117,1117

CircuitLab

U saradnji sa kompanijom CircuitLab, Računarski centar Univerziteta Singidunum je obezbedio besplatne studentske licence za online CircuitLab dizajner i simulator električnih kola.


CircuitLab je alat za dizajn i simulaciju električnih kola koji se ne instalira na računar, već se pokreće u potpunosti iz Internet pregledača. Omogućava preciznu simulaciju u vremenskom i frekventnom domenu i pruža jednostavan način generisanja grafičkih prikaza simuliranih kretanja amplituda struja i napona kroz vreme u izabranim delovima kola.


Osim velike biblioteke električnih komponenata koje studenti mogu da koriste u izradi svojih električnih kola za učenje, eksperimentisanje i testiranje šema, postoji i velika baza gotovih električnih kola koje studenti mogu da otvore, testiraju, menjaju i iz kojih mogu da uče o ponašanju električnih komponenata u različitim konfiguracijama.


Studenti koji žele da koriste CircuitLab sa besplatnom obezbeđenom licencom, treba da se registruju za CircuitLab nalog sa svojom SingiMail.rs adresom elektronske pošte i da naznače u postupku registracije da žele da koriste nalog u školske potrebe. Nakon uspešne registracije, treba da kliknu na opciju "Get Started with Student Edition" kako bi aktivirali svoju besplatnu licencu i imali pristup svim mogućnostima aplikacije. Prilikom aktiviranja studentske licence, potrebno je da navedete za koji predmet i kod kog profesora ćete da koristite CircuitLab.


Korišćenje CircuitLab-a je besplatno za studente Univerziteta Singidunum u svrhe edukacije. Preporučuje se svim studentima Tehničkog fakulteta i zainteresovanim studentima Fakulteta za informatiku i računarstvo. CircuitLab ne može da se koristi u komercijalne svrhe pod besplatnom studentskom licencom.


Studenti koji žele da se registruju uz mogućnost korišćenja besplatne studentske licence mogu da posete sajt CircuitLab-a na linku https://www.circuitlab.com/accounts/register/.

Univerzitet Singidunum © 2024