118,4727

Uspešno realizovan još jedan naučno-istraživački projekat EU

Istraživački tim Univerzitata Singidunum, sastavljen od prof. dr Mladena Veinovića, prof. dr Miloša Stojmenovića i prof. dr Aleksandra Jevremovića, 28. i 29. septembra 2017. godine učestvovao je na završnoj sednici upravnog odbora projekta AAPELE (Algorithms, Architectures and Platforms for Enhanced Living Environments). Ovaj projekat, započet 2013. godine u okviru COST/H2020 radnog okvira Evropske unije, vođen od strane profesora Nuna Garsije, okupio je istraživače sa eminentnih univerziteta iz 34 evropske zemlje. Tokom projekta realizovan je veliki broj naučno-istraživačkih aktivnosti - radnih sastanaka, konferencija, kratkoročnih naučno-istraživačkih misija za studente i profesore.

Tokom sastanka naši profesori su još jednom imali priliku da sa kolegama iz inostranstva razmene iskustva i informacije o aktuelnim istraživanjima, planiraju naredna predavanja stranih profesora na Univerzitetu Singidunum i konferenciji Sinteza, odazovu se pozivima drugih univerziteta, dogovore dalje razmene studenata osnovnih i poslediplomskih studija... Za budućnost možda i najvažnije, Univerzitet Singidunum je partnerska institucija i u nekoliko predloga predstojećih projekata, čime će se nastaviti put međunarodne saradnje i integracije naše ustanove, studenata i profesora u evropsku akademsku porodicu.

uspesno-realizovan-jos-jedan-naucno-istrazivacki-projekat-eu-2017

Univerzitet Singidunum © 2018