119,4149

Ivana Brdar

ibrdar|mmnkk|singidunum.ac.rs


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Univerzitet Singidunum,
  Menadžment u turizmu, 2009-2016
 • Master studije
  Univerzitet Singidunum,
  Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu, 2008-2009
 • Osnovne studije
  Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment,
  Turistički menadžment, 2004-2008
 • Srednja škola
  Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd,
  Turistički tehničar, 2000-2004

Radovi u časopisima:

 • R. Živković, A. NJeguš, M. Zlatanović, J. Gajić, I. Brdar, Comparative analysis of Facebook and communication activities of the mountain hotels in Stara planina, Kopaonik and Zlatibor, The European Journal of Applied Economics, Vol. 12, No. 1, pp. 26 - 36, Apr, 2015
 • R. Živković, I. Brdar, EXPECTATION AND SATISFACTION OF FOREIGN TOURISTS IN RURAL TOURISM: A CASE STUDY OF SERBIA, Review of International Affairs, Vol. LXVI, No. 1157, pp. 125 - 137, 2015
 • S. Čerović, M. Knežević, V. Matović, I. Brdar, The Contribution of Tourism Industry on the GDP of Western Balkan Countries, Industrija, Vol. 43, No. 3, pp. 159 - 170, 2015
 • V. Spasić, I. Brdar, Avio-saobraćaj u Srbiji sa posebnim osvrtom na niskobudžetne avio-kompanije, Singidunum revija, Vol. 7, No. 1, pp. 107 - 116, Jan, 2010

Radovi na konferencijama:

 • R. Živković, I. Brdar, J. Gajić, J. Stanković, Digitalna promocija verskog turizma, Jun, 2017
 • J. Stanković, R. Živković, J. Gajić, I. Brdar, Efekti Intraneta na upravljanje odnosima s internom javnošću uslužnih organizacija, Apr, 2017
 • J. Gajić, R. Živković, J. Stanković, I. Brdar, Social CRM in the airline industry, SITCON, Conference Paper · Sep. 2016, Sep, 2016
 • R. Živković, I. Brdar, J. Gajić, J. Stanković, Understanding digital consumers in tourism, SITCON, Conference Paper · Sep. 2016, Sep, 2016
 • G. Dobrijević, J. Boljanović, I. Brdar, Human-computer interaction in e-negotiation, pp. 346 - 351, Apr, 2016
 • R. Živković, J. Gajić, I. Brdar, A. Lazović, Primena tehnoloških inovacija u hotelskim preduzećima, Hotelska kuća, Nov, 2015
 • R. Živković, A. Njeguš, J. Gajić, I. Brdar, I. Mijajlović, Upravljanje online zajednicama u hotelijerstvu, Singidunum International Tourism Conference 2015 - SITCON, Sep, 2015
 • I. Brdar, V. Džamić, T. Radojević, J. Boljanović, G. Dobrijević, Pozitivni efekti procesa globalizacije na turizam, pp. 43 - 46, Sep, 2015
 • A. Mihajlović, J. Gajić, R. Živković, I. Brdar, M. Bokić, Novi komunikacioni kanali u procesu difuzije inovacija, SINTEZA - Singidunum University International conference,, Apr, 2015
 • R. Živković, J. Gajić, I. Brdar, The Impact of Social Media on Tourism, Prva međunarodna konferencija Sinteza, Apr, 2014
 • I. Brdar, P. Obradović, Inovacije u funkciji unapređenja kvaliteta hotelske usluge, Hotelska kuća, Međunarodni zbornik naučnih i stručnih radova, pp. 335 - 344, Nov, 2013
 • R. Živković, J. Gajić, I. Brdar, Model kvaliteta u visokom obrazovanju, XIII Međunarodni naučni skup Sinergija, 2013
 • I. Brdar, B. Čavić, R. Živković, V. Matović, Kvalitet usluga kao preduslov satisfakcije potrošača, 2013
 • R. Živković, J. Gajić, I. Brdar, Društveno odgovorno poslovanje u visokom obrazovanju, Savetovanje na temu „Korporativna društvena odgovornost – sa primerima iz Srbije“, Ekonomski fakultet, Beograd, 2012
 • R. Živković, J. Gajić, I. Brdar, Turisti kao pokretači inovacija u turizmu,VII Međunarodni skup „Mediteranski dani“, Trebinje, 2012
 • I. Brdar, M. Knežević, P. Obradović, Pristupačni turizam – mogućnost za sve, 2012
 • J. Gajić, I. Brdar, Primena korporativne društvene odgovornosti u poslovanju hotelskih preduzeća, VIII međunarodni naučno stručni simpozijum Hotelska kuća, 2011
 • R. Živković, J. Gajić, I. Brdar, Kreiranje programa lojalnosti u hotelskom preduzeću, Hotelska kuća, 2011
 • R. Živković, S. Stanišić, I. Brdar, Trendovi uvođenja društvene odgovornosti u hotelskoj industriji, 2011

Ostali radovi:

 • I. Brdar, Uticaj globalizacije na razvoj turizma Srbije, Feb, 2016
 • I. Brdar, Strengthening Student Role in Governance and Management at the Universities of Serbia in line with the Bologna Process (SIGMUS), 2013
 • I. Brdar, Master Plan for Sustainable Rural Tourism Development in Serbia, 2010
 • I. Brdar, Strateški razvoj niskobudžetnih avio-kompanija sa posebnim osvrtom na Srbiju, Dec, 2009
Univerzitet Singidunum © 2017