118,7428

Školarine i tekući računi

Školarina
Iznos školarine na jednogodišnjim master akademskim studijama je 1500 ( hiljadupetstotina ) evra,  u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, objavljenom na sajtu Univerziteta „Singidunum“, uz napomenu da se iznos od 300 evra plaća prilikom realizacije upisa, a ostatak u 10 rata po 120 evra.

Iznos školarine na dvogodišnjim master akademskim studijama je  3000 (trihiljade) evra,  u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, objavljenom na sajtu Univerziteta „Singidunum“, uz napomenu da se godišnji iznos školarine od 1.500 evra uplaćuje na isti način, kao na jednogodišnjim master akademskim studijama.

Za upis na master studije neophodno je uplatiti i upisni materijal u iznosu od 10 evra.

Za prijavu i odbranu završnog master rada i troškove izrade diplome student plaća 300 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, objavljenom na sajtu Univerziteta, i navedeni iznos je potrebno uplatiti do zakazivanja termina za odbranu završnog master rada.

Tekući računi

Kliknite ovde da otvorite stranicu sa spiskom tekućih računa.

Univerzitet Singidunum © 2018