118,4727

Vanredni novembarski ispitni rok - obaveštenje

Vanredni novembarski ispitni rok biće održan od 4. do 10. novembra.

Prijava ispita počinje 23. oktobra 2017. godine.

Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pre održavanja ispita.

Odlukom rukovodstva Univerziteta cena prijave je 500 dinara.

Ispit se može prijaviti najkasnije ​pet dan​a​ pre održavanja ispita do 14.00. Nakon toga cena prijave ispita ostaje 3000 dinara. Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita.

​Ukoliko je neko od studenata već uplatio veći iznos višak uplaćenih sredstava ostaje na studentskom računu i može se iskoristiti za prijave ispita u narednim rokovima, kao i za uverenja o redovnom studiranju ili položenim ispitima.​

Prijava ispita vrši se isključivo putem mejla estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs.

Mejl mora biti poslat sa Singimail adrese.

Kako bi ispit bio prijavljen potrebno je da u mejlu budu navedeni sledeći podaci i dostavljena sledeća dokumentacija (skenirana ili fotografisana):

  • 1. Ime i prezime
  • 2. Broj indeksa
  • 3. Spisak ispita koje treba prijaviti
  • 4. Uplatnica na ime naknade za prijavu ispita
  • 5. Dokaz o učešću na Work &Travel programu (pečatiran i potpisan Ugovor ili strana pasoša na kojoj se nalaz viza);

Prijava ispita bez navedene dokumentacije neće biti moguća. Studenti su u obavezi da na svom eStudent nalogu nakon 72 časova od slanja mejla provere da li su im ispiti prijavljeni.

Rasporedi ispita biće naknadno objavljeni u sekciji Studenti - Rasporedi - Raspored ispitnih rokova.

Vanredni ispitni rokovi su namenjeni studentima koji su ponovo upisali neki predmet, kao i studentima koji su u toku leta boravili na tzv. Work&Travel programima (za šta je neophodan dokaz).

U novembarskom roku ispite mogu prijavljivati isključivo studenti koji su definisali svoj status studiranja (upisali akademsku 2017/2018. godinu ili obnovili predmete) ili su boravili na W&T programu.

Univerzitet Singidunum © 2018