117,0490

Micros Fidelio

Cilj i agenda:

Univerzitet Singidunum, svojim studentima pruža mogućnost dobijanja sertifikata za rad na “Micros-Fidelio”, vodećem sistemu u oblasti informacione tehnologije u hotelsko-restoranskoj industriji. Univerzitet Singidunum u saradnji sa preduzećem HSS Solutions d.o.o. iz Beograda, jedinog autorizovanog distributera Micros-Fidelio proizvoda za Republiku Srbiju

Kome je kurs namenjen:

Kurs je prevashodno namenjen studentima Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment. Univerzitet Singidunum i HSS Solutions d.o.o. su potpisali sporazum o saradnji, prema kojem će se studenti Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum, po posebnim uslovima, obučavati i sertifikovati za rad na Micros-Fidelio sistemu, vodećem sistemu u oblasti informacionih sistema u svim vidovima hotelskog poslovanja. Nakon završene obuke i uspešno položenog testa studenti će dobiti sertifikat Singidunum – Micros Fidelio. Sporazumom o saradnji predviđena je i stručna praksa za studente Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment.

Uslovi polaganja i sertifikacija, zvanja koja se dobijaju :

Svaki od programa traje po 5 radnih dana od 9.00 do 17.00. Cena svakog pojedinačnog programa je 250 evra u koju je uračunat PDV. U cenu su uračunati i svi elementi kursa (obuka, materijali, polaganje ispita i dobijanje sertifikata).

Obuku drže sertifikovani instruktori. Obuka se izvodi na srpskom jeziku. Svaki polaznik ima svoj računar na kojem, u trening okruženju, može da radi u sistemu. Svaki polaznik dobija uputstvo na srpskom jeziku i zbirku vežbi za proveru znanja.

Nakon uspešno položenog odgovarajućeg testa u HSS Centru za obuku, (minimum 80% tačnih odgovora), polaznici dobijaju zvanične Micros-Fidelio sertifikate. U zavisnosti od programa, sertifikati su:

  1. “Fidelio Suite 8 – CRM & Property management system (Basic) User Level”
  2. “Micros 3700 – RES Point Of Sale (Basic) User Level”
  3. “Materials Control  (Basic) User Level”

Primena kursa u privredi:

MICROS FIDELIO sa više od 20.000 instalacija hotelskog rešenja i više od 310.000 instalacija Point of Sale (POS) rešenja postao je standard najvećih svetskih lanaca hotela i restorana, aerodroma, sportskih stadiona, luksuznih brodova za krstarenje itd. Njegovo savremeno, fleksibilno, potpuno integrisano rešenje predstavlja pravi izbor za hotele i restorane svih kapaciteta, od najmanjih do najvećih.

Referentnu listu korisnika Micros-Fidelio sistema čine: Bass Hotels & Resorts, Marriott International, Accor, Choice Hotels, Hilton Hotels, Best Western, Starwood, Carlson Hospitality, Hyatt Hotels, Sol Melia, Société du Louvre, Kempinski, Four Seasons i mnogi drugi.

 

Univerzitet Singidunum © 2024