118,4727

Amadeus

Cilj i agenda:

Univerzitet Singidunum i Amadeus Komercijalna Organizacija, dana 04.12.2008. godine, potpisali su Sporazum o saradnji, prema kojem će se studenti Univerziteta Singidunum, po posebnim uslovima, obučavati i sertifikovati za rad na „Amadeus“ sistemu, vodećem sistemu u oblasti informacione tehnologije u industriji putovanja.

Kome je kurs namenjen:

Univerzitet Singidunum, svojim studentima, apsolventima i diplomcima, pruža mogućnost dobijanja licence za rad na globalnom distribucionom sistemu “Amadeus”, vodećem sistemu u oblasti informacione tehnologije u industriji putovanja. Univerzitet Singidunum u saradnji sa komercijalnom organizacijom Amadeus Srbija i Crna Gora iz Beograda, realizuje dva programa obuke i to Amadeus Introductory i Amadeus Functionality kurs.

Uslovi polaganja i sertifikacija, zvanja koja se dobijaju :

Nakon završene obuke i uspešno položenih testova studenti će dobiti sertifikate Amadeus Introductory i Amadeus Funcionality koji su priznati u celom svetu, a sporazumom je predviđena i stručna praksa za studenate sa Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment.

 

Amadeus Introductory kurs (traje 3 dana od 9.30 do 15.30)

Cilj Amadeus Introductory kursa je da obuči polaznike kako da:

 • pristupe Amadeus centralnom sistemu
 • pristupe Amadeus trening okruženju
 • pristupe Amadeus informativnim stranama (AIS) i stranicama na kojima će pronaći objašnjenja svih funkcija u Amadeus sistemu kao i pomoć u radu (HELP pages)
 • traže i tumače prikaze redova letenja i raspoloživosti letova
 • kreiraju jednostavnu putničku rezervaciju (Passenger Name Record) i da je menjaju
 • tumače osnovni prikaz tarifa

 

Amadeus Functionality kurs (traje 5 dana u periodu od 9.30 do 15.30)

Cilj ovog kursa je da obuči polaznike kako da:

 • detaljno koriste Amadeus informativne strane (AIS) i strane na kojima će pronaći objašnjenja svih funkcija u Amadeus sistemu kao i pomoć u radu (HELP pages)
 • tumače sve kodove koji se pojavljuju u radu na Amadeus sistemu
 • pristupe informacijama IATA-inog putničkog informatora (Timatic)
 • kreiraju putničku rezervaciju (Passenger Name Record), i sve opcione elemente koji se mogu pojaviti u praksi, vrše izmene i tumače istoriju rezervacije
 • rezervišu mesto u avionu po želji putnika
 • obaveste putnika o planu putovanja na različite načine (e-mail, sms ili štampani itinerer)
 • komuniciraju sa avio kompanijama i drugim korisnicima sistema (preko Amadeus Queues)
 • pronađu adekvatnu cenu za određeno putovanje i izdaju putnički dokument
 • pronađu i rezervišu hotele i rent-a-car  

 

Preduslovi za pohađanje kursa su poznavanje engleskog jezika (Srednji B) i elementarno znanje rada na računaru.

 

Primena kursa u privredi:

Mogućnost rada na globalnom distribucionom sistemu Amadeus i osposobljenost polaznika za prodaju avio kapaciteta vazduhoplovnih kompanija u redovnom vazdušnom saobraćaju, rezervacija hotela, vozila...

 

Online prijava
Kontakt

Univerzitet Singidunum © 2018