117,0490

Daniela Cvetković

danielacvetkovic|mmnkk|singidunum.ac.rs

Daniela Cvetković je rođena 31.08.1979. u Nürtingen-u, Nemačka.

LinkedIn Profil: link

Radno iskustvo: Saradnik u nastavi i asistent, Univerzitet Singidunum, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, 2009-2015.

Rad u nastavi: Realizacija nastavnih aktivnosti na predmetima: Biologija sa ekologijom, Očuvanje biodiverziteta, Održivo upravljanje vodnim resursima, Zaštita ugroženih vrsta. 

Naučno-istraživački rad: Autor i koautor blizu 30 naučnih i stručnih radova, poglavlja u monografijama i publikacija na temu zaštite biodiverziteta, održivog upravljanja zaštićenim područjima, integralnog upravljanja prirodnim resursima.

Rad na projektima: Značajno iskustvo u koordinaciji i realizaciji preko 20 nacionalnih i međunarodnih projekata u oblasti zaštite životne sredine i prirode. 

Oblasti istraživanja: Zaštita i očuvanje biodiverziteta; Zaštita, očuvanje i integralno upravljanje prirodnim resursima; Održivo upravljanje zaštićenim područjima (primena RAPPAM metodologije za brzu procenu efikasnosti upravljanja zaštićenim područjima); Razvoj ekoturizma u zaštićenim područjima; Očuvanje i upravljanje prirodnim i kulturnim predelima; Procena i evaluacija ekosistemskih usluga zaštićenih područja.  

 


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Univerzitet Singidunum,
  Životna sredina i održivi razvoj, 2019-
 • Master studije
  Univerzitet Singidunum, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura,
  Integralno upravljanje prirodnim resursima, 2009-2013
 • Osnovne studije
  Univerzitet Singidunum, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura ,
  Zaštita životne sredine , 2006-2009

Knjige:

 • L. Amidžić, G. Dražić, D. Cvetković, Biologija sa ekologijom, Univerzitet Singidunum, 2022

Radovi u časopisima:

 • D. Cvetković, L. Amidžić, Endemic flora within communities of mountain pine (Pinus mugo Turra) at Metohian Prokletije Mountain, Matica Srpska Journal for Natural Sciences, No. 145, pp. 7 - 21, Dec, 2023
 • L. Amidžić, S. Đorđević-Milošević, M. Vujčić-Trkulja, D. Cvetković, S. Đorđević, D. Prodanović, Vegetation overview of meadows and pastures of north-west Šar-Planina Mountain (Serbia), Vegetos, An International Journal of Plant Research and Biotechnology, Springer, Vol. 33, No. 2229-4473, pp. 239 - 246, Jun, 2020
 • S. Đorđević, T. Krpić, M. Stanković, M. Ninković, M. Bartula, D. Pejić, B. Katić, D. Cvetković, The application of the SVAP2 methodology to assess ecological conditions of lotic riparian area – case study Radalj river (Drina river watershead)., FACTA UNIVERSITATIS Series: Working and Living Environmental Protection , Vol. 14, No. 1, pp. 31 - 39, May, 2017
 • D. Cvetković, S. Pavlović, L. Amidžić, S. Djordjevic, S. Đorđević-Milošević, Efekti klimatskih promena na kulturno nasleđe sa osvrtom na institucionalni i strateški okvir, Svarog , No. 15, pp. 227 - 248, Apr, 2017
 • S. Djordjevic, S. Đorđević-Milošević, Z. Vujović, D. Cvetković, S. Pavlović, Procena ekološkog statusa opštine Čajetina bazirana na DPSIR pristupu, Svarog , No. 12, pp. 249 - 266, Apr, 2016
 • D. Cvetković, L. Amidžić, S. Djordjevic, Adaptacije biodiverziteta na klimatske promene u Republici Srbiji., Ecologica, Vol. 22, No. 80, pp. 645 - 650, Apr, 2015
 • L. Amidžić, M. Bartula, D. Cvetković, The state of biodiversity in Serbia, NATURAL AREAS JOURNAL, Vol. 34, No. 2, pp. 222 - 226, Apr, 2014
 • S. Đorđević, D. Cvetković, I. Radanović, J. Ikanović, S. Pavlović, Perspektive razvoja i širenja bioenergetskih useva, Ecologica, Vol. 20, No. 71, pp. 400 - 404, Apr, 2013
 • S. Djordjevic, D. Cvetković, Održivi turizam u ruralnim zonama skijališta Beljanica., Ecologica, No. 62, pp. 275 - 281, Apr, 2011
 • D. Cvetković, S. Djordjevic, Održivi turizam u zaštićenim područjima Srbije, Ecologica, No. 62, pp. 286 - 291, Apr, 2011
 • V. Joldžić, D. Cvetković, Z. Jakovljev, Biodiverzitet i novine u zakonodavstvu Republike Srbije., Ecologica, No. 59, pp. 396 - 401, Apr, 2010

