117,1015

EMC

Univerzitet Singidunum je član EMC Akademske Alijanse od 13. maja 2013. godine. Ovom inicijativom Univerzitet je omogućio svojim studentima besplatan pristup e-learning materijalima, kursevima i ostalim resursima koji su na raspolaganju studentima od strane EMC kompanije.

Kursevi koji su trenutno dostupni studentima su:

  • Information Storage and Management v2 - download
  • Cloud Infrastructure and Services - download
  • Data Science and Big Data Analytics - download
  • Backup Recovery Systems and Architecture - download

Za pristup materijalima, studenti treba da se obrate prof. dr Angelini Njeguš na email anjegus@singidunum.ac.rs, kako bi dobili ID za pristup.

Nešto više o EMC Akademskoj Alijansi možete pročitati ovde.

Registracija na portal EMC Akademske Alijanse je na linku education.emc.com/academicalliance.

Univerzitet Singidunum © 2024