117,1117

Ana Radulović

aradulovic|mmnkk|singidunum.ac.rs

        Ana Radulović je završila doktorske studije iz menadžmenta na Poslovnom fakultetu Univerziteta Aston u Engleskoj. Tema njene disertacije je relaciono liderstvo, odnosno uticaj kvaliteta odnosa između lidera i sledbenika na rezultate sledbenika.  Sfera njene naučne eksperize su LMX teorija, Teorija međuzavisnosti, kvanitativna i eksperimentalna metoda. Ana je član Britanske akademije za visoko obrazovanje i Britanske akademije za menadžment.

 

        Tokom doktorskih studija Ana je radila kao asistent na Poslovnom Fakultetu Univerziteta Aston. Pre odlaska na doktorske studije radila je u privatnom i nevladinom sektoru; u naftnoj industriji, na USAID-ovim projektima, na projektima iz oblasti obrazovanja i održivog razvoja. Završila je master iz menadžmenta na Fakultetu organizacionih nauka kao i master iz postmoderne britanske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom osnovnih studija na Filološkom fakultetu (anglistika) pohađala je Eberli koledž za biznis i informacione tehnologije na Indijana Univerzitetu u Pensilvaniji, SAD. Tokom studija bavila se projektnim menadžmentom i odnosima sa javnošću. 

 

        Dr Ana Radulović je dobitnica nekoliko stipendija i nagrada;  stipendija Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta (2009/2010, 2012/2013, 2013/2014; 2014/2015), puna stipendija za doktorske studije iz menadžmenta i pozicija asistenta na Poslovnom fakultetu Univerziteta Aston u Engleskoj (2012-2015), puna stipendija američke vlade za jednogodišnji boravak i studije na Indijana Univerzitetu u Pensilvaniji (2008/2009), stipendija Ministrstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2007/2008, 2010/2011), nagrada za nabolje dizajnirani nastavni plan na TESOL programu, Indijana Univerzitet u Pensilvaniji (2009), dekanova nagrada za akademski uspeh na Indijana Univerzitetu u Pensilvaniji (2008/2009), grant američke vlade za sprovođenje programa iz oblasti održivog razvoja (2010), nagrada za finaliste konkursa ERSTE banke ,,Klub 27 Superste” (2011).


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Aston University, Aston Business School, UK,
  Menadžment, Liderstvo, 2012-2016
 • Master studije
  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
  Menadžment, 2010-2012
 • Master studije
  Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu,
  Postmoderna engleska književnost, 2010-2011
 • Osnovne studije
  Indiana University of Pennsylvania, Eberly College of Business and Information Technology,
  Menadžment, 2008-2009
 • Osnovne studije
  Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu,
  Engleski jezik i književnost, 2006-2010

Radovi u časopisima:

 • O. Epitropaki, A.B. Radulović, Z. Eta, G. Thomas, R. Martin, Leader-follower transgressions, relationship repair strategies and outcomes: A state-of-the-science review and a way forward., LEADERSHIP QUARTERLY, Vol. 31, No. 1, pp. 1 - 15, 2020
 • A.B. Radulović, G. Thomas, O. Epitropaki, A. Legood, Forgiveness in leader – member exchange relationships: Mediating and moderating mechanisms, JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY, Vol. 92, No. 3, pp. 498 - 534, 2019

Radovi na konferencijama:

 • A. Radulović, O. Epitropaki, Servant leadership’s role in enabling sustainability in organizations: An overview of studies, Dec, 2023
 • A. Radulović, O. Epitropaki, S. Stanisić, Authentic leadership for organisational advancement in the new normal, Dec, 2022
 • A. Radulović, O. Epitropaki, A. Polentas, M. Salvadó-Gracia, Leading in the time of crisis: Charismatic leadership, 2021
 • A. Radulović, O. Epitropaki, Leadership in virtual teams, Dec, 2020
 • A. Radulović, Project Management in the Government Context, International Symposium on Project Management YUPMA, Zlatibor, Jun, 2011
Univerzitet Singidunum © 2024