117,1015

Endre Pap

epap|mmnkk|singidunum.ac.rs

Endre Pap je rođen 26.02.1947. u Mali Idjoš, Srbija.

Član Evropske akademije nauka (Belgija) od 2004. godine, Član Vojvodjanske akademije nauka i umetnosti od 2004. godine, redovni profesor univerziteta Singidunum, a sada je profesor emeritus  (a bio je dugogodišnji redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, kao i Obuda univerziteta u Budimpešti). Od 1. novembra 2019. godine do avgusta 2020. godine je bio rektor univerziteta Singidunum. Za svoj naučni rad dobio je oktobarsku nagradu grada Novog Sada za 2003. godinu. 

Doprineo je podizanju kvaliteta visokog obrazovanja, pošto je bio član Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Srbije od 2006. godine do 2014. godine i njen predsednik od 2013. godine (kada je Komisija postala stalni član ENQA-e). Bio je član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Srbije. 

Profesor Endre Pap je kao redovni profesor na univerzitetu Singidunum držao predavanja na master studijama iz predmeta Metodologija naučnih istraživanja, Primenjena algebra a na doktorskim studijama iz predmeta Kvantitativne metode za naučna istraživanja,  Studijsko istraživački rad na doktorskim studijama, Teorija odlučivanja, Metode ekonometrije.  Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, je bio angažovan na osnovnim, magistarskim i doktorskim studijama, gde je predavao Analizu 1 i Analizu 2 (Informatika), Teoriju Odlučivanja na smeru Matematika Finansija i Metoda Odlučivanja na Poslovnoj Informatici, a uveo je i predavao predmete Parcijalne diferencijalne jednačine i Teoriju optimizacije. Na Obuda univerzitetu je držao predavanja na doktorskim studijama iz predmeta Operatori agregacije.

Oblasti istraživanja Prof. Endre Papa su vezana za operatore agregacije (trougaone norme, kopule), veštačku inteligenciju, fazi sisteme, teoriju odlučivanja, funkcionalnu analizu, parcijalne diferencijalne jednačine. On se nalazi na Stanfordovoj listi top 2% vrhunskih naučnika u svetu u svim oblastima u obe verzije liste, za ukupan doprinos u toku karijere kao i za prošlu godinu (2021).

 Ima 400 objavljenih naučnih radova i 24 knjige: 5 istaknutih naučnih monografija objavljenih od strane međunarodnih izdavača (M11), 2 knjige  međunarodnog značaja (M12), 3 istaknute naučne monografije nacionalnog značaja (M41), 14 udžbenika, 37 preglednih radova u tematskim zbornicima radova, monografije (M13), 12 leksičkih jedinice u naučnoj publikaciji vodećeg međunarodnog značaji (M15), 1 poglavlje u knjizi (M45), 30 radova u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21), 25 radova u istaknutom međunarodnim časopisima (M22), 38 radova u časopisima međunarodnog značaja (M23), 14 plenarnih predavanja  na skupovima po pozivu od međunarodnog značaja štampano u celini (M31), 147 radova saopštenih na skupovima od međunarodnog značaja štampano u celini (M33), 95 radova u vodećim časopisima nacionalnog značaja (M24), 7 radova saopštenih na skupovima nacionalnog značaja štampano u celini (R63).  

Indeks naučne kompetencije preko 1200. Ima preko 17000 citata (h-indeks 50). 

Bio je gostujući profesor u inostranstvu: Lincu (Johan Kepler univerzitet), Rimu (La Sapienza), Parizu (Sorbona), Napulju (Federico II), Tuluzu (Universite Paul Sabatier), Cirihu (ETH), Folinju, Potenci, Trstu, Pekingu. Održao je 50 predavanja na drugim univerzitetima. Saradnik je na Encyclopaedia of Mathematics, Kluwer (sada Springer).  Član je uredništva naučnih časopisa: Fuzzy Sets and Systems (Elsevier, urednik oblasti); Soft Computing (Springer, urednik oblasti) YUJOR; Tatra Mountains Math. Publ.; Archiv of Oncology; Acta Polytechnica Budapest, Panoeconomicus, The Journal of Nonlinear Science and its Application, Frontiers in Artificial Intelligence. Recenzent je za referativne časopise Mathematical Reviews, Zentralblatt fur Mathematics, i nekih  50 medjunarodnih časopisa. 

