117,1015

Dušan Mandić

dmandic|mmnkk|singidunum.ac.rs

Dušan Mandić je rođen 14.03.1996. u Beogradu, Srbija.

Osnovnu školu u Pećincima završio je kao nosilac Vukove diplome, a potom i Tehničku školu "Milenko Verkić Neša" kao đak generacije. Diplomirao je na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment na Univerzitetu Singidunum sa prosečnom ocenom 10. Od 2016. godine aktivno učestvuje u organizaciji brojnih događaja, međunarodnih konferencija i sajmova u Beogradu i na Univerzitetu Singidunum. Master studije na studijskom programu Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu završio je 2021. sa prosečnom ocenom 10. Stipendista je Opštine Danilovgrad kao jedan od najtalentovanijih studenata za 2020. godinu.

Od akademske 2020/21. godine angažovan je kao saradnik, a od 2021/22. godine kao asistent u nastavi.  


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Univerzitet Singidunum,
  Menadžment u turizmu, 2022-
 • Master studije
  Univerzitet Singidunum,
  Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu, 2019-2021
 • Osnovne studije
  Univerzitet Singidunum,
  Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, 2015-2019
 • Srednja škola
  Tehnička škola ,
  turistički tehničar, 2011-2015

Radovi na konferencijama:

 • N. Kilibarda, A. Panić, D. Mandić, A. Obradović, Fusing Gastronomy and Rural Development within Sustainable Food Systems, Sitcon 2023 Managing The Future By Learning From The Past – Contemporary Trends In Tourism & Hospitality, pp. 89 - 95, Dec, 2023
 • D. Mandić, A. Panić, M. Čičin-Šain, Automated service delivery in hotels balancing efficiency and human interaction for optimal guest satisfaction, International Scientific Conference on Economy, Management and Information Technologies – ICEMIT 2023, pp. 167 - 174, 2023
 • M. Obradović, I. Savić, D. Mandić, A. Obradović, M. Kljajić, The Impact of Social Media Presence on Tourism Destination Competitiveness: The Case of Serbia and Defined Competitiveness Set, SITCON 2022 - Tourism destination competitiveness – current challenges and future perspectives, pp. 85 - 90, Oct, 2022
 • D. Mandić, M. Knežević, D. Borovčanin, Using Robotization and Automatization to Achieve Competitive Advantage in the Hospitality Industry, SITCON 2022 - Tourism destination competitiveness – current challenges and future perspectives, pp. 57 - 62, Oct, 2022
 • D. Mandić, A. Panić, M. Obradović, The Impact of Mobile Applications on Hotel Service Quality, XII International Conference on Economy, Business & Society in Digitalized Environment - EBSiDE 2022, pp. 675 - 685, Sep, 2022
 • D. Borovčanin, M. Knežević, D. Mandić, A. Panić, Uporedna analiza uticaja pandemije COVID-19 na kongresni turizam u regionu centralne i istočne Evrope, pp. 195 - 203, Dec, 2021
Univerzitet Singidunum © 2024