117,0490

PearsonVUE

Cilj sertifikacije

Autorizovani testni centar PearsonVUE na Univerzitetu Singidunum pruža mogućnost svim zainteresovanima da kroz polaganje sertifikacionih ispita potvrde svoje stečeno znanje i veštine. U okviru PearsonVUE testnog centra moguće je polagati sertifikacione ispite za preko 450 kompanija iz različitih oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Globalni lideri kao što su Microsoft, Cisco, Palo Alto Networks, IBM, HP, SAP, itd. kroz industrijsku sertifikaciju potvrđuju znanja i veštine u upotrebi njihovih tehnologija.

Kome je sertifikacija namenjena

Sertifikacija je prevashodno namenjena IT stručnjacima koji žele da potvrde svoje znanje kroz sticanje međunarodno priznatih industrijskih sertifikata. Stečeni sertifikati doprinosi boljem rangiranju i ostvarivanju tržišne prednosti kandidata prilikom konkurisanja za radno mesto.

Uslovi polaganja i sertifikacija, zvanja koja se dobijaju

Pravo na polaganje sertifikacionih ispita imaju svi zainteresovani. Određeni industrijski sertifikati se stiču nakon jednog ili grupe položenih ispita koji obuhvataju specifičnu oblast. Za polaganje nekih od ispita možete se pripremiti pohađanjem stručnih kurseva koje se odvijaju u okviru Univerzitetskih akademija (Microsoft, Cisco, Palo Alto Networks, Oracle) ili kroz nastavne aktivnosti (IBM, SAP).

Detaljnije o kompanijama i industrijskim sertifikatima koje imaju u ponudi možete pogledati na adresi: home.pearsonvue.com/test-taker.

Detaljne informacije o cenama, procesu sertifikacije i terminima za polaganje ispita možete dobiti putem adrese e-pošte pearsonvue@singidunum.ac.rs.

O PearsonVUE testnom centru

Kompanija PearsonVUE je vodeći svetski provajder zastupljen u velikom broju država koji pruža uslugu sertifikacije iz različitih oblasti. Detaljne informacija o PearsonVUE možete pogledati ovde.

Univerzitet Singidunum © 2024