Radovi na konferencijama:

 • D. Cvetković, T. Kukobat, Possibilities for the development of sustainable urban ecotourism in protected area "Veliko ratno ostrvo", Book of proceedings - SITCON 2020 Singidunum International Tourism Conference, pp. 92 - 102, Oct, 2020
 • T. Krpić, S. Djordjevic, D. Cvetković, Z. Majinski, D. Pejović, Značaj i uloga riparijalnih područja i njihova osetljivost na klimatske promene., Jun, 2017
 • S. Djordjevic, M. Vukašinović, D. Cvetković, D. Pejić, Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za odgovor na klimatske promene u regionu Podrinja., May, 2016
 • D. Cvetković, S. Djordjevic, M. Vukašinović, Zakonski, strateški i institucionalni okvir upravljanja rizikom od prirodnih nepogoda, Zbornik Politehnika radova 2015, pp. 135 - 140, Dec, 2015
 • D. Cvetković, M. Bartula, M. Stanković, S. Djordjevic, T. Kukobat, Identification of ecologically valuable habitats in the Pek river basin and the possibilities for their protection,, Sep, 2014
 • E. Mohora, S. Rončević, J. Agbaba, A. Tubić, M. Mitić, D. Cvetković, B. Dalmacija, Uklanjanje arsena iz podzemne vode elektrokoagulacijom, Zbornik radova, pp. 451 - 456, Jun, 2014
 • D. Cvetković, S. Djordjevic, T. Kukobat, M. Nikolić, Adaptacije na klimatske promene u oblasti biodiverziteta u Republici Srbiji., Jun, 2014
 • M. Bartula, S. Djordjevic, S. Pavlović, D. Cvetković, Akcioni plan za razvoj ekoturizma u zaštićenim područjima Vojvodine., Dec, 2013
 • S. Djordjevic, S. Prodanović, S. Pavlović, D. Cvetković, Adaptacije korišćenja poljoprivrednog zemljišta na bazi regionalnih klimatskih modela., pp. 413 - 422, Dec, 2013
 • D. Cvetković, M. Bartula, S. Djordjevic, Procena efikasnosti upravljanja zaštićenim područjima u Republici Srbiji primenom RAPPAM metodologije., pp. 227 - 236, Dec, 2013
 • L. Amidžić, M. Bartula, D. Cvetković, Zaštita prirode u Srbiji, pp. 150 - 154, Jun, 2012
 • S. Djordjevic, J. Aleksić, D. Cvetković, Prirodni kapital specijalnog rezervata prirode Zasavica, pp. 311 - 318, Sep, 2011
 • D. Cvetković, L. Amidžić, S. Spasić, Strateški okvir zaštite biodiverziteta u Republici Srbiji, pp. 229 - 237, Sep, 2011
 • S. Djordjevic, D. Cvetković, J. Aleksić, B. Vulić, M. Vandić, Uloga civilnog sektora na planu pozicioniranja ekologije u društvu., pp. 819 - 831, Apr, 2011

Ostali radovi:

 • D. Cvetković, Očuvanje i unapređenje bioloških resursa u zaštićenim područjima., Očuvanje i unapređenje bioloških resursa u službi ekoremedijacije, pp. 298 - 319, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Singidunum, Beograd, May, 2015
 • S. Djordjevic, D. Cvetković, Ekologija kao naučna disciplina, Primenjena ekologija - vodič, pp. 16 - 31, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Singidunum, Beograd, Dec, 2014
 • D. Cvetković, Zaštita biodiverziteta, Primenjena ekologija - vodič:, pp. 51 - 80, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Singidunum, Beograd, Dec, 2014
Univerzitet Singidunum © 2024