117,1415

Palo Alto Networks

Cilj i agenda

Palo Alto Networks akademija Univerziteta Singidunum je osnovana sa ciljem da studentima omogući sticanje najsavremenijih znanja iz oblasti zaštite u računarskim telekomunikacijama.

Kome je kurs namenjen

Kursevi na Palo Alto Networks akademiji Univerziteta Singidunum prvenstveno su namenjeni studentima viših godina Fakulteta za informatiku i računarstvo, kao i diplomiranim studentima koji žele da zbog poslovnih izazova prošire svoja znanja iz oblasti zaštite i bezbednosti u računarskim mrežama.

Uslovi polaganja i sertifikacija, zvanja koja se dobijaju

Pohađanje kurseva na Palo Alto Networks akademiji Univerziteta Singidunum podrazumeva praćenje predavanja, rad u specijalizovanoj virtualnoj mrežnoj laboratoriji, učenje putem Internet platforme i polaganje sertifikacionog ispita.

Pohađanjem kurseva na akademiji studenti imaju mogućnost da steknu akademske sertifikate koje mogu potvrditi u PearsonVUE testnom centru Univerziteta Singidunum kroz polaganje za industrijske sertifikate koji su globalno priznati i visoko se vrednuju od strane poslodavaca.

Primena kursa u privredi

Na Palo Alto Networks akademiji Univerziteta Singidunum se mogu pohađati kursevi specijalizovani za rad na mrežnim uređajima za bezbednost i zaštitu pod operativnim sistemom PAN-OS 7.x i PAN-OS 8.x.

O akademiji

Palo Alto Networks akademija na Univerzitetu Singidunum je osnovana 2017. godine i predstavlja prvu i jedinu takvog tipa u regionu Zapadnog Balkana. Univerzitet Singidunum je prepoznao nedostatak stručnjaka na tržištu rada iz oblasti bezbednosti i zaštite u računarskim mrežama. Kroz saradnju sa dugogodišnjim liderom u oblasti proizvodnje mrežnih uređaja za zaštitu (Enterprise Network Firewalls), kompanijom Palo Alto Networks, Univerzitet Singidunum je osnovao akademiju koja će polaznicima kurseva omogućiti sticanje znanja i veština u instalaciji, konfiguraciji i upravljanju ovim specifičnim uređajima.

Detaljne informacije o Palo Alto Networks akademiji možete pogledati na adresi: www.paloaltonetworks.com.

Detaljne informacije o kursevima i sertifikaciji možete dobiti putem e-mail adrese: panacademy|mmnkk|singidunum.ac.rs.

Univerzitet Singidunum © 2024