117,1117

Protel Front Office

Protel hotelsoftware GmbH je nemačka IT kompanija specijalizovana u razvoju informacionih sistema za hotelijerstvo. Sa više od 10.000 instalacija u hotelima širom sveta, čini je jednom od vodećih provajdera profesionalnih sistema za upravljanje imovinom (Property Management System). Univerzitet Singidunum je novembru, 2017. godine, potpisao sporazum o saradnji sa regionalnim zastupnikom Protel hotelsoftware GmbH, Resort Infosys d.o.o. iz Beograda i time je svojim studentima pružio mogućnost da se obuče i sertifikuju u radu sa vodećim hotelskim softverom.

Studenti se iz Protel Front Office sistema obučavaju na predmetima „Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu“, koji se drži na III godini studija Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, kod prof. dr Angeline Njeguš i „Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu“, na IV godini, gde obuku drži asistent Dušan Borovčanin.

Cilj kursa je da studenti steknu znanja i veštine u upravljanju hotelskim poslovanjem, kroz upotrebu jednog sveobuhvatnog hotelskog softvera.

Agenda kursa:

  • Modul 1: Uvod u protel
  • Modul 2: Osnove kreiranja individualne rezervacije
  • Modul 3: Rad sa profilom gosta
  • Modul 4: Rad sa elementima rezervacije
  • Modul 5: Rad u Navigatoru
  • Modul 6: Kreiranje predračuna i rad sa računima
  • Modul 7: Kreiranje grupne rezervacije
  • Modul 8: Rad sa računima master grupe
  • Modul 9: Rad sa kasom
  • Modul 10: Rad sa izveštajima

Kome je kurs namenjen:

Kurs je pre svega namenjen studentima koji svoju karijeru žele da započnu u hotelskoj industriji. Kurs mogu pohađati studenti Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum.

Uslovi polaganja i sertifikacija:

Nakon uspešno položenih predmeta na III i IV godini, studenti se mogu prijaviti za polaganje i dobijanje sertifikata kod regionalnog zastupnika protel sistema, Resort Infosys iz Beograda. Testiranje stečenog znanja studenata i sertifikacija će se obaviti u toku jednog dana. Cena testiranja i sertifikacije je 50 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Primena kursa u privredi:

Više od 10.000 hotela u svetu ima implementiran protel Property Management System. Poznavanje jednog ovakvog sistema, studentima otvara vrata u bilo kom manjem, srednjem ili velikom lancu hotela. Lista regionalnih hotela je data ovde >> resortinfosys.rs. Pored toga, u hotelima u kojima je instaliran neki drugi sistem, poznavanje jednog ovakvog softvera za upravljanje hotelskim poslovanjem, osigurava da kandidat poseduje dovoljno znanja i veština za efikasnim obavljanjem poslova.

Način prijave:

Online prijavu popunjavaju studenti koji su upoznati u radu sa protel sistemom. Prijava se šalje na email predmetnim profesorima, koji vrše obuku.

Online prijava se može preuzeti ovde.

 

Univerzitet Singidunum © 2024