117,2078

Uspešne karijere naših studenata

Mnogi studenti Univerziteta Singidunum već u III godini studija, nakon obavljanja stručne prakse pronalaze zaposlenje.

uspesne-karijere-nasih-studenata-1

Stručna praksa je sastavni deo svih naših studijskih programa i obavlja se u velikom broju domaćih i stranih kompanija u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i mnogim drugim gradovima.

uspesne-karijere-nasih-studenata-2

Nakon prakse, najvredniji studenti dobijaju priliku za  različite vrste volontiranja, honorarnog, sezonskog ali stalnog radnog angažovanja. Više o uspešnim karijerama naših sadašnjih i bivših studenata možete pročitati na sajtu Alumni Asocijacije Univerziteta Singidunu.

uspesne-karijere-nasih-studenata-3

Za vreme akademskih studija studenti  našeg univerziteta osim stručnih predmeta, prakse i poslovnih veština imaju mogućnost savladavanja niza personalnih veština koje im kasnije pomažu prilikom zapošljavanja i u procesu rada.  

Takođe, kroz različite kurseve, radionice, vannastavne aktivnosti vredni studenti mogu pohađati  dodatne obuke uz pomoć kojih stiču brojne međunarodno priznate sertifikate.

uspesne-karijere-nasih-studenata-4

Diploma Univerziteta Singidunum je cenjena u Srbiji, Evropi i celom svetu.

Dobro došli na Univerzitet Singidunum ! 

uspesne-karijere-nasih-studenata-5

Univerzitet Singidunum © 2023