117,1117

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment

Studentima Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment profesionalna praksa je obavezna i predviđena Nastavnim planom i programom.

Za studente III godine praksa će se organizovati u šestom semestru u trajanju od mesec dana (tokom maja). Za studente IV godine organizuje se osmom semestru u trajanju od 6 nedelja (maj-jun) i evidentira se kao deo predmeta Praktična istraživanja i poslovne veštine.
Prijava za praksu studenata se vrši isključivo on-line a prema oblastima interesovanja, nalazi se na sajtu Univerziteta Singidunum, u opciji studenti - stručna praksa i biće otvorena tokom februara i marta tekuće godine.

Studenti koji žele samostalno da organizuju profesionalnu praksu po potrebi mogu da donesu potvrdu iz organizacije (na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica i naznačenim periodom kada će ići na praksu), a na osnovu koje će im Univerzitet izdati uput na praksu, ukoliko im isti potražuju.

Studenti koji su obavili profesionalnu praksu u zemlji ili inostranstvu treba da donesu potvrdu o obavljenoj praksi kako bi im se izvršilo priznavanje. Neophodno je da prilože i popunjen dnevnik prakse, overen od strane poslodavca. Dnevnik prakse na srpskom prezmite ovde, a na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Zaposleni studenti su oslobođeni obavljanja stručne prakse (na osnovu donete potvrde o zaposlenju na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica).

Upisivanje stručne prakse / evidentiranje zaposlenja kao stručne prakse se održava u terminu konsultacija kod asistenta Alekse Panića, a na osnovu priložene potvrde o obavljenoj praksi, popunjenog Dnevnika prakse (na srpskom ili engleskom jeziku) i indeksa. Skenirana dokumentacija se može dostaviti i mejlom na adresu:apanic|mmnkk|singidunum.ac.rs

Obavljena praksa se evidentira u indeksu i na estudent nalogu u delu Pregled obaveza. Studenti III godine na osnovu obavljene prakse ostvaruje određeni broj ESPB, ali je ne prijavljuju kao ispit.

Univerzitet Singidunum © 2024