117,2078

Uspešno realizovana konferencija Sinteza 2020

Međunarodna naučna Konferencija Sinteza 2020 održana je po sedmi put u subotu 17. oktobra 2020. godine. Tradicionalna konferencija Sinteza je posvećena izučavanju i primeni informacionih tehnologija, a ove godine konferencija je posebno bila fokusirana na primenu veštačke inteligencije, mašinskog učenja, istraživanja podataka i drugih naučnih disciplina za rešavanje problema iz realnog sveta koji nas okružuje. Zbog pandemije izazvane korona Covid-19 virusom konferencija je po prvi put održana virtualno (online). Za upravljanje radom konferencije korišćen je softver Microsoft Teams Live Event.

Uspešno realizovana konferencija Sinteza 2020 - 1

Konferencija je imala jedno plenarno zasedanje sa tri uvodna govornika: prof. dr Endre Pap, prof. dr Milan Tuba i dr Andreja Stojić, naučni saradnik Institut za fiziku u Beogradu. U nastavku održano je 6 paralelnih sesija:

  • Artificial Intelligence ATLAS
  • Environmental Data Science
  • Modern technologies in Language Teaching
  • Software and Information Engineering
  • Advanced Computing
  • Information Technology in Sport and Education

Uspešno realizovana konferencija Sinteza 2020 - 2

Za konferenciju su bila prijavljena 74 rada, a nakon recenzija prihvaćeno je 49 radova za objavljivanje. Zbornik radova će biti objavljen na sajtu konferencije Sinteza. Rad konferencije je podržan od strane Ministarstva za prosvetu nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Uspešno realizovana konferencija Sinteza 2020 - 3

Zahvaljujemo se svim učesnicima i posetiocima konferencije, učesnicima iz inostranstva, naučnim radnicima koji godinama učestvuju na konferenciji Sinteza, a posebno najodvažnijim studentima koji su uspeli da objave svoje prve naučne radove.

Univerzitet Singidunum © 2023