117,1015

Fakultet za informatiku i računarstvo

Profesionalna praksa je obavezna i predviđena Nastavnim planom i programom kao deo predmeta Praktična istraživanja i poslovne veštine.
Aktuelne ponude prakse možete pronaći na stranici: careers.singidunum.ac.rs/category/konkursi

Studenti koji su obavili profesionalnu praksu u zemlji ili inostranstvu treba da donesu potvrdu o obavljenoj praksi kako bi im se izvršilo priznavanje. Neophodno je da prilože i popunjen dnevnik prakse, overen od strane poslodavca. Dnevnik prakse na srpskom prezmite ovde, a na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Zaposleni studenti su oslobođeni obavljanja profesionalne prakse (na osnovu donete potvrde o zaposlenju na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica).

Studenti po potrebi mogu da donesu potvrdu iz organizacije (na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica i naznačenim periodom kada će ići na praksu), na osnovu koje će im Univerzitet izdati uput na praksu.

Nakon obavljene prakse vrši se upisivanje obavljene profesionalne prakse svakog radnog dana, od 10 do 16 časova u kancelariji studentske službe, Danijelova 32, prizemlje. Na upisivanje prakse je potrebno doneti potvrdu o obavljenoj praksi, popunjen dnevnik prakse i indeks.

Univerzitet Singidunum © 2024