118,7428

Studentski forumi

Link ka forumu
Poslovni fakultet

Studijski program: poslovna ekonomija i
Studijski program: marketing i trgovina

Link ka forumu
Fakultet za informatiku i računarstvo

Studijski program: informatika i računarstvo
Tehnički fakultet (bivši Fakultet za menadžment)
Studijski programi: inžinjerski menadžment i elektrotehnika i računarstvo

Link ka forumu
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment

Studijski program: turizam i hotelijerstvo

Univerzitet Singidunum © 2018