Bio je nosilac naučnih projekata kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, bilatelarnih projekata sa Francuskom i Slovačkom, kao i projekata kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku Vojvodine. Sada je nosilac projekta iz veštačke inteligencije ATLAS finansiran od strane Fonda za nauku Srbije.  Angažovan je kao strani ekspert za saradnju za naučno istraživanje sa Changchun Normal univerzitetom u Kini. Jedan je od začetnika u svetu teorije neaditivnih mera i odgovarajućih integrala. Medju prvim medjunarodnim monografijama posvećenoj ovoj oblasti je njegova knjiga Null-Additive Set Functions, Kluwer (sada Springer), Dordrecht, 1995, te veliki broj objavljenih naučnih radova iz ove oblasti  u renomiranim medjunarodnim časopisima. Urednik je monografije Handbook of Measure Theory I, II, Elsevier, 2002, 1636 strana. 

Član je American Mathematical Society (AMS) i Austrijskog društva matematičara.


Obrazovanje:

 • Doktorska disertacija
  Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu,
  Matematika, 1975
 • Magistarske studije
  Prirodno-matematički fakultet u Beogradu,
  Matematika, 1971-1973
 • Osnovne studije
  Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu,
  Matematika, 1966-1970
 • Srednja škola
  Gimnazija ,
  prirodno-matematički, 1962-1966

Knjige:

 • A. Gavrilut, E. Pap, Regular Non-Additive Multimeasures. Fundaments and Applications,, Springer, 2023
 • E. Pap (Editor), Artificial Intelligence: Theory and Applications, Springer, 2021
 • Đ. Obradović, Z. Konjović, E. Pap, I. Rudaš, Intelligent Systems: Models and Applications, Springer, 2013
 • E. Pap, Intelligent Systems: Models and Applications, Topics in Intelligent Engineering and Informatics 3, Springer, 2013
 • M. Grabisch, J. Marichal, R. Mesiar, E. Pap, Aggregation Functions, Cambridge University Press, 2009
 • E. Pap, I. Štajner-Papuga, Analiza II za informatičare, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, 2005
 • E. Pap, Đ. Takači, A. Takači, Analiza I za informatičare, Univerzitet u Novom Sadu-Prirodno-matematički fakultet, 2003
 • E. Pap, Handbook of Measure Theory, Elsevier Science, North-Holland, 2002
 • O. Hadžić, E. Pap, Fixed Point Theory in Probabilistic Metric Spaces, Kluwer Academic Publishers, 2001
 • E. Klement, R. Mesiar, E. Pap, Triangular Norms, Kluwer Academic Publishers, 2000
 • E. Pap, Complex Analysis through Examples and Exercises, Kluwer Academic Publishers, 1999
 • E. Pap, Fazi mere i njihova primena, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1999
 • E. Pap, A. Takači, D. Takači, Partial Differential Equations through Examples and Exercises, Kluwer Academic Publishers, 1997
 • E. Pap, Null-Additive Set Functions, Kluwer Academic Publishers, 1995

Radovi u časopisima:

