119,3137

Oracle

 

Cilj i agenda:
Univerzitet Singidunum je član Oracle akademije od 01.04.2008. godine od kada sprovodi program kursa "Oracle Database Design and Programming with SQL" u okviru vannastavnih aktivnosti. Obuka traje 10 nedelja u trajanju od 60 sati.
Cilj kursa je da studenti nauče da analiziraju složena poslovna scenarija i kreiraju modele podataka, da nauče osnove projektovanja, razvoja i normalizacije baze podataka, kao i da steknu praktična znanja iz SQL jezika upotrebom alata Oracle Application Express (APEX).

Agenda kursa je podeljena na dva dela (semestra):


I Database Design

 • Section 1: Introduction
 • Section 2: What is Data Modeling?
 • Section 3 Entity Relationship Diagramming
 • Section 4 Supertypes, Subtypes and Business Rules
 • Section 5 Working with Entity Relationships
 • Section 6 Unique Identifiers and Normalization
 • Section 7 Arcs, Hierarchies and Historical Data
 • Section 8 Project Presentation
 • Section 9 Modeling Change
 • Section 10 Drawing Convention and Generic Modeling
 • Mid Term Exam Semester 1
 • Section 11 Transforming from Conceptual Models to Physical Models
 • Section 12 Introduction to SQL
 • Section 13 Introduction to Final Project
 • Section 14 Preparing Final Project: Final Presentation
 • Section 15 Select Statements and Relational Database Technology
 • Section 16 Using the Where Clause
 • Section 17 Restricting Rows and Introduction of Functions
 • Final Exam Semester 1

 

 

II Database Programming with SQL

 • Section 1 Using Character, Number and Date Functions
 • Section 2 Using Single-Row Functions
 • Section 3 Executing Database Joins
 • Section 4 Working with Group Functions
 • Section 5 Using Complex SQL with Aggregated Data
 • Section 6 Creating Subqueries
 • Section 7 Constructing DML Statements
 • Mid Term Exam Semester 2
 • Section 8 Working with DDL Statements
 • Section 9 Ensuring Quality Query Results
 • Section 10 Creating and Managing Constraints
 • Section 11 Creating and Managing Views
 • Section 12 Working with Sequences
 • Section 13 Fundamentals of Database Security
 • Section 14 Understanding Database Transactions
 • Section 15 Oracle Proprietary Join Syntax
 • Section 16 Amazing Books Final Project
 • Section 17 Ensuring Quality Query Results - Advanced Techniques
 • Final Exam Semester 2

 

Kome je kurs namenjen:
Kurs je namenjen studentima koji su uspešno položili ispit iz Baza podataka, te im je na ovaj način omogućeno da steknu i zvanični sertifikat Oracle kompanije.

 

Uslovi polaganja i sertifikacija, zvanja koja se dobijaju :
Student je u obavezi da prati predavanja, uči putem iLearning platforme, polaže ispite na računaru i brani projekat u učionici. Predavanja će se organizovati jednom nedeljno u trajanju od jednog časa. Cilj predavanja je da studentima olakša praćenje materijala i polaganje ispita preko iLearning platforme. Na početku letnjeg semestra studenti će biti obavešteni o terminu predavanja.
Prema agendi kursa student u svakom semestru polaže na računaru po dva ispita (Mid Term Exam i Final Exam). Ispiti se moraju položiti do određenog datuma kako bi student mogao da nastavi sa kursom. Nakon položenih teorijskih delova, studenti u timu rade projekat prema zadatim kriterijumima i brane projekat pred Komisijom. Nakon uspešno odbranjenog projekta, studenti stiču zvaničan sertifikat Oracle akademije. Zvanje koje se stiče je "Oracle Database SQL Certified Expert".

 

Primena kursa u privredi:
Oracle korporacija je lider u razvoju programskih rešenja za upravljanje informacijama (Information Management, IM) te od njenog nastanka (1977) pa sve do danas predstavlja osnovu nad kojom se razvijaju vodeći informacioni sistemi koji se primenjuju u različitim industrijama. Studenti sa Oracle sertifikatom mogu da rade na poslovima administriranja i razvoja baze podataka u bilo kojoj grani poslovanja.

 

Način prijave:
Studenti treba da popune online prijavu i pošalju na e-mail adresu nrancic@singidunum.ac.rs sa naznakom prijava na Oracle kurs.
Prijavu preuzeti ovde >>

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti predmetnom profesoru dr Mladenu Veinoviću ili Oracle instruktorima:
prof. dr Angelina Njeguš: anjegus@singidunum.ac.rs
Nikola Rančić MSc: nrancic@singidunum.ac.rs

 

Za više informacija o samom kursu možete pročitati na sledećim linkovima:

 

 

Univerzitet Singidunum © 2017