u časopisima:

 • Zivkovic M., Djuric S., Cuk I., Suzovic D., Jaric S., Muscle force-velocity relationships observed in four different functional tests, Journal of Human Kinetics, Vol. 56, No. 1, pp. 39 - 49, Feb, 2017
 • Cuk I., Prebeg G., Sreckovic S., Mirkov D., Jaric S., Generalization of muscle strength capacities as assessed from different variables, tests and muscle groups, JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH, Vol. 31, No. 2, pp. 305 - 312, Feb, 2017
 • Djuric S., Cuk I., Sreckovic S., Mirkov D., Nedeljkovic A., Jaric S., Selective effects of training against weight and inertia on muscle properties, International Journal of Sports Physiology and Performance, Vol. 11, No. 7, pp. 927 - 932, Oct, 2016
 • Zivkovic M., Djuric S., Cuk I., Suzovic D., Jaric S., A simple method for assessment of muscle force, velocity and power producting capacities from functional movement tasks, JOURNAL OF SPORTS SCIENCES, pp. 1 - 7, Aug, 2016
 • Cuk I., Mirkov D., Nedeljkovic A., Ugarkovic D., Kukolj M., Jaric S., Force-velocity property of leg muscles in individuals of different level of physical fitness, Sports Biomechanics, Vol. 15, No. 2, pp. 207 - 219, Apr, 2016
 • Mudric M., Cuk I., Nedeljkovic A., Jovanovic S., Jaric S., Evaluation of Video-based method for the measurement of reaction time in specific sport situation, International Journal of Performance Analysis in Sport, Vol. 15, No. 3, pp. 1077 - 1089, Dec, 2015
 • Sreckovic S., Cuk I., Djuric S., Nedeljkovic A., Mirkov D., Jaric S., Evaluation of force-velocity and power-velocity relationship of arm muscles, EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY, Vol. 115, No. 8, pp. 1779 - 1787, Aug, 2015
 • Cuk I., Markovic M., Nedeljkovic A., Ugarkovic D., Kukolj M., Jaric S., Force-velocity relationship of leg extensors obtained from loaded and unloaded vertical jumps, EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY, Vol. 114, No. 8, pp. 1703 - 1714, Aug, 2014
 • Prebeg G., Cuk I., Suzovic D., Stojiljkovic S., Mitic D., Jaric S., Relationships among the muscle strength properties as assessed through various tests and variables, JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY, Vol. 23, No. 2, pp. 455 - 461, Apr, 2013
 • Bozic P., Pazin N., Berjan B., Planic N., Cuk I., Evaluation of the field tests of flexibility of the lower extremity: reliability and the concurrent and factorial validity, JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH, Vol. 24, No. 9, pp. 2523 - 2531, Sep, 2010

Radovi na konferencijama:

 • Garcia Ramos A., Zivkovic M., Perez Castilla A., Mirkov D., Knezevic O., Djuric S., Nedeljkovic A., Cuk I., Feriche B., Paulino P., Morales Artacho A., Pestana Melero F., Jaric S., Optimization of the reliability of the force-velocity relationship: what is more important the number or the distance between experimental points?, 2017
 • Mudric M., Jovanovic S., Nedeljkovic A., Cuk I., Jaric S., Perceptive abilities in defensive tasks against different attacks, 2017
 • Nedeljkovic A., Mudric M., Cuk I., Jovanovic S., Jaric S., Does specialization in karate affect reaction time in specific karate kumite situations?, 2017
 • Suzovic D., Zivkovic M., Djuric S., Cuk I., Jaric S., A simple method for assessment of muscle mechanical capacities from functional movement tasks, 2017
 • Cuk I., Kinematička analiza vertikalnog skoka kod ispitanika različitog nivoa treniranosti, 2017
 • Cuk I., Nove tendencije u proceni sile, brzine i snage sportista, 2016
 • Petrovic N., Cuk I., Trenazne metode za razvoj snage kod sprintera, 2016
 • Ilic N., Ilic N., Cuk I., Trenažni proces vrhunskih veslača kao osnov za uspešnu taktiku - studija slučaja, 2016
 • Mudric M., Cuk I., Nedeljkovic A., Jovanovic S., Jaric S., Evaluation of Video-based method for the measurement of reaction time in specific sport situation, 2015
 • Nedeljkovic A., Sreckovic S., Cuk I., Djuric S., Mirkov D., Jaric S., Evaluation of force-velocity and power-velocity relationship of arm muscles, 2015
 • Suzovic D., Prebeg G., Cuk I., Stojiljkovic S., Mitic D., Jaric S., Relationships among the muscle strength properties as assessed through various tests and variables, 2014
 • Nedeljkovic A., Cuk I., Markovic M., Ugarkovic D., Kukolj M., Jaric S., Force-velocity relationship of leg extensors obtained from loaded and unloaded vertical jumps, 2014
 • Cuk I., Djuric S., Knezevic O., Mirkov D., Evaluation of field tests for assessment of upper-body power based on explosive push-ups – pilot study, 2014
 • Juhas I., Cuk I., Pajko M., Kondicijska priprema u orijentacijskom trčanju, 2012
 • Bozic P., Pazin N., Berjan B., Planic N., Cuk I., Field tests of the flexibility of lower extremity: Reliability study, 2008

Ostali radovi:

 • Cuk I., Mehaničke osobine mišića nogu procenjene u uslovima skokova sa različitim opterećenjem, 2014
Univerzitet Singidunum © 2018