117,0490

Školarine i tekući računi

Školarina

Nadoknada za troškove školovanja na trogodišnjim doktorskim studijama je 2400 evra (dvehiljadečetiristotine) evra godišnje, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, objavljenom na sajtu UNIVERZITETA SINGIDUNUM (Prilikom upisa uplaćuje se prva rata u iznosu od 400 evra, do 31.07. tekuće god. 50% školarine, 1200 evra, a ostatak najkasnije do početka nove studijske godine, tj. do 01.02. naredne godine).

Za izradu i odbranu doktorske disertacije i diplomu, prilikom prijave teze, student plaća dodatnih 1000 (jednuhiljadu) evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, objavljenom na sajtu UNIVERZITETA SINGIDUNUM.

Za upis na doktorske studije neophodno je uplatiti i upisni materijal u iznosu od 3000 RSD.

 

Tekući računi

Kliknite ovde da otvorite stranicu sa spiskom tekućih računa.

Univerzitet Singidunum © 2024