 • D. Zhang, R. Mesiar, E. Pap, Choquet type integrals for single-valued functions with respect to set-functions and set-multifunctions, INFORMATION SCIENCES, Vol. 630, pp. 252 - 270, Jun, 2023
 • D. Zhang, R. Mesiar, E. Pap, Jensen’s inequalities for standard and generalized asymmetric Choquet integrals, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Vol. 457, pp. 119 - 124, Apr, 2023
 • E. Pap, R. Saadati, FUZZY APPROXIMATION OF AN ADDITIVE (ρ1,ρ2)-RANDOM OPERATOR INEQUALITY, Miskolc Mathematical Notes, Vol. 24, No. 1, pp. 359 - 368, Mar, 2023
 • E. Pap, Z. Konjović, Đ. Obradović, I. Radosavljević, A Unified Air Quality Assessment Framework Based on Linear Fuzzy Space Theory, International Journal on Advances in Intelligent Systems, Vol. 15, No. 3&4, pp. 130 - 142, Dec, 2022
 • D. Zhang, R. Mesiar, E. Pap, Jensen’s inequality for Choquet integral revisited and a note on Jensen’s inequality for generalized Choquet integral, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Vol. 430, pp. 79 - 87, Feb, 2022
 • D. Zhang, E. Pap, Generalized pseudo-integral Jensen’s inequality for ((⊕1, ⊗1), (⊕2, ⊗2))-pseudo-convex functions, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Vol. 430, pp. 126 - 143, Feb, 2022
 • E. Pap, Four Types of Fixed-Point Theorems for Multifunctions in Probabilistic Metric Spaces, Mathematics, Vol. 9, No. 3212., pp. 1 - 10, Dec, 2021
 • L. Nedović, E. Pap, D. Dragić, Aggregation of triangle of distortion functions, INFORMATION SCIENCES, Vol. 563, pp. 401 - 417, Jul, 2021
 • D. Zhang, E. Pap, Jensen's inequalities for pseudo-integral, Iranian Journal of Fuzzy Systems, Vol. 18, No. 3, pp. 99 - 109, May, 2021
 • Pap, E., Petković, M., Simićević, A., MEASURING DISTRIBUTION OF INTELLECTUAL CAPITAL COMPONENTS CONTRIBUTION: FRENCH CONTEXT, The European Journal of Applied Economics, Vol. 18, No. 1, pp. 1 - 14, Apr, 2021
 • D. Zhang, R. Mesiar, E. Pap, Pseudo-integral and generalized Choquet integral, FUZZY SETS AND SYSTEMS, pp. 1 - 29, 2021
 • B. Mihailović, E. Pap, M. Štrboja, A. Simićević, A unified approach to the monotone integral-based premium principles under the CPT theory, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Vol. 398, pp. 78 - 97, Apr, 2020
 • E. Pap, C. Park, R. Saadati, Additive sigma-random operator inequality and rhom derivations in fuzzy Banach algebras, Scientific Bulletin. Applied Mathematics and Physics, Vol. 82, No. 2, pp. 3 - 14, 2020
 • E. Pap, Three types of generalized Choquet integral, Bolletino dell'Unione Matematica Italiana, Vol. 13, No. 4, pp. 543 - 553, 2020
 • L. Nedović, E. Pap, Aggregation of sequence of fuzzy measures, Iranian Journal of Fuzzy Systems, Vol. 122, pp. 9 - 23, 2020
 • D. Zhang, E. Pap, Fubini theorem and generalized Minkowski inequality for pseudo-integral, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING, Vol. 122, pp. 9 - 23, 2020
 • M. Delić, L. Nedović, E. Pap, Extended power-based aggregation of distance functions and application in image segmentation, INFORMATION SCIENCES, Vol. 494, pp. 155 - 173, Aug, 2019
 • M. Strboja, E. Pap, B. Mihailović, Transformation of the pseudo-integral and related convergence theorems, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Vol. 355, pp. 67 - 82, Jan, 2019
 • M. Todorov, M. Štrboja, E. Pap, B. Mihailović, Jensen type inequality for the bipolar pseudo-integrals, FUZZY SETS AND SYSTEMS, pp. 1 - 20, 2019
 • M. Strboja, E. Pap, B. Mihailović, Discrete bipolar pseudo-integrals, INFORMATION SCIENCES, Vol. 468, pp. 72 - 88, Nov, 2018
 • E. Pap, A. Iosif, A. Gavrilut, INTEGRABILITY OF AN INTERVAL-VALUED MULTIFUNCTION WITH RESPECT TO AN INTERVAL-VALUED SET MULTIFUNCTION, Iranian Journal of Fuzzy Systems, Vol. 15, No. 3, pp. 47 - 63, Jun, 2018
