118,7428

Upis na prvu godinu osnovnih studija akademske 2017/2018. godine

Upis studenata na sve fakultete Univerziteta Singidunum je u toku.

Sve informacije se mogu dobiti u studentskom servisu na telefon 011/3094-094 ili mejlom na studije|mmnkk|singidunum.ac.rs.

Za on-lajn prijavu i više informacija posetite upis.singidunum.ac.rs.

Sve informacije u vezi sa upisom na studijske programe koji se izvode na engleskom jeziku možete dobiti na 011/3094-079 ili na imejl study|mmnkk|singidunum.ac.rs

UPIS 1

Kandidati mogu izvršiti upis na prvu godinu studija na fakultetima Univerziteta Singidunum:

 • u Beogradu, ul. Danijelova 32, radnim danima od 8 do 18 časova i subotom od 9 do 14 časova u Studentskom servisu;
 • u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 4a, radnim danima od 9 do 17 časova i subotom od 9 do 14 časova u Studentskoj službi;
 • u Nišu, ul. Nikole Pašića 28, radnim danima od 8 do 16 časova i subotom od 9 do 14 časova u Studentskoj službi.

Za upis je potrebno dostaviti:

 • Diplomu i svedočanstva sva 4 razreda srednje škole (original na uvid i po jednu fotokopiju - fotokopije ne moraju da budu overene);
 • Dve slike 3,5 x 4,5 cm;
 • Ličnu kartu i fotokopiju ukoliko lična karta nema čip;
 • Dokaz o uplati školarine (minimalno 10%);
 • Dokaz o uplati upisnog materijala (10 evra);
 • Dokaz o uplati osiguranja (300 din);
 • Za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu - rešenje o nostrifikaciji diplome od strane Ministarstva prosvete ili potvrda da je dokumentacija predata na razmatranje + fotokopija diplome srednje škole;
 • Za kandidate strane državljane - potvrda o uplaćenom zdravstvenom osiguranju u R. Srbiji;
 • Za kandidate strane državljane - pasoš i fotokopija prve strane pasoša;
 • Za vukovce i odlične sa svim peticama - overena kopija Vukove diplome.

Uplata školarine vrši se na sledeće brojeve računa:

 • Poslovna ekonomija - 160-360190-86
 • Anglistika - 160-360180-19
 • Turizam i hotelijerstvo - 160-342460-23
 • Informatika i računarstvo - 265-1780310001126-61
 • Informacione tehnologije - 265-1780310001126-61
 • Elektrotehnika i računarstvo - 265-1780310001129-52
 • Softversko i informaciono inženjerstvo - 265-1780310001129-52
 • Fizičko vaspitanje i sport - 190-7340-83
 • Menadžment u sportu - 190-7340-83

Uplata osiguranja i upisnog materijala vrši se na jedan od sledećih brojeva računa:

 • 190-7344-71
 • 190-7343-74

UPIS 2

Dobro došli!

Univerzitet Singidunum © 2018