117,1415

Trening

Obzirom da ljudski potencijal čini najveći deo vrednosti svake organizacije, razvoj zaposlenih je postao pokretač konkurentne prednosti organizacije. Trening je jedno od strateških oruđa razvoja zaposlenih koje omogućava bolji radni učinak i veću prilagodljivost promenama.

Naš pristup se temelji na bogatom radnom iskustvu, partnerskom odnosu sa klijentom i vrhunskoj usluzi. To znači da će trening programi biti prilagođeni vašim specifičnim potrebama i isporučeni u skladu sa najboljom praksom. Pojedini trening programi se mogu isporučivati i kao otvorene (ex-house) obuke.

Izborom modela, alata, interaktivnih vežbi i radionica ostvaruje se prenos znanja, inicijacija veština i prilagođavanje stava koji u radnom okruženju stvaraju uslove za promenu ponašanja (slika ispod).

Trening

Trening program:

  • Izgradnja efektivnih odnosa - SDI® model
  • Veštine rukovođenja
  • Veštine prodaje
  • Veštine prezentacije
  • Upravljanje učinkom
  • Orijentacija novozaposlenih
  • Lean 5S
  • Poslovna edukacija u oblasti upravljanja ljudskim resursima
Univerzitet Singidunum © 2024