 • J. Wu, E. Pap, A. Szakal, Two kinds of explicit preference information oriented capacity identification methods in the context of multicriteria decision analysis, International Transactions in Operational Research, Vol. 25, No. 3, pp. 807 - 830, 2018
 • O. Hadžić, E. Pap, A note on the local uniqueness of the fixed point of the probabilistic q-contraction in fuzzy metric spaces, FILOMAT, Vol. 31, No. 11, pp. 3603 - 3608, Jul, 2017
 • S. Abbaszadeh, M. Gordji, E. Pap, A. Szakal, Jensen-type inequalities for Sugeno integral, INFORMATION SCIENCES, Vol. 376, pp. 148 - 157, Jan, 2017
 • J. Doug, J. Wu, E. Pap, A. Szakal, A Choquet Capacity and Integral Based Method to Identify the Overall Importance of Engineering Characteristics in Quality Function Deployment, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research,, Vol. 51, No. 4, pp. 297 - 314, 2017
 • E. Pap, A. Gavrilut, M. Agop, Atomicity via regularity for non-additive set multifunctions, SOFT COMPUTING - A FUSION OF FOUNDATIONS, METHODOLOGIES AND APPLICATIONS, Vol. 20, No. 12, pp. 4761 - 4766, Dec, 2016
 • J. Li, R. Mesiar, E. Pap, E. Klement, Convergence theorems for monotone measures, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Vol. 281, pp. 103 - 127, Dec, 2015
 • E. Klement, J. Li, R. Mesiar, E. Pap, Integrals based on monotone set functions, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Vol. 281, pp. 88 - 102, Dec, 2015
 • R. Mesiar, J. Li, E. Pap, Superdecomposition integral, FUZZY SETS AND SYSTEMS, No. 259, pp. 3 - 11, Jan, 2015
 • H. Agahi, R. Mesiar, Y. Ouyang, E. Pap, M. Štrboja, On Stolarsky inequality for Sugeno and Choquet integrals, INFORMATION SCIENCES, Vol. 266, pp. 134 - 139, May, 2014
 • E. Pap, M. Štrboja, I. Rudas, Pseudo-Lp space and convergence, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Vol. 238, pp. 113 - 128, Mar, 2014
 • R. Mesiar, J. Li, E. Pap, Atoms of weakly null-additive monotone measures and integrals, INFORMATION SCIENCES, Vol. 257, No. 1, pp. 183 - 192, Feb, 2014
 • P. Klement, R. Mesiar, E. Pap, Transformations of copulas, KYBERNETIKA, Vol. 41, No. 4, pp. 425 - 434, 2014
 • Đ. Obradović, Z. Konjović, E. Pap, I. Rudaš, Linear Fuzzy Space Based Road Lane Model and Detection, KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, Vol. 38, pp. 37 - 47, Jan, 2013
 • Z. Konjović, A. Obradović, E. Pap, I. Rudas, Linear Fuzzy Space Based Road Lane Detection, KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, Vol. 38, pp. 37 - 47, Jan, 2013
 • E. Pap, I. Rudas, J. Fodor, Information aggregation in intelligent systems: An application oriented approach, KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, Vol. 38, pp. 3 - 13, Jan, 2013
 • H. Agahi, Y. Ouyang, R. Mesiar, E. Pap, M. Štrboja, General Chebyshev type inequalities for universal integral, INFORMATION SCIENCES, Vol. 187, No. 15, pp. 171 - 178, Mar, 2012
 • E. Pap, D. Vivona, Basic equations of uid dynamics treated by pseudo-analysis, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 9, No. 2, pp. 5 - 23, 2012
 • M. Grabisch, J. Marichal, R. Mesiar, E. Pap, Aggregation functions: construction methods, conjunctive, disjunctive and mixed classes, INFORMATION SCIENCES, Vol. 181, pp. 23 - 43, Sep, 2011
 • M. Grabisch, J. Marichal, R. Mesiar, E. Pap, Aggregation functions: Means, INFORMATION SCIENCES, Vol. 181, pp. 1 - 22, Sep, 2011
 • H. Agahi, Y. Ouyang, R. Mesiar, E. Pap, M. Štrboja, Holder and Minkowski type inequalities for pseudo-integral, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, Vol. 217, No. 21, pp. 8630 - 8639, Jul, 2011
 • Đ. Obradović, Z. Konjović, E. Pap, N. Ralević, The maximal distance between imprecise point objects, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Vol. 170, No. 1, pp. 76 - 94, May, 2011
 • E. Pap, V. Bojanić, M. Georgijević, G. Bojanić, Application of Pseudo-Analysis in Synchronization of Container Terminal Equipment Operation, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 8, No. 6, pp. 5 - 21, May, 2011
 • Đ. Obradović, Z. Konjović, E. Pap, N. Ralević, The maximal distance between imprecise point objects, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Vol. 170, No. 1, pp. 76 - 94, May, 2011
 • B. Mihailović, E. Pap, Asymmetric integral as limit of generated Choquet integrals based on absolutely monotone real set functions, FUZZY SETS AND SYSTEMS, No. 1, pp. 39 - 49, Jan, 2011
 • H. Agahi, R. Mesiar, Y. Ouyang, E. Pap, M. Štrboja, Berwald type inequality for Sugeno integral, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, Vol. 217, No. 8, pp. 4100 - 4108, Dec, 2010
 • B. Mihailović, E. Pap, Sugeno integral based on absolutely monotone real set functions, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Vol. 161, No. 22, pp. 2857 - 2869, Nov, 2010
 • E. Pap, M. Štrboja, Generalization of the Jensen inequality for pseudo-integral, INFORMATION SCIENCES, Vol. 180, No. 4, pp. 543 - 548, Feb, 2010
 • R. Mesiar, J. Li, E. Pap, The Choquet integral as Lebesgue integral and related inequalities, KYBERNETIKA, Vol. 46, pp. 1098 - 1107, Jan, 2010
 • T. Grbić, E. Pap, Generalization of the Portmanteau theorem with respect to the pseudo-weak convergence of random closed sets, THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS, Vol. 54, No. 1, pp. 51 - 67, Jan, 2010
 • E. Klement, R. Mesiar, E. Pap, A Universal Integral as Common Frame for Choquet and Sugeno Integral, IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, Vol. 18, pp. 178 - 187, Jan, 2010
 • M. Grabisch, J. Marichal, R. Mesiar, E. Pap, Monograph: Aggregation Functions, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 6, No. 1, pp. 79 - 94, 2009
 • E. Pap, B. Mihailović, Asymmetric general Choquet integrals, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 6, No. 1, pp. 161 - 173, 2009
 • R. Mesiar, E. Pap, Aggregation of infinite sequences, INFORMATION SCIENCES, Vol. 178, No. 18, pp. 3557 - 3564, Sep, 2008
 • E. Pap, Generalized real analysis and its applications, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING, Vol. 47, No. 3, pp. 368 - 386, Mar, 2008
 • P. de Lucia, E. Pap, Cafiero approach to Dieudonne's type theorems, JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, Vol. 337, No. 2, pp. 1151 - 1157, Jan, 2008
 • E. Pap, Pseudo-analysis approach to nonlinear partial diffrential equations, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 5, No. 1, pp. 31 - 45, 2008
 • B. Nikolić, E. Pap, Orders in Semirings of Transition Bistochastic Matrices Induced by Mobility Measure of Social Sciences, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 5, No. 1, pp. 87 - 96, 2008
 • E. Pap, I. Štajner-Papuga, A limit theorem for triangle functions, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Vol. 157, No. 2, pp. 292 - 307, Dec, 2006
 • O. Hadžić, E. Pap, M. Budinčević, A generalization of Tardiff's fixed point theorem in probabilistic metric spaces and applications to random equations, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Vol. 156, pp. 124 - 134, Oct, 2005
 • E. Pap, B. Mihailović, A representation of a comonotone-V-additive and monotone functional by two Sugeno integrals, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Vol. 155, pp. 77 - 88, Oct, 2005
 • P. Klement, R. Mesiar, E. Pap, Archimax copulas and invariance under transformations, COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE, Vol. 340, No. 10, pp. 755 - 758, May, 2005
 • E. Pap, Variations of Non-Additive measures, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 5, No. 1, pp. 5 - 13, 2005

Radovi na konferencijama:

 • E. Pap, Non-additive measures and corresponding integrals with recent applications, Mar, 2023
 • E. Pap, Đ. Obradović, Z. Konjović, I. Radosavljević, Linear Fuzzy Space Based Framework for Air Quality Assessment, INTELLI 2022 : The Eleventh International Conference on Intelligent Systems and Applications, IARIA, 2022. ISBN: 978-1-61208-977-5, pp. 24 - 29, Jun, 2022
 • E. Pap, M. Delić, L. Nedović, Information Fusion by extended power-based aggregation in image segmentation,, Proceedings Synthesis 2019, International Scienti fic Conference of IT and Business-Related Research, pp. 162 - 167, Apr, 2019
 • E. Pap, A. Simićević, Primena lambda fazi mere Šeplijeve vrednosti na procene perfomansi robe u skladištima,, Proceedings Synthesis 2019, International Scientifi c Conference of IT and Business-Related Research, pp. 52 - 56, Apr, 2019
 • E. Pap, A. Simićević, B. Mihailović, M. Štrboja, Decision based on a general premium principle in Cumulative Procpect Theory, Apr, 2017
 • Đ. Obradović, Z. Konjović, E. Pap, Linear Fuzzy Space with Applications, 2017
 • E. Pap, Z. Konjović, A. Szakal, D. Obradović, Managing Big Data by Directed Graph Node Similarity, 17th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics CINTI 2016, Nov, 2016
 • A. Szakal, E. Pap, S. Abbaszadeh, M. Gordji, Jensen inequality with subdifferential for Sugeno integral, 15th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, Oct, 2016
 • M. Strboja, E. Pap, B. Mihailović, Discrete bipolar pseudo-integral, IEEE 14th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2016), Aug, 2016
 • E. Pap, Information fusion in intelligent systems, International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Apr, 2016
 • E. Pap, Sublinear Means, 36th Linz Seminar on Fuzzy Sets Theory: Functional Equations and Inequalities,, pp. 75 - 88, Feb, 2016
 • E. Pap, J. Wu, A. Szakal, Preference information modeling by empty interaction index based on monotone measure, 16th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics CINTI 2015, pp. 54 - 59, Nov, 2015
 • M. Strboja, E. Pap, Convergence related to pseudo-integral, IEEE 13th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, pp. 123 - 129, Sep, 2015
 • E. Pap, AGGREGATION FUNCTIONS AS A BASIS FOR DECISION MAKING, Synthesis 2015, International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, pp. 143 - 146, Apr, 2015
 • E. Pap, D. Obradović, Z. Konjović, Modelling by fuzzy approach uncertainties in image analysis, pp. 11 - 14, Nov, 2014
 • E. Pap, A. Szakal, Binary Copulas as Aggregation Functions, pp. 369 - 372, Nov, 2014
 • E. Pap, M. Štrboja, Jensen Type Inequality for the Pseudo-Integral Based on the Smallest Universal Integral, EEE 12th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2014), pp. 143 - 147, Sep, 2014
 • E. Pap, D. Obradović, Z. Konjović, A mathematical model for interpretation for images under uncertainties in different fields, pp. 17 - 22, Apr, 2014
 • E. Pap, Đ. Obradović, Z. Konjović, Fuzzy plane geometry modeled by linear fuzzy space and applications, pp. 94 - 97, Feb, 2014
 • M. Jocić, Đ. Obradović, Z. Konjović, E. Pap, 2D fuzzy spatial relations and their applications to DICOM medical images, pp. 39 - 44, Sep, 2013
 • Đ. Obradović, Z. Konjović, E. Pap, I. Rudaš, Modeling and PostGIS Implementation of the Basic Planar Imprecise Geometrical Objects and Relations, pp. 157 - 162, Sep, 2011
 • Đ. Obradović, Z. Konjović, E. Pap, Extending PostGIS by imprecise point objects, pp. 23 - 28, Sep, 2010

Ostali radovi:

 • E. Pap, Multivalued functions integration from additive to arbitrary non-negative set function, (Eds. S. Saminger-Platz, R. Mesiar) On Logical, Algebraic, and Probabilistic Aspects of Fuzzy Set Theory, Springer, (Eds. S. Saminger-Platz, R. Mesiar) On Logical, Algebraic, and Probabilistic Aspects of Fuzzy Set Theory, pp. 257 - 273, Springer, 2016
 • E. Pap, Modeling Uncertainty and Nonlinearity by Probabilistic Metric Spaces, (Eds. J. Fodor, R. Fuller) Advances in Soft Computing, Intelligent Robotics and Control, Topics in intelligent engineering and informatics 8, Springer, (Eds. J. Fodor, R. Fuller) Advances in Soft Computing, Intelligent Robotics and Control, Topics in intelligent engineering and informatics 8, pp. 259 - 272, Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, Oct, 2014
Univerzitet Singidunum